Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Allmän Politisk indelning.

1. Det Europaeiska Ryssland, som består af:

a) Östersjö-provinserne, hvartill räknas: 1) Gouvernementet St. Petersburg eller Ingermanland, 2) Storfurstendömet Finland, 3—5) Gouv. Estland, Lifland och Kurland.

b) Stora Ryssland, hvilket utgöres af följande 19 Gouvernementer: 6) Moskwa, 7) Smolensk, 8) Pskov (Pleskov), 9) Tver, 10) Novgorod, 11) Olonetz, 12) Archangel med Novaja Semljä, 13) Wologda, 14) Jaroslav, 15) Kostroma, 16) Wladimir, 17) Nischnej Novgorod, 18) Tambov, 19) Rjäsan, 20) Tula, 21) Kaluga, 22) Orel, 23) Kursk och 24) Woronesch.

c) Lilla Ryssland, med 4 Gouv., 25) Kiev, 26) Tschernigov, 27) Pultava, 28) Charkov eller Slobodiska Ukrain.

d) Södra Ryssland, som har 4 Gouv., 29) Jekaterinoslav, 30) Cherson, 31) Taurien, hvartill äfven räknas Svartahafs-kosackernes land, 32) Donska kosackernes land, samt 33) Provinsen Bessarabien. Jekaterinoslav, Cherson och Taurien kallas äfven nya Ryssland.

e) Vestra Ryssland, hvarest räknas 7 Gouv., 34) Wilna, 35) Grodno, 36) Witepsk, 37) Mohilew, 38) Minsk, 39) Volhynien och 40) Podolien, samt 41) Provinsen Bialystock.

f) Konungariket eller Tsardömet Polen, bestående af 8 Gouvernementer: 42) Krakau, 43) Sendomir, 44) Kalisch, 45) Lublin, 46) Plock, 47) Masovien, 48) Podlachien och 49) Augustovo.

II. Asiatiska Ryssland:

a) Tsardömet Kasan, med 5 Gouv., 50) Kasan, 51) Wjätka, 52) Perm, 53) Simbirsk, 54) Pensa,

b) Tsardömet Astrachan, som har 3 G. 55) Astrachan, 56) Saratov, 57) Orenburg.

c) Kaukasiska länderne, hvartill höra: 58) G. Georgien, jemte provinserne Imerethi och Awchasa, 69) G. Kaukasien, 60) Tscherkessernes land, 61) Provinsen Armenien jemte landskaperne Dagheston, Schirvan samt eröfringarne af 1828 och 1829.

d) Tsardömet Sibirien, upptagande: 62) G. Tobolsk med provinsen Omsk, 63) G. Tomsk, 64) G. Jeniseisk, 65) G. Irkutsk jemte provinserne Jakutsk, Ochotsk och halfön Kamtschatka.

e) Den Ryssland underlydande delen af Kirgisiska steppen.

III. Amerikanska Ryssland, utan någon indelning i provinser.

Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida