President Roosevelt's statement on
December 1,1939

The news of the Soviet naval and military bombings within Finnish territory has come as a profound shock to the Government and people of the United States. Despite efforts made to solve the dispute by peaceful methods to which no reasonable objection could be offered, one power has chosen to resort to force of arms. It is tragic to see the policy of force spreading, and to realize that wanton disregard for law is still on the march. All peace-loving peoples in those nations that are still hoping for the continuance of relations throughout the world on the basis of law and order will unanimously comdemn this new resort to military force as the arbiter of international differences.

To the great misfortune of the world, the present trend to force makes insecure the independent existence of small nations in every continent and jeopardizes the rights of mankind to self-government. The people and government of Finland have a long, honorable and wholly peaceful record which has won for them the respect and warm regard of the people and Government of the United States.


Uutiset Neuvostoliiton laivaston ja sotavoimien pommituksista Suomen alueella ovat tulleet syvänä järkytyksenä Yhdysvaltain hallitukselle ja kansalle. Huolimatta ponnistuksista, joita tehtiin kiistan ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin, mitä vastaan ei mitään perusteltuja vastaväitteitä voi esittää, yksi osapuolista on valinnut turvautumisen aseiden voimaan. On traagista nähdä voimapolitiikan leviävän ja havaita, että häikäilemätön piittaamattomuus laista jatkaa edelleen kulkuaan. Kaikki rauhaa rakastavat ihmiset niissä kansakunnissa, jotka vielä asettavat toivonsa suhteiden jatkumiseen lain ja järjestyksen pohjalta kaikkialla maailmassa, tuomitsevat yksimielisesti tämän uuden turvautumisen sotilaalliseen voimaan kansainvälisten erimielisyyksien ratkaisijana.

Maailman suureksi onnettomuudeksi nykyinen suuntaus voiman käyttöön tuo epävarmuuden pienten kansakuntien itsenäiseen olemassaoloon kaikissa maanosissa ja vaarantaa ihmisten oikeuden päättää omista asioistaan. Suomen kansa ja hallitus ovat pitkään hoitaneet asiansa kunniallisesti ja täysin rauhanomaisesti, mikä on tuonut heille Yhdysvaltain kansan ja hallituksen kunnioituksen ja lämpimän arvonannon.


Käännös Pauli Kruhse.

Presidentti Roosevelt luki tämän lausunnon lehdistökonferenssissa no. 602, Executive Offices of the White House, joulukuun 1. päivänä 1939, klo 10:40.

Pikakirjoitusmuistiinpanot on julkaistu teoksessa Complete Presidential Press Conferences of Franklin D. Roosevelt, 1933-1945 (Da Capo Press, 1972).

Presidentti Rooseveltin viesti neuvostohallitukselle Yhdysvaltain suurlähettilään Lawrence Steinhardt'in välityksellä joulukuun 11. päivänä 1939.

Neuvostoliiton Yhdysvaltain suurlähettilään K.A. Umanskij'n sähkösanoma 2.12.1939 Rooseveltin lausunnon johdosta ulkoasiain kansankomissariaatille.

Presidentti Rooseveltin lausunto talvisodan päättymisen johdosta maaliskuun 13. päivänä 1940.


Takaisin historiasivuille.