Armollinen käsky
syntyperäisten suomalaisten ottamisesta sotaväkeen.

Hallituksen Sanansaattaja 26 p:ltä elokuuta N:o 193.

Hänen Majesteettinsa Keisari, saatuaan tiedon nuorilta suomalaisilta miehiltä saapuvista ilmoituksista, joissa he julkilausuvat halunsa astua Venäjän joukkojen riveihin ottamaan osaa paraikaa käytävään sotaan, on suvainnut katsoa näiden toivomusten ansaitsevan kaikinpuolista kannatusta ja, annettuaan Sotaministerille asianmukaiset ohjeet tässä asiassa, samalla suvainnut kuluvan elokuun 13 p:nä Armossa käskeä, että kaikki Suomen kuvernöörit velvoitettaisiin antamaan niille syntyperäisille suomalaisille, jotka ilmoittavat olevansa halukkaita astumaan sotaväkeen, mikäli mahdollista apuaan siviiliviranomaisten toimivallan rajoissa, mainittujen henkilöiden sotaväkeen oton jouduttamiseksi ja helpoittamiseksi sekä tällöin mahdollisesti syntyvien muodollisuuksien supistamiseksi.
Lähde: Suomalainen Wirallinen Lehti, n:o 209, 1914, torstaina 10 p:nä Syyskuuta.
Tiedonanto

Keisarillisen Suomen Senaatin haavoitettujen ja sairaitten sotilashenkilöiden hoitoa varten asettamalta komitealta.

Keisarillisen Suomen Senaatin haavoitettujen ja sairaitten sotilashenkilöiden hoitoa varten asettamalle komitealle ja Lääkintöhallituksen Päätirehtöörille on saapunut allamainitut ilmoitukset henkilöiltä, jotka haluavat ottaa osaa avunantoon haavoittuneille ja sairaille sotilashenkilöille.
I.

Ilmaiseksi tarjottuja huoneustoja täysihoidon kera haavoittuneille.
II.

Ilmaiseksi tarjottuja huoneustoja haavoituttujen majoittamiseksi.
III.

Sairaita varten järjestettyjä huoneustoja jotakin korvausta vastaan haavoittuneiden ylläpidosta.
IV.

Korvausta vastaan tarjottuja huoneustoja, joihin voi järjestää sairaaloita haavoittuneille.
V.

Henkilöitä, jotka tarjoavat maksuttomasti apuaan haavoitettujen hoitamisessa.

1. Sairaanhoitajattaria.

2. Henkilöitä, jotka voivat auttaa sairaanhoitajattaria haavoitettujen hoidossa.

a) Naisia:

b) Miehiä:

3. Ompelijattaria.

4. Henkilöitä, jotka tarjoavat apuaan eri tehtävissä.

5. Palvelijattaria.

Hankittuaan nyttemmin haavoitetuille ja sairaille sotilaille 1,500 paikkaa ja toivoen saavansa tämän luvun vastaisuudessa tuntuvasti kohotetuksi, Komitea kääntyy kaikkien kuntain, laitosten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden puoleen, jotka haluavat ottaa osaa haavoitettujen sotilaiden avustamiseen, pyynnöllä, että he lähettäisivät ilmoituksensa Komitean esimiehelle, Keisarillisen Suomen 8enaatin Talousosaston Varapuheenjohtajalle, Kamariherra Borovitinoffille tai Komitean jäsenelle, Lääkintöhallituksen Päätirehtöörille, Professori Laitiselle. Samalla Komitea tekee yleisesti tiettäväksi, että Venäläisen Punaisen Ristin Yhdistyksen Suomessa toimivan Piirihallituksen puheenjohtajatar kehoittaa kaikkia, jotka haluavat ottaa osaa liinavaatteiden ompelemiseen haavoitettuja ja sairaita sotamiehiä varten, saapumaan Kenraalikuvernöörin taloon tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin k:lo 2—4. Haluttaessa annetaan työ kotona tehtäväksi.
Lähde: Suomalainen Wirallinen Lehti, n:o 217, 1914. Lauantaina 19 p:nä Syyskuuta.
Takaisin sisällysluetteloon.