[1912. KOKOELMA SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA, JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.]

Armossa vahvistettu Ministerineuvoston päätös.

300. Koskeva suomalaisten osanottoa kansainvälisiin rautatiekongresseihin sekä kansainvälisiin näyttelyihin.
Julkaistu N:o 37 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa maaliskuun 2 p:nä 1912.


Tammikuun 20 p:nä 1912 Armossa vahvistetulla Ministerineuvoston päätöksellä säädetään: muuttaen ja täydentäen elokuun 21 p:nä 1909 Armossa vahvistettuja määräyksiä, mitkä koskevat Suomen hallintolaitosten edustajain lähettämistä ulkomaisiin kongresseihin, konferensseihin, kokouksiin, näyttelyihin ja muihin kansainvälisiin juhliin ja kokouksiin, (Hall. sään. kok. art. 2,135) määrätään:

1) Suomen rautateitten edustajain sallitaan, kussakin tapauksessa Suomen Kenraalikuvernöörilta erittäin hankitun luvan perusteella, ottaa osaa ulkomailla toimeenpantaviin kansainvälisiin kongresseihin, konferensseihin y. m., mitkä koskevat rautatiekysymyksiä, vaikkei näihin kongresseihin ottaisikaan osaa Keisarikunnan rautateitten edustajia. Jos kongressissa on venäläinen delegatsiooni tulee Suomen edustajain ehdottomasti kuulua siihen.

2) Kansainvälisen järjestelykunnan puolelta lähetetty Suomen rautateitten edustajain kutsuminen edellisessä (1) kohdassa mainittuihin kongresseihin sekä yleensä kaikki kirjeenvaihto sellaisen järjestelykunnan ja Suomen rautateitten välillä voi tapahtua ei ainoastaan Ulkoasiain Ministeriön vaan myös Keisarillisen Senaatin ja sen Talousosaston kautta tai välittömästi Suomen Rautatiehallitukselle.

3) Sellaisiin kansainvälisiin näyttelyihin, joissa on kansallisuus osastoja sallitaan suomalaisten ottaa osaa ainoastaan venäläisessä osastossa, joka on merkitty päällekirjoituksella »Venäjän Keisarikunta» sekä venäläisillä valtakunnan merkeillä (vaakuna ja lippu). Tätä määräystä on ehdottomasti noudatettava, vaikkapa näyttelyyn ei ottaisikaan osaa näytteillepanijoita muilta Venäjän seuduilta kuin Suomesta. Sellaisissa kansainvälisissä näyttelyissä taas, joissa ei ole erityisiä kansallisuusosastoja ja joissa näytteille pannut esineet ovat ryhmitetyti luokittain, saavat suomalaiset panna näytteille tuotteitaan huolimatta siitä, ottaako puheenalaiseen näyttelyyn osaa venäläisiä näytteillepanijoita tai ei. Erityisen suomalaisen osaston muodostaminen kansainvälisessä näyttelyssä älköön missään tapauksessa olko sallittu.

Takaisin sisällysluetteloon.