По-русски

ULKOASIAINKOMISSAARI MOLOTOVIN
SUOMEN MOSKOVAN LÄHETTILÄÄLLE YRJÖ-KOSKISELLE
29 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1939 OSOITTAMA NOOTTI.

Suomennos.

Herra Ministeri,

Kuten tunnettua suomalaisten joukko-osastojen hyökkäykset neuvostojoukkoja vastaan jatkuvat ei ainoastaan Karjalan kannaksella, vaan myös neuvostolais-suomalaisen rajan muissakin kohdissa. Neuvostohallitus ei voi kauempaa sietää tällaista tilannetta. Muodostuneen tilanteen johdosta, josta vastuu lankeaa yksinomaan Suomen hallitukselle, Neuvostoliiton hallitus ei voi enää ylläpitää normaaleja suhteita Suomeen ja on pakotettu kutsumaan pois Suomesta poliittiset ja taloudelliset edustajansa.

Vastaanottakaa j.n.e.

V. Molotov.


Ylläoleva teksti: Suomen sinivalkoinen kirja. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Armeijakunnan komentajan selonteko Leningradin sotilaspiirin komentajalle Hyrynsalmi-Nurmes-Oulu aluetta koskevan hyökkäyssuunnitelman vaiheista ja etenemisnopeudesta, marraskuun 25. päivä, 1939.

Molotovin nootti (26. marraskuuta) väitetyistä suomalaisen tykistön laukauksista Mainilassa ja Suomen ulkoministeriön julkaisema asiaa koskeva diplomaattinen kirjeenvaihto. Pravdan "Kukrynitsy"-piirtäjien kannanotto asiaan.

Molotovin radiopuhe 29.11.1939. Puna-armeijan poliittisen hallinnon selostus Suomen tilanteesta propagandatyöntekijöille ja agitaattoreille.


Ellistonin kuvat.

Christian Science Monitorin toimittaja ja London Observerin kirjeenvaihtaja H.B. Elliston kirjoittaa kirjassaan "Finland Fights", Little, Brown & Co., Boston, 1940: "Olin juuri upseerimessissä syömässä, kun Moskovan radiokuuluttaja kertoi suomalaisten tulituksesta juuri siitä kohtaa, jossa olin ...Saavuin Helsinkiin takaisin kahdeksan tuntia ennen neuvostolentäjiä". Kuva-aukeama, jossa selostetaan tapahtumia ulkomaisille lehtimiehille, on tästä kirjasta. Ellistonilla on tummasankaiset silmälasit. Keskimmäinen kolmesta sotilaasta on jääkäri Eeti Matila (Sukuseura Skytät, kotisivu). Luettelo talvisotaa selostaneista ulkomaisista lehtimiehistä.

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.