По-русски

1914.         KOKOELMA         N:o 19.
SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA,

JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.

26 heinäkuu (8 elokuu).

Suomennos.

Armollinen Julistuskirja.

Armollinen Julistuskirja sodan julistamisesta Venäjän ja Saksan välillä.

Julkaistu 20 p:nä heinäkuuta (2 p;nä elokuuta) 1914 N:ssa 188 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa (2052 art.).


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta.

Teemme kaikille uskollisille alamaisillemme tiettäväksi:
Seuraten historiallisia traditsionejaan Venäjä, jonka uskonto ja veriheimolaisuus liittävät slaavilaisiin kansoihin, ei ole milloinkaan välinpitämättömästi katsellut niiden kohtaloa. Täysin yksimielisinä ja erittäin voimakkaina ovat Venäjän kansan veljeydentunteet heränneet slaaveja kohtaan viime päivinä, jolloin Itävalta-Unkari on tehnyt Serbialle vaatimuksia, joita suvereeninen valtakunta ilmeisesti ei voi hyväksyä.
Hyljäten Serbian hallituksen myöntyisän ja rauhanrakkautta todistavan vastauksen sekä eväten Venäjän hyväätarkoittavan välityksen Itävalta ryhtyi kiireellisesti aseelliseen hyökkäykseen, alkaen pommittaa suojatonta Belgradia.
Pakotettuna näin syntyneiden olosuhteiden vuoksi ryhtymään tarpeellisiin varokeinoihin,  ME  K ä s k i m m e  asettaa armeijan ja laivaston sotakannalle, mutta pitäen alamaistemme verta ja omaisuutta kalliina  ME  ponnistimme kaikki voimamme saattaaksemme alkaneet keskustelut rauhalliseen päätökseen.
Kesken ystävällisiä neuvotteluja alkoi Itävallan liittolainen Saksa vastoin MEIDÄN vuosisataisiin hyviin naapuriväleihin perustuvia toiveitamme ja kuulematta MEIDÄN vakuutustamme, ettei niillä toimenpiteillä, joihin oli ryhdytty, ollut lainkaan sille vihamielistä tarkoitusta, vaatia niitä viipymättä peruutettaviksi, ja saatuaan siihen kieltävän vastauksen, julisti äkkiarvaamatta sodan Venäjää vastaan.
Nyt ei MEIDÄN tehtävänämme ole ainoastaan puolustaa syyttä loukattua sukulaismaatamme, vaan myöskin puolustaa Venäjän kunniaa, arvoa ja kokonaisuutta sekä sen asemaa Suurvaltain joukossa. ME uskomme järkähtämättä, että Venäjän maata yksimielisesti ja itseuhrautuvasti nousevat puolustamaan kaikki MEIDÄN uskolliset alamaisemme.
Koettelemuksen uhkaavana hetkenä unohdettakoon sisäiset riitaisuudet. Vahvistukoot yhä lujemmiksi siteet TSAARIN ja HÄNEN kansansa välillä ja torjukoon Venäjä, joka on noussut yhtenä miehenä, vihollisen julkean hyökkäyksen.
Lujasti uskoen MEIDÄN asiamme oikeuteen ja nöyrästi luottaen Kaikkivaltiaaseen Kaitselmukseen ME rukoilemme Pyhälle Venäjän maalle ja MEIDÄN kunniakkaille sotajoukoillemme Jumalan siunausta.
Annettu Pietarissa kahdentenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna jälkeen Kristuksen syntymän tuhat yhdeksänsataa neljäntenätoista ja MEIDÄN hallituksemme kahdentenakymmenentenä.
Alkuperäiseen on KEISARILLINEN MAJESTEETTI Korkeimmanomakätisesti kirjoittanut

"NIKOLAI".


Takaisin sisällysluetteloon.