(Ur Hbl/Hufvudstadsbladetista 14.3.1917)

De högst taxerade i Helsingfors

Taxeringsnämnden har påfört följande affärer och personer 250 skattören och därutöfver och uppgå inkomstbeloppen för hvilka de taxerats till följande belopp:
Öfver 1 million mark

Maskin- och Brobyggnads A.B.    7,294,000
F.Å.A.               6,400,000
affärsmannen S. Nikolajeff J:or   4,140,000
handlanden Julius Tallberg     3,404,000
kommerserådet Victor Ek       2,600,000
Sörnäs Aktiebolag          2,285,600
Föreningsbanken           2,120,800
A.B. Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad 2,062,800
Nobels Oljeimport A.B.       2,000,000
Sockerbruks A.B.          1,719,200
Leino Molander A.B.         1,600,000
Nordiska Aktiebanken        1,592,400
Privatbanken            1,546,400
A.B. Finska Lloyd          1,540,000
A.B. Export             1,500,000
Landthandlarnes A.B.        1,500,000
Kansallis-Osake-Pankki       1,427,200
affärsmannen A. Lilius       1,410,000
fabrikanten A. Christides      1,320,000
Spårvägs- och Omnibus A.B.     1,266,000
A.B. Munkholmen O.Y.        1,250,000
A. Parviainen & C:o         1,200,000
fabrikanten Carl Fazer       1,200,000
Orientaliska Cigarretfabriken    1,200,000
handl. W. Bensow          1,200,000
G.F. Stockmann A.B.         1,138,800
A.B. Agros             1,084,000
John Stenberg Maskinfabr. A.B.   1,058,000
Sandvikens A.B.           1,050,000
O.Y. Kone A.B.           1,014,000
Treugolnik             1,000,000
J. Pergament & A. Rung       1,000,000
M.E. Fazer & C:o          1,000,000
Finska Heureka Pilack & C:o     1,000,000
affärsmannen H.W. Lönngren     1,000,000

Öfver 1/2 million mark

A.B. Sokol              880,000
I.I. Falin              836,000
firman S. Nikolajeff J:or       833,600
A.B. Mercantile            800,000
Asf. O.Y. Aleks. Pelander       800,000
handl. Otto Lumme           800,000
A.B. Finska Skolskeppsrederiet    800,000
ing. N. Garoff            800,000
Labor                 800,000
Bankiraffär W. V. Bondsdorff & C:o  781,600
Emissionsaktiebolaget         752,400
Helsingfors Aktie-Bank        737,200
Försäkrings A.B. Kaleva        729,200
Öfverste H.R. Standertskjöld     725,600
A.B. K.H. Renlund           637,200
Kontro & Kuosmanen          635,200
A.B. Vesijohtoliike O.Y.       630,000
Fastighetsbanken           625,200
Kallion Konepaja O.Y.         614,000
ing. O. Donner            608,000
A.B. Textil O.Y.           607,600
handl. Adolf Malinen         604,000
Helsingfors Ångfartygs A.B.      600,000
A.B. Sinebrychoff           580,000
konsul Victor Howing         570,000
handl. J. Blenner           520,000
A.B. Gottfr. Strömberg O.Y.      515,200
O.Y. Kangas A.B.           500,000
A.B. Allan Hjelt O.Y.         500,000
affärsmannen S.A. Rödlin       500,000
Tervakoski A.B.            500,000

Öfver 250,000 mark

Dir. Moses Skurnik          484,000
Städernas Hypotekskassa        443,600
affärsmannen G. Lindebäck       430,000
Borgströms tobaksfabrik        423,600
kapt. G. Rydman            422,000
kommerserådet Lars Krogius      417,200
Konekauppa O.Y. Aatra         414,800
ing. Allan Hjelt           412,000
Finska spikkontoret          410,000
handl. L. Lerche           405,600
Dir. J.A. Björkenheim         400,400
Abr. Stiller             400,000
Keskusosuusk. Hankkija        400,000
Talous Osakekauppa          400,000
Finska Tyghandeln           400,000
Allmänna Elektricitets A.B.      400,000
Firman S. Skurnik           400,000
fabrikant A. Imjack          400,000
Lifförsäkrings O.Y. Suomi       399,200
handl. K.J. Ekman           384,800
landtm. Niklas Järnefelt       382,000
Industriidkarnas Brandstodsförening  376,800
affärsmannen Gösta Stenman      360,000
H.O. Gesellius Eftr.         356,800
kommerserådet P. Sinebrychoff     354,000
Dir A.H. Soini            351,600
affärsmannen G. v. Frenckell     340,800
Firman Gustaf Paulig         340,000
Palovakuutus O.Y. Pohjola       335,200
handl. Emil Lesch           330,400
Henkivakuutus O.Y. Salama       327,200
bergsrådet R. Elfving         322,000
Vasa Aktie-Bank            320,000
Finska Färg- och Ferniss fabr.    320,000
Bankiraffären W. Henrikson & C:o   320,000
Rederiaktiebol. Delfin        320,000
O.Y. Talola              320,000
Tollander & Klärich          320,000
A.B. J. Cronwall           315,600
O.Y. G.W. Sohlberg          309,600
Suomen Osuusk. Keskusosuusk.     303,600
H. Elmgren & C:o           300,000
handl. A. Friedmann          300,000
O.Y. Nahka              300,000
affärsmannen M Huttunen        300,000
bergsrådet E.A. Lönnbeck       300,000
mag. L. Lindelöf           300,000
dr Edv. Björkenheim          294,400
A.B. Rob. Huber O.Y.         290,000
Landtbr. Mjölkcentral         286,000
handl. Fr. Ekberg           282,000
fabr. J. Merivaara          280,000
G. Hartmanns Maskinaffär       280,000
Nylands A.B.             273,200
fabr. G. Fr. Spennert         268,000
S. Jankeloff & Linder         264,000
Helsingin Rakennusainek. O.Y.     262,800
handl. Israel Kotchak         260,000
Andelsaffären Elanto         252,400

Öfver 100,000 mark

V.häradshöfd. G. Ehrnrooth      240,000
statsrådet M. Hallberg        240,000
dir K. Lehtinen            240,000
O.Y. Uusi Rohdoskauppa        240,000
kapt. J. Tornberg           240,000
dir K.E. Jonsson           240,000
Helsingfors Rederi A.B.        240,000
affärsmannen A.A. Widell       240,000
Schildt & Hallberg          232,000
Centraltryckeriet           232,000
dekorationsmålar S. Vuorio      232,000
Interurb. Telefon A.B.        231,000
Städernas Allm. Brandstodbolag    228,000
Kauppapankki             227,600
v. häradshöfd. W. Tawaststjerna    224,000
dir. E.G. Tilgmann          221,000
kontorschef O.E. Ekholm        220,000
Fr. W. Grönqvists sterbhus      220,000
konsulinnan Doris Seidenschnur    220,000
arkit. H.E. Saurén          220,000
handl. Nikolai Istomin        220,000
O-Y. Weilin & Göös          220,000
frk. Gundel Lindström         214,800
Sörnäisten Halko- ja Puutavaraliike  212,000
handl. M.E. Fazer           212,000
affärsmannen V.A. Johansson      210,000
handl. G.A. Lackman          208,800
handl. Fr. O. Berggren        208,000
handl. O.A. Lindfors         204,000
affärsmannen C.B. Nyman        204,000
Brandför. A.B. Fennia         202,800
Vacuum Oil              202,800
Hakola & Tamminen           200,000
handl. K.V. Virtanen         200,000
Aksel Ålanders advokatbyrå      200,000
handl. Hirsch Rung          200,000
handelsresanden J. Lepomäki      200,000
Smöraffären Valio           200,000
A.-B. Ekströms Maskinaffär O.-Y.   200,000
ing. G. Waenerberg          200,000
A.B. Systema             200,000
v. häradshöfd. C.W. Henrikson     200,000
Rederi A.B. Silvia          200,000
Pargas Kalksbergs A.B.        200,000
dir F. von Wright           200,000
ing. A. Kramer            200,000
O.Y. Tailos A.B.           200,000
A.B. Industria            200,000
A.B. Collins & C:o O.Y.        200,000
Finska Bärgnings A.B. Neptun     200,000
handl. E.Fr. Ek            200,000
fabrikant S. Leffkovitsch       200,000
konsul Fr. Stockmann         200,000
handelsresanden L. Hackzell      200,000
Försäkrings A.B. Wolga        200,000
Masut                 200,000
Ph. U. Strengberg & C:o        200,000
Finska Guldsmeds A.B.         200,000
handl. Johan Laaksonen        200,000
dr O.E.J. Donner           200,000
A.B. Metall O.Y.           200,000
Wicander & Larsson          200,000
handl. Gunnar Tallberg        200,000
fru Elsa Bång             199,200
handl. A.F. Andrejeff         198,000
handelshuset J. Tirkkonen       194,000
affärsmannen Tom Sahlberg       190,000
skådesp. Adolf Berlin         190,000
arkit. J. Eklund           184,000
arkit. A.R. Gauffin          180,000
Fastighets A.B. Atlas         180,000
Landtmannabanken           176,000
änkefru Rosa Väyrynen         176,000
ing. E. von Frenckell         176,000
Finska Tobaksfabriken A.B.      170,000
affärsmannen A.A. Anderssen      170,000
trävaruhandlande G.V. Hyvönen     170,000
mag. Walter Ahlqvist         168,000
ing. G. Zitting            167,000
affärsmannen A.B. Breitenstein    166,000
mag. A.R. Frenckell          164,000
A.B. Algol O.Y.            163,000
bankdir. A. Norrmén          162,800
guldsmed V. Lindman          161,600
Gräsvikens Brädgård Aug. Eklöf A.B.  160,800
affärsmannen Ernst Krogius      160,800
Söderhjelm & Thesleff         160,000
Ullrich Anderzén & C:o        160,000
kontorist G.A. Lindholm        160,000
Segercrantz & C:o           160,000
dr J. Lydecken            160,000
Hjelt & Lindgren           160,000
fabr. Herman Renfors         160,000
affärsmannen H. Hinnerichsen     160,000
Oskar Fröbergs Eftr.         160,000
E.J. Aikala O.Y.           160,000
guldsmed H. Erling          160,000
Helsingfors Telefonförening      160,000
Rederi A.B. Fylgia          160,000
Kreuger & Toll            160,000
Alina Borgström            160,000
Newsky sytrådsaffär          160,000
A.-B. K.M. Brondin          157,600
Helsingfors Fondbörs         155,600
Finska Sjöförs. A.B.         155,200
affärsmannen J. R. Åström       154,400
O.-Y. E.M. Nordqvist         150,000
Lars Krogius & C:o          150,000
A.-B. O.J. Dahlberg          149,600
handl. O.O. Nikander         149,200
v.häradshöfd. W. Thuring       148,000
Carolina Ståhlström          148,000
J.F. Lundqvist arfv.         147,200
orgelnist H.W. Nordbäck        146,800
handl. A.A. Pihlgren         144,000
affärsmannen A.E. Sundström      143,600
änkefru Mathilda Dufholm       142,000
A.-B. Knut E. Holtz          140,000
dir. C.A. Engström          140,000
handl. B. Skurnik           140,000
Kjällmanson & C:o           140,000
affärsmannen B. Serlachius      140,000
prokurist Paul Horn          140,000
affärsmannen M. Kotschak       138,000
A.B. Mikaelsg. 21           138,000
A.B. Museigatan 25 O.Y.        137,600
Arabia Aktiefabr.           135,200
v.häradshöfd. Hannes Snellman     134,800
fabr. W.E. Lindström         134,000
fru Sofia Jonsson           134,000
A.B. Societetshuset          133,200
bankdir. Ch. E. Af Frosterus     132,400
dir. J.A. Sorjanen          132,000
A.B. Helsingfors Nya Hattfabrik    132,000
bankdir. A. Ehrnrooth         130,400
bankdir. E. Schybergson        130,400
hr K.T. Kautto            130,000
frk. Lempi Kautto           130,000
kapt. W.A. Widstedt          130,000
Apotekarnes i Helsingfors Drognederlag 129,600
fabr. Aug. Salditt          128,800
dir. Ivar Lindfors          128,400
A.B. Bolmqvist & C:o O.Y.       128,000
konsul K. Stockmann          128,000
handl. C.A. Jansson          128,000
handl. Artur Nyman          126,800
bankdir. C.J. Österholm        126,400
handl. Benjamin Kamtson        124,000
Fastighetsaktiebol. Luna       124,000
frih. R.F. v. Willebrand       124,000
kommerserådinnan Olga Parviainen   123,600
byggm. J.W. Udd            123,600
byggm. M.A. Udd            123,600
handl. O.W. Strömberg         122,800
maskinskrifverskan Hanna Stenius   122,600
Hufvudstadbladets A.B.        120,400
restauratör A. Adlivankin       120,000
handl. A.V. Parviainen        120,000
affärsmannen A.A. Prikander      120,000
prokur. G. Lagerberg         120,000
Singer Company            120,000
A. Rubinstein             120,000
v.häradshöfd. A.E. Löwenmark     120,000
A.S. Trap-Holm            120,000
kapt. A.W. Sundman          120,000
handl. J.A. Veijola          120,000
Bröder Åström O.Y.          120,000
Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapaino O.Y. 120,000
prokur. K.Hj. Tammelin        120,000
Hörlin & Hoffsten           120,000
Öflund & Pettersson          120,000
affärsmannen A.J. Adler        120,000
A.B. Husqvarna            120,000
A.-B. M. Lindroos           120,000
arkit. Valter Thomé          120,000
kommerserådet Hj. Schildt       120,000
Friis & Hellstén           120,000
Nyländska Skärgårds A.B.       120,000
Elovuori & Kumpp.           120,000
Hotell Apollo O.Y.          120,000
kontorist G.H. Frentz         120,000
mag. A. Elfving            120,000
Pörssivälitys O.Y.          120,000
Aug. Ludv. Hartwalls Mineralvattenfabr. 120,000
sakförar A.K. Pantaenius       120,000
Helsingfors Mejeriaffär        120,000
Helsingfors Allm. Konsumtionsförening 119,600
A.-B. Axel Pihlgren          118,000
Byggnadsaktiebolaget Central     118,000
v. statsrådet Aug. Ramsay       115,600
Helsingfors Magasins A.B.       115,200
affärsmannen Hj. Paloheimo      113,200
dir. A.E. Alfthan           112,800
ing. C.G.A. Standertskjöld      112,400
ing. B.H. Herlin           112,000
Nordiska Biograf Komp.        112,000
Alice Borgström            112,000
A.B. Navigator            111,600
A.-B. John Paischeff         111,600
ing. G.R. Lindberg          110,000
Finska Gummifabr.           110,000
Nya Kaffehandeln           108,800
konsul J.N. Carlander         107,200
Georg Sidorow & C:o          107,200
F. Tilgmanns Tryckeri         106,800
disp. G.A. Lindholm          106,400
affärsmannen H. Gesellius       106,400
affärsmannen E.E. Granfelt      106,000
dir. Sev. Damsten           106,000
dir J.E. Johansson          105,200
handl. Josef Linder          104,000
v.häradshöfd. R.J. von Julin     102,800
Finska Agrarbyrån           102,800
A.B. Merkurius            102,800
Fastighets A.B. Hermes        102,000
affärsmannen H.B. Helke        100,800
frk. Ida Cairenius          100,400
bankdir. K. Brofeldt         100,400
Bröder Schoschkow           100,000
reseinsp. J.K. Floman         100,000
ing. G.G. Elmgren           100,000
A.-B. Th. Stude O.-Y.         100,000
Finska Takfiltkontoret        100,000
A.B. Hotell Kämp           100,000
handl. Knut Wiborg          100,000
Fröjdman & Broms           100,000
A.B. Schweiziska uraffären      100,000
De Förenade Yllefabrikerna      100,000
ing. K.E. Ståhlberg          100,000
Java Teaffär O.Y.           100,000
A.B. Arvidson & C:o O.Y.       100,000
A.-B. Th. Neovius           100,000
ing. A.A. Palmberg          100,000
ing. K.J. Appelberg          100,000
bankdir. E. Winckelmann        100,000
ing. H.G. Hedbom           100,000
handl. Hj. Tammilehto         100,000
handelsbitr. J. Hirschovitsch     100,000
Helsingin Puuseppätehdas O.Y.     100,000
firman Carl Knief           100,000
affärsmannen Mikael Höckert      100,000
dir. O.N. Sandström          100,000
banktjänsteman Hj. Järvinen      100,000
affärsmannen E.Hj. Johansson     100,000
änkefru Emma Huber          100,000
A.B. Nordiska Kaffekomp.       100,000
Töölön Työläisten Kauppa O.Y.     100,000
jur.kand. G.L. Westerlund       100,000
affärsmannen A. Gylling        100,000
Fedi Procopé & C:o          100,000


Tillbaka till historiasidorna
Takaisin historiasivuille.