Wapaus. V.K.P:n Suomalaisten Järjestöjen Keskus-Toimiston Äänenkannattaja 19.8.1920:

Suomen ja Venäjän välirauhasopimus.

Välirauhasopimuksen sanamuoto on seuraava:

Välirauhasopimus Suomen tasavallan ja Venäjän sosialistisen federatiivisen tasavallan välillä.

1) Karjalan kannaksella sekä Lintujärven parallellin ja Laatokan välillisellä rintamaosalla jäävät kummankin sopimuspuolen sotajoukot nykyisiin asemiinsa. Kummankaan puolen lentokoneet eivät saa kulkea yli sen linjan, jolla sen joukot nykyään sijaitsevat.

2) Laatokalla sekä alueella, joka on pohjoiseen Lintujärven paralellista aina Norjan rajaan saakka demarkatsionilinjana Suomen ja Venäjän välinen raja vuodelta 1917, lukuunottamatta kahta Venäjän Karjalan kuntaa, Repolaa ja Porajärveä, missä demarkatsionilinjaksi määrätään näiden kuntain pohjois-, itä- ja etelärajat.

3) Alueella, joka on pohjoiseen Lintujärven paralellista aina Norjan rajaan saakka, siirretään kummankin sopimuspuolen sotajoukot 5 km päähän demarkatsionilinjasta.

4) Kolmannen kohdan mukaan muodostuva 10 km. levyinen vyöhyke tunnustetaan puolueettomaksi. Sotajoukot ja lentokoneet eivät saa tulla tälle vyöhykkeelle. Laatokalla eivät laivat ja lentokoneet saa ylittää demarkatsionilinjaa.

5) Venäläisiä sotalaivoja varten määrätään välirauhan ajaksi Suornenlahdella seuraava demarkatsionilinja: Linja alkaa siitä kohdasta, missä vuoden 1917 suomalais-venäläinen valtakunnan maaraja päättyy Suomenlahteen ja kulkee 3 meripeninkulman päässä Suomen rannikosta Inonniemen meridiaaniin saakka kulkien aluksi parallellia myöten. Pisteestä, joka on 3 meripeninkulman päässä etelään Inonniemestä demarkatsionilinja kulkee seuraavien pisteiden kautta:

 N:o   1 leveys  60 ast. 04 6
  "   " pituus  29  "  11 5
  "   2 leveys  60  "  00 5
  "   " pituus  28  "  59 0
  "   3 leveys  60  "  00 8
  "   " pituus  28  "  44 6
  "   4 leveys  59  "  57 0
  "   " pituus  28  "  29 2
  "   5 leveys  59  "  57 2
  "   " pituus  28  "  02 8

Viimeksimainituista kohdista alkaen kulkee linja meridiania 28 ast. 02 8 myöten etelään aina Suomenlahden Venäjänpuoleiseen rantaan saakka. Pituudet on määrätty Greenwichistä lukien.

6) Suomalaisia sotavoimia varten on voimassa sama demarkatsionilinja kuin venäläisille sotalaivoille on edellisissä: kohdissa määrätty aina pisteeseen n:o 5 asti, josta se kulkee suoraan Vigrundin torniin saakka.

7) Kummankin valtion kauppalaivoja, trallaajia, luotsi- ja hydrografisia laivoja varten kuin myös viimeksimainittujen kolmen laivaryhmän tarpeita palvelevia uivia kuljetuslaitteita varten on voimassa 5:nnen kohdan mukaan määrätty demarkatsionilinja aina pisteeseen n:o 5 asti. Tästä alkaen kulkee linja Vigrundin tornia kohti siksi, kunnes se leikkaa entisen suomalais-venäläisen rajan vuodelta 1917 sekä sen jälkeen pitkin tätä rajaa.

Muistutus. Suomalaiset kauppalaivat saavat kulkea entisen venäläis-suomalaisen rajan yli Vigrundin tornin länsipuolitse.

8) Suomi sitoutuu olemaan trallaamatta aluetta, joka sijaitsee itäänpäin Seivästön meridiaanista.

9) Venäläiset trallaajat, hydrografiset ja luotsilaivat sekä näitä palvelevat uivat laitteet saavat suorittaessaan trallausta tai luotsaustehtäviä rannikkoväylän alueella huonon sään ja haaksirikon sattuessa, milloin on välttämätöntä näissä olosuhteissa, täydentää varastoja omista kuljetusaluksista poiketa ja asettaa ankkuriin Seiskarin — Lavansaaren ja Peninsaaren luo, kuitenkaan ylittämättä tällöin Peninsaaren kaakkoiskärjen parallellia ja asettumatta minkäänlaiseen yhteyteen näiden saarien kanssa.

10) Demarkatsionilinjaa ei ole pidettävä tulevana valtakunnan rajana Suomen ja Venäjän välillä.

11) Välirauha tehdään 31 päiväksi ja jatkuu se sen jälkeen automaattisesti sekä lakkaa voimassa olemasta joko ensimäisten 31 päivän päättyessä tai myohemmin 10 päivää sen jälkeen kun jompikumpi on toiselle puolelle ilmoittamalla sen irtisanonut.

12) Kolmannen kohdan edellyttämät joukkojen siirrot on saatettava loppuun viimeistään 7 päivän kuluessa lukien siitä ajasta jolloin tämä sopimus astuu voimaan.

13) Tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä syntyvien kysymysten selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi paikalla ja tämän sopimuksen johdosta mahdollisesti syntyvien väärin käsitysten tutkimista ja ratkaisemista varten asetetaan suomalais-venäläinen sotakomisioni, yksi keskuskomitea ja 5 paikallista komiteaa. Paikalliskomiteat asetetaan eri piireihin sotilasjohdon tekemän sopimuksen mukaisesti.

14) Keskus ja paikallis-komiteain kokoonpano ja tehtävä määrätään seuraavassa säännössä (jonka julkaisemme myöhemmin).

15) Välirauha astuu voimaan 48 tunnin kuluttua lukien klo 12:sta päivällä Tarton aikaa allekirjoittamispäivästä.

Vakuudeksi ovat kummankin sopimuspuolen valtuutetut tämän sopimuksen allekirjoittaneet. Laadittu suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi kahdessa kappaleessa kaikilla kolmella kielellä.

Tartossa, elok. 13 p. 1920.
Julkaistu sanomalehdessä ”Wapaus”, Venäjän Kommunistisen Puolueen Suomalaisten Järjestöjen Keskus-Toimiston Äänenkannattaja. Pietari, elokuun 19 p:nä 1920, n:o 176

Tarton rauhan 1920 vaiheita | Takaisin historiasivulle.