Den sista av tsaren utnämnda generalguvernören för Finland Frans Seyn

Frans Seyn (1862-1918)
Seyn förverkligade och personligt främjade förryskningsåtgärder i Finland under sin generalguvernörsperiod 1909-1917. Han hade varit i Finland upprepade gånger begynnande som stabofficer vid den ryska militärdistrikten i Finland ända till adjutant hos generalguvernören år 1890. Han utnämndes till generalguvernör av den ryske statsministern Stolypin, som särskilt ville en stark verkställare för slopning av Finlands särställning i riket.

Efter revolutionen den provisoriska regeringen, påverkad av finnar, häktade Seyn den 16.3.1917. Arresteringen utfördes av kommendör vid Baltiska flottan, viceamiral Nepenin, som följande dag blev skjuten* av en privat person, civilklädd enligt tidningen Russkaja Volja, vid Sveaborgs militärhamn på Skatudden. Enligt Hjelt skottlossaren var en matrus. Seyn själv blev befriad senare i Petrograd. Under de oroliga förhållandena efter oktoberrevolutionen drunknade han troligen nära Kronstadt sommaren 1918.


Generalguvernörens sommarbostad Villa Bjällbo, byggd 1873, i dess nuvarande skick som statministerns tjänstebostad i Mejlans i Helsingfors.
*) Andrian Nepenin var född år 1871. Hans grav kan finnas på Helsingfors ortodoxa begravningsplats. En omfattande, på originalkällor baserad utredning om händelser, som ledde till Nepenins död har framställt i boken Norman E. Saul: "Sailors in Revolt. The Russian Baltic Fleet in 1917." Lawrence, Kansas, 1978.

Litteratur: Pertti Luntinen: F.A. Seyn. A Political Biography. Helsinki 1985. 342 p. (På engelska)

I bilden Seyn i 200-års minnesfest för Viborgs erövring den 12.6.1910.


Tillbaka till historiasidorna.