По-русски

1914.         KOKOELMA         N:o 38.
SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA,

JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.

24 lokakuuta (6 marraskuuta).

Suomennos.

Armollinen Julistuskirja.

Armollinen Julistuskirja sodan julistamisesta Venäjän ja Turkin välillä.

Julkaistu 20 p:nä lokakuuta (2 p:nä marraskuuta) 1914 N:ssa 287 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa (2626 art.).


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta.

Teemme kaikille uskollisille alamaisillemme tiettäväksi:
Tähän saakka menestyksettömässä taistelussa Venäjän kanssa ovat Saksa ja Itävalta-Unkari, pyrkien kaikin keinoin lisäämään voimiansa, turvautuneet Ottomanisen hallituksen apuun ja vietelleet sokaisemansa Turkin yhtymään sotaan  M e i t ä  vastaan.
Saksalaisten johdossa on Turkin laivasto rohjennut salakavalasti hyökätä  M e i d ä n  Mustanmeren rannikkoa vastaan.
Heti sen jälkeen  M e  käskimme Venäjänmaan Konstantinopolissa olevan Valtalähettilään yhdessä kaikkien lähetystö- ja konsulivirkamiesten kanssa poistua Turkin alueelta.
Täysin tyynenä ja Jumalan apuun luottaen vastaanottaa Venäjä tämän kristinuskon ja kaikkien slaavilaisten kansojen vanhan sortajan uuden hyökkäyksen.
Tämä ei ole ensimäinen kerta, jolloin Venäjän mainehikkaiden aseiden on voitettava Turkin sotalaumat, - tälläkin kertaa ne tulevat rankaisemaan  M e i d ä n  isänmaamme julkeaa vihollista. Yhdessä koko Venäjän kansan kanssa  M e  järkähtämättä uskomme, että Turkin nykyinen mieletön sekaantuminen sotatoimiin on vain jouduttava sille kohtalokasta tapahtumain kulkua ja avaava Venäjälle tien esi-isien sille perinnöksi jättämien historiallisten tehtävien ratkaisemiseen Mustanmeren rannoilla.
Annettu Tsarskoje Selossa kahdentenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna jälkeen Kristuksen syntymän tuhat yhdeksänsataa neljäntenätoista ja  M e i d ä n  Hallituksemme kahdentenakymmenentenä.
Alkuperäiseen on  H ä n e n  K e i s a r i l l i n e n  M a j e s t e e t t i n s a  Korkeimmanomakätisesti kirjoittanut:

"NIKOLAI".


Takaisin sisällysluetteloon.