Suomen Vakuutus-Vuosikirja 1912

Alempana on luettavissa Suomen ensimmäisen vakuutusvuosikirjan johdanto ja sisällysluettelo. Vuosikirjan toimittivat vuonna 1911 lopullisesti perustetun Suomen Vakuutusyhdistyksen sihteeri Gunnar Berglöf ja fil. maist. G(ustav) L(orentz) Zetterman. Kirja painettiin Helsingissä vuonna 1913 Mercatorin kirjapainossa. Seuraavana vuonna ilmestyi Suomen Vakuutus-Vuosikirja 1913. Molemmat ilmestyivät sekä suomeksi että ruotsiksi. Taloudellisista syistä ja olojen muututtua vuosikirjan seuraava painos ilmestyi vasta 1926 Hj. W. Walldénin toimittamana.
Suoraan kotimaisiin tai ulkomaisiin vakuutuslaitoksiin. Amerikkalaiset yhtiöt ja tontiinivakuutus.


Täten ilmestyy SUOMEN VAKUUTUS-VUOSIKIRJAN ensimäinen vuosikerta.

VUOSIKIRJAN tarkoitus on antaa yleiskatsaus kotimaisten vakuutusyhtiöiden toimintaan kahden viime vuoden kuluessa. Tätä varten sisältää se tilastollisia tauluja, jotka valaisevat eri vakuutusaloja, sekä erikoistietoja kaikista suuremmista suomalaisista vakuutusyhtiöistä, niiden voitto- ja tappiotilistä, tilasta ja näiden vuosien voitonjaosta.

VUOSIKIRJAA voi myös käyttää tietokirjana. Tätä tarkoitusta varten on siinä julaistu joukko vakuutustoimintaa koskevia lakeja ja asetuksia, minkä ohella lyhyesti tehdään selkoa vakuutustarkastuksesta Suomessa ja muutamista yhteenliittymisistä vakuutustoiminnan alalla. Sitäpaitsi julaistaan tietoja kotimaisten vakuutusyhtiöiden hallituksista, johtokunnista, osoitteista y.m., paikallisista palo- ja eläinvakuutusyhdistyksistä ja niiden edustajista sekä maassa toimivista ulkomaisten vakuutusyhtiöiden asiamiehistä.

VUOSIKIRJASSA julaistaan vielä muutamia kirjoituksia vakuutustoimintaa koskevista kysymyksistä.

Kun tämä VUOSIKIRJA on ensimäinen koe tällä alalla maassamme, on huomattavia vaikeuksia ilmaantunut tehtyjen suunnitelmien täytäntöönpanemisen tielle. Ettei näitä vaikeuksia olla joka kohdassa voitettu, sen olemme me ensimäiset tunnustamaan. Ne puutteellisuudet, mitkä VUOSIKIRJASSA esiintyvät, toivomme suomalaisen vakuutusyleisön suosiollisesti antavan anteeksi. Jos kirja saa kannatusta ja leviää kuten me toivomme, on tarkoituksena tehdä siitä vuosittain ilmestyvä julkaisu ja koetamme me seuraavissa vuosikerroissa poistaa puutteellisuudet, ottamalla huomioon ne muistutukset ja toivomukset, jotka tämän ensimäisen vuosikerran suhteen voidaan tehdä.

Siitä avustuksesta, jota useimmat vakuutusyhtiöt ja myös vakuutustarkastaja, fil.maist. ONNI HALLSTÉN, ovat meille antaneet kootessamme tietoja VUOSIKIRJAAN, lausumme sulimmat kiitoksemme. Tämä kiitollisuutemme kohdistuu myös insinööri ANDERS KRAMER'iin, fil. t:ri EMIL WESSELL'iin ja varatuomari JON HARTMAN'iin, jotka ovat antaneet avustustaan vuosikirjaan.

Helsingissä, marraskuulla 1912.

JULKAISIJAT.


SISÄLLYS.

ERINÄISIÄ KIRJOITUKSIA

Tulenarkojen nesteiden räjähdys- ja tulenvaaraton säilyttäminen kirj. Anders Kramer
Kansainvälinen vastuidenvaihto henkivakuutuksessa kirj. Emil Wessell
Kuntapaloapuyhdistykset ja laki huhtikuun 17 p:ltä 1908 kirj. Jon Hartman

LAKEJA JA ASETUKSIA,

jotka koskevat vakuutustoimintaa Suomessa:

Laki koskeva työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta, annettu 5 p:nä joulukuuta 1895
Julistus sisältävä tarkempia määräyksiä joulukuun 5 p:nä 1895 annetun, työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta koskevan lain käyttämisestä, annettu 18 p:nä helmikuuta 1897
Julistus niistä perusteista, joiden mukaan invaliditeettiaste on arvioitava sovellettaessa joulukuun 5 p:nä 1895 annetua lakia työnantajan vastuunalaisuudesta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta, annettu 9 p:nä joulukuuta 1897
Laki laivanisännän vastuunalaisuudesta merimiestä palveluksessaan kohtaavasta ruumiinvammasta, annettu 23 p:nä tammikuuta 1902
Laki paloapuyhdistyksistä, annettu 17 p:nä huhtikuuta 1908
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka sisältää erinäisiä määräyksiä paloapuyhdistyksistä 17 (4) päivänä huhtikuuta 1908 annetun lain käyttämisestä, annettu 2 p:nä toukokuuta 1908
Julistus niistä ehdoista, joilla ulkomaalaiset vakuutuslaitokset harjoittakoot Suomessa vakuutusliikettä [annettu 11 pnä Kesäkuuta 1891]

LAITOKSIA JA YHDISTYKSIÄ:

Vakuutustarkastus Suomessa [ks. edellä julistus 11 pnä kesäkuuta 1891, vakuutustarkastaja 1892-1901 Tri August Ramsay, 1902- Fil.maist. Onni Hallstén]
Suomen Vakuutus-Tariffi-Yhdistys [per. 1.1.1878 Suomessa toimivien ulkomaalaisten yhtiöiden toimesta]
Suomen Vakuutusyhdistys [per. 7.4.1911]

TILASTOLLISIA TIETOJA

suomalaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta v. 1911:

Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten palovakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten tapaturmavakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten kuljetusvakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten lasivakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten eläinvakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten jälleenvakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten varkausvakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911
Suomalaisten takuuvakuutusyhtiöiden toiminta v. 1911

KOTIMAISET VAKUUTUSLAITOKSET

Henkivakuutus:
 • Vakuutusosakeyhtiö Kaleva [Helsinki, Erottajankatu 2, per. 1874, vakuutuskanta 1911: Smk 138,839,941:- pääomavakuutuksia, Smk 513,263:- korkovakuutuksia. Tj: Asessori Uno Kurtén]
 • Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi [Helsinki, Antinkatu 5, per. 1890, vakuutuskanta: Smk 342,791,744:- pääomavakuutuksia, Smk 290,875:- korkovakuutuksia. Tj: W.A. Lavonius]
 • Henkivakuutusosakeyhtiö Fennia Liffsförsäkring [Turku, Aurakatu 1, per. 1906, vakuutuskanta: SMK 81,305,747:-. Tj: C.O. Brändström ]
 • Henkivakuutusosakeyhtiö Salama [Helsinki, Kluuvikatu 4, per. 1910, vakuutuskanta: Smk 30,573,220:-. Tj: Fil. maisteri Samuli Sario ]
 • Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kataja [Helsinki, Vladimirinkatu 1, per. 1912. Tj: Lakit. toht. Heimo Helminen]

  Palovakuutus:

 • Palovakuutus-Osakeyhtiö Fennia [Helsinki, Unioninkatu 25, per. 1881, vakuutuskanta: Smk 279,909,662:-. Tj: Insinööri John Rundqvist.]
 • Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola [Helsinki, Aleksanterinkatu 44, per. 1891. Tj: Tohtori K.A. Paloheimo.]
 • Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra [Helsinki, Fabianinkatu 14, per. 1911. Tj: J. Bärlund.]
 • Palovakuutus-Osakeyhtiö Wellamo Brandförsäkrings-Aktiebolag [Vaasa, Hovioikeudenpuistikko, per. 1912. Tj: Luutnantti Hjalmar Söderman.]
 • Suomen Kaupunkien Yleinen Paloapuyhtiö [Helsinki, Yrjönkatu 9, per. 1832, vakuutuskanta: Smk 634,613,364:-. Tj: Fil.maist. M.A. Vaenerberg.]
 • Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys [Helsinki, Ritarihuone, per. 1857, vakuutuskanta: Smk 284,029,790:-. Tj: Varatuomari Georg Casimir Ehrnrooth.]
 • Kaupunkien Paloapuyhdistys Irtaimistoa varten [Turku, per. 1872, vakuutuskanta: Smk 102,666,900:-. Tj: Lennart Törnudd]
 • Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys [Helsinki, Unioninkatu 28, per. 1889, vakuutuskanta: Smk 44,795,512:-. Asiamies Axel Forssell.]
 • Turun Läänin Paloapuyhdistys [Turku, Multavierunkatu 1, per. 1893, vakuutuskanta: Smk 13,998,200:-. Asiamies Hovioikeudenkanslisti Hugo Appelqvist.]
 • Paloapuyhdistys Hämeenläänin Palovakuutusyhtiö [Hämeenlinna, per. 1896, vakuutuskanta: Smk 115,884,380:-. Tj: Onni Jokinen.]
 • Kauppiaitten Paloapuyhdistys [Turku, Birgerinkatu 1, per. 1896, vakuutuskanta: Smk 5,260,865:-. Tj: Fredr. Hakanen.]
 • Waasan ja Oulun läänien Maakauppiaitten Paloapuyhdistys [Vaasa, per. 1897, vakuutuskanta: Smk 9,036,469:-. Tj: Eetu Salonen.]
 • Hämeenläänin Maakauppiaitten Paloapuyhdistys [Tampere, per. 1898, vakuutuskanta: Smk 3,889,090:-. Tj: Yrjö Aleksanteri Paananen.]
 • Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys [Joensuu, per. 1900, vakuutuskanta: Smk 12,874,800:-. Tj: Kauppias Juho Pitko.]
 • Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen Paloapuyhdistys [Helsinki, Fabianinkatu 16, per. 1902, vakuutuskanta: Smk 311,226,613:-. Tj: Todellinen valtioneuvos, Tohtori August Ramsay.]
 • Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntain paloapuyhdistys [Helsinki, Aleksanterinkatu 42, per. 1902, vakuutuskanta: Smk 31,839,196:-. Tj: Fil.maist. Georg Leinberg.]
 • Savon Maakauppiasten Paloapuyhdistys [Mikkeli, per. 1903, vakuutuskanta: Smk 1,872,600:-. Tj: T. Viljakainen.]
 • Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys [Oulu, per. 1905, vakuutuskanta: Smk 37,445,410:-. Tj: I.A. Tuohimo.]
 • Suomen Kauppiaitten Paloapuyhdistys [Viipuri, per. 1908, vakuutuskanta: Smk 7,527,088:-. Tj Oskari Eriksson.]
 • Paloapuyhdistys Tulenvara [Helsinki, Etelä Esplanaadinkatu 2, per. 1910, vakuutuskanta: Smk 8,791,985:-. Tj: Wald. Lehtinen.]

  Tapaturmavakuutus:

 • Tapaturmavakuutus-Osakeyhtiö Patria [Helsinki, Unioninkatu 25, per. 1888. Tj: Insinööri Johan Rundqvist.]
 • Tapaturmavakuutus-Osakeyhtiö Kullervo [Helsinki, Aleksanterinkatu 44, per. 1895. Tj: Toht. K.A. Paloheimo.]
 • Osakeyhtiö Securitas [Helsinki, Uudenmaankatu 32, per. 1898. Tj: Harald Bengelsdorff.]
 • Suomalainen Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia [Helsinki, Kaivokatu 8, per. 1902. Tj: G.R. Ahlfors.]
 • Rautaruukkien Tapaturmavakuutusyhtiö [Helsinki, L. Heikinkatu 20, per. 1897. Tj: Varatuomari Hjalmar Ekholm.]
 • Suomen Sahanomistajain Työväen Tapaturmavakuutusyhtiö [Helsinki, Unioninkatu 28, per. 1897. Asiamies Axel Forssell.]
 • Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavakuutusyhtiö [Helsinki, Unioninkatu 28, per. 1897. Asiamies Axel Forssell.]
 • Konepajojen tapaturmavakuutusyhtiö [Helsinki, L. Heikinkatu 20, per. 1897. Tj: Varatuomari Hjalmar Ekholm.]
 • Lasiruukkien Tapaturmavakuutusyhtiö [Helsinki, Uudenmaankatu 32, per. 1897. Tj: Harald Bengelsdorff.]
 • Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos [Turku, Vartiavuorenkatu 4, per. 1902. Tj: Fil.toht. K.J. Hartman.]
 • Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo [Turku, Linnankatu 10, per. 1909. Johtok. pj. Vapaaherra Carolus Wrede.]
  [Tapaturmaosasto, ent. "Turun Työväen Tapaturmavakuutusyhtiö", per. 1897. Osastonjoht. Fil.toht. K.J. Hartman]

  Kuljetusvakuutus:

 • Merivakuutus-Osakeyhtiö Triton [Turku, per. 1889. Tj: Alex. Törnudd.]
 • Suomen Merivakuutus-Osakeyhtiö [Helsinki, Etelä Makasiinikatu 4, per. 1898. Tj: Henrik Krause.]
 • Keskinäinen Merivakuutuslaitos Suomen Merivakuutus-yhdistys [Turku, Braahenkatu 1 B, per. 1850. Tj: Hovioikeudenviskaali William Isaksson.]

  Lasivakuutus:

 • Suomen Lasivakuutus Osakeyhtiö [Helsinki, Unioninkatu 19, per. 1898. Tj: C.F. Carlander.]

  Eläinvakuutus:

 • Turun Hevosvakuutusyhtiö [Turku, Eerikinkatu 1, per. 1890. Asiamies L. Fabritius.]
 • Suomen Eläinvakuutusyhtiö [Helsinki, Etelä Esplanaadinkatu 16, per. 1896. Tj: Everstiluutnantti N. Alfthan.]
 • Suomen maalaisten Eläinvakuutus-Yhtiö [Turku, Maaria, per. 1902. Tj: Pastori J.R. Ellila.]
 • Oulun läänin Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö [Oulu, per. 1908. Tj: I.A. Tuohimo.]

  Jälleenvakuutus:

 • Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo [Helsinki, Aleksanterikatu 44, per. 1899. Tj: Toht. K.A. Paloheimo.]
 • Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi [Turku, Linnankatu 10, per. 1905. Tj: Fil. tohtori K.J. Hartman.]

  Murtovarkausvakuutus

  Takuuvakuutus

  Lakkovakuutus:

 • Suomen Työnantajien Keskinäinen Lakkovakuutusyhtiö [Turku, Linnankatu 10, per. 1910. Tj: Fil.dr. K.J. Hartman.]

  Suomen kihlakunta- ja pitäjä paloapuyhdistykset asiamiehineen

  Suomen eläinvakuutusyhdistykset asiamiehineen

  VENÄLÄISIÄ JA ULKOMAALAISIA YHTIÖITÄ

  Venäläisiä yhtiöitä:
 • Ensimäinen venäläinen vakuutusyhtiö v:lta 1827 [Pietari, Morskaja 40, per. 1827. Henki- palo- ja tapaturmavakuutus]
 • Vakuutusyhtiö Rossija [Pietari, Morskaja 37, per. 1881. Pääasioimisto Viipurissa. Henki- tapaturma- palo- ja kuljetusvakuutus]
 • Vakuutusyhtiö Salamandra [Pietari, Gorochowaja 6, per. 1846. Palo- henki- kuljetus- ja tapaturmavakuutusyhtiö]
 • Vakuutusyhtiö Venäjän Lloyd [Pietari, Admiralitäts-Quai 8, per. 1870. Palo- ja kuljetusvakuutus]
 • Venäläinen Vakuutusyhtiö Pomotschtch [Pietari, Morskaja 28, per. 1888. Suomessa palo- ja tapaturmavakuutus]

  Ruotsalaisia yhtiöitä:

 • Allmänna Lifförsäkringsbolaget [Tukholma,Strandvägen 5 A, per. 1887, Suomessa 1888. Kanta 1910 Kr. 65,750,644:-, josta Suomessa Smk 1,933,644:-. Henkivakuutus]
 • Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix [Tukholma, Jakobstorg 3, per. 1888, Suomessa 1891. Kanta 1911 Kr. 495,174,483:-, josta Suomessa Kr. 11,933,814:-. Palovakuutus]
 • Brandförsäkrings-Aktiebolaget Norrland [Sundsvall, Tukholma, per. 1889, Suomessa 1899. Kanta 1911 Kr. 819,553,186:-, josta Suomessa 1910: Smk 24,874,075:-. Suomessa palovakuutus]
 • Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skåne [Malmö, Norra Vallgatan 66/68, per. 1884, Suomessa 1884. Henki- ja palovakuutus]
 • Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea [Götepori, per. 1866, Suomessa 1875. Kanta 1911: henkivakuutuksia Kr. 116,339,063:- ja palovakuutuksia Kr. 1,255,002,929:-, josta Suomessa henkivakuutuksia Smk 4,310,384:- ja palovakuutuksia Smk 71,422,165:-. Henki- ja palovakuutus]
 • Försäkrings-Aktiebolaget Skandia [Tukholma, Mynttorget 1, per. 1855, Suomessa 1856. Palo- ja henkivakuutus]
 • Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan [Tukholma, Drottninggatan 7, per. 1871, Suomessa 1872. Kanta 1911 Kr. 141,711,232, josta Suomessa Kr. 8,367,298:-. Henkivakuutus]
 • Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule [Tukholma, Kungsträdgårdsgatan 2 c, per. 1872, Suomessa 1874. Kanta 1911 Kr. 232,532,531, josta Suomessa Kr. 12,332,299:-. Henkivakuutus]
 • Olycksfall-Försäkrings-Aktiebolaget Skandinavien [Tukholma, Brunkebergstorg 11, per. 1886, Suomessa 1887. Kanta 1911 Kr. 116,392,095. Suomessa tapaturmavakuutus]
 • Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Gauthiod [Götepori, Vestra Hamngatan 10, per. 1863, Suomessa 1872. Pääasioimisto Waasassa. Kuljetusvakuutus]
 • Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Wega [Tukholma, Skeppsbron 28, per. 1882, Suomessa 1887. Pääasioimisto Turussa. Kuljetusvakuutus]
 • Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir [Tukholma, Skeppsbron 26, per. 1872, Suomessa 1873. Kuljetusvakuutus]
 • Svenska Glasförsäkrings-Aktiebolaget [Tukholma, Slussplan 63, per. 1884, Suomessa 1896. Lasivakuutus]
 • Svenska Lifförsäkringsbolaget [Tukholma, Norrmalmstorg 16, per. 1891, Suomessa 1906. Kanta 1911 Kr. 134,793,093:-, josta Suomessa: Kr.2,849,841:-. Pääasioimisto Turussa. Henkivakuutus]

  Saksalaisia yhtiöitä:

 • Allgemeine Versicherungsgesellschaft für See-, Fluss- und Landtransport in Dresden [Dresden, Johann Georgen-Allee 5, per. 1860. Pääasioimisto Viipurissa. Kuljetusvakuutus]
 • "Allianz" Versicherungs-Aktien Gesellschaft [Berlin W, Taubenstrasse 1/2, per. 1889, Suomessa 1897. Suomessa kuljetusvakuutus]
 • Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft in Lübeck [Lübeck, Königstrasse 1, per. 1828, Suomessa 1834. Henkivakuutus]
 • Deutsche Transport-Versichrungs-Aktien Gesellschaft [Berlin W, Charlottenstrasse 29/30, per. 1871, Suomessa 1887. Kuljetus- ja jälleenvakuutus]
 • "Germania", Lebensversicherungs-Aktien-Gesellschaft [Stettin, per. 1857, Suomessa 1893. Suomessa henkivakuutus]
 • Kölnische Glasversicherungs-Aktien-Gesellschaft [Köln a/Rhein, Hohenzollernring 53, per. 1880, Suomessa 1898. Suomessa lasivakuutus]
 • Mannheimer Versicherungsgesellschaft [Mannheim, Werderplatz, per. 1879, Suomessa 1885. Pääasioimisto Wiipurissa. Suomessa kuljetusvakuutus]
 • "Victoria zu Berlin", Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft [Berlin SW, Lindenstrasse 20/25, per. 1853, Suomessa 1881. Suomessa henki- ja tapaturmavakuutus]

  Schweiziläisiä yhtiöitä:

 • Eidgenössische Versicherungs-Aktiengesellschaft [Zürich, Talacker 21, per. 1881, Suomessa 1886. Suomessa kuljetusvakuutus]
 • Schweizerische Unfallversicherungs Aktiengesellschaft in Winterthur [Winterthur, per. 1875, Suomessa 1879. Suomessa tapaturmavakuutus]

  Englantilaisia yhtiöitä:

 • Commercial Union Assurance Company, Limited [Lontoo E.C., 24/26 Cornhill, per. 1861, Suomessa 1901. Kanta Suomessa 1910: Smk 14,878,727:-. Pääasioimisto Wiipurissa. Suomessa palo- ja tapaturmavakuutus]
 • The Northern Assurance Company Limited [Lontoo, Moorgate Street 1, per. 1836, Suomessa 1852. Kanta 1911 397,446,997:-, josta Suomessa Smk 33,939,663:-. Suomessa henki- ja palovakuutus]
 • Phoenix Assurance Company, Limited [Lontoo E.C., Lombard Street 19 & 70, per. 1782, Suomessa 1856. Kanta 1911 595,565,575:-, josta Suomessa Smk 46,805,850:-. Suomessa palovakuutus]

  Ranskalaisia yhtiöitä:

 • "l'Urbaine", Compagnie d'Assurance sur la vie [Parisi, rue Le Peletier 8, per. 1865, Suomessa 1890. Henkivakuutus]

  Amerikkalaisia yhtiöitä:

 • The Mutual Life Insurance Company of New York [New-York, Nassau Street 32, per. 1842, Suomessa 1890. Kanta 1911 Doll. 503,276,389:-, josta Suomessa Smk 6,600,863:-. Henkivakuutus]

  (Vakuutusvuosikirjaan 1912 perustuvat tiedot päättyvät tähän)

  Venäläisten yhtiöiden oikeudellinen asema oli erikoinen. Ne eivät kuuluneet Suomen vakuutustarkastuksen piiriin eikä niitä toisaalta koskenut vuonna 1891 ulkomaalaisista yhtiöistä annettu keisarillinen julistuskaan. Suomen Virallisen Tilaston 1909 mukaan henkivakuutuksista oli 1890-luvulla venäläisissä yhtiöissä hieman yli 10 %. Sortokausien alun jälkeen vuonna 1909 enää 2 %.


  Vakuutus-Maksu-Tariffi-yhdistykseen sen perustamisvuonna 1877 liittyneet yhtiöt. Vuodesta 1959 tariffiyhteistyötoimintaa jatkoi Vahinkovakuutusyhdistys.

  Ulkomaiset yhtiöt 1995
  Poistuneita amerikkalaisia yhtiöitä:
 • Mutual Reserve Fund Life Insurance Company, Suomessa 1882, ei saanut toimilupaa 1891, vakuutuskanta 1891 n. 1,5 milj. Smk
 • Equitable Life Assurance Society, Suomessa v:sta 1885, ei uusia vakuutuksia vuoden 1904 jälkeen, toiminta hiipui 1. maailmansodan alkaessa, vakuutuskanta 1892 4 milj. Smk
 • New York Life Insurance Company, vuodesta 1886, ei hakenut toimilupaa 1891
 • The Mutual Life Insurance Company (ks. yllä edellä), lopetti ilmeisesti uusien vakuutusten myönnön jo 1905, joskin toisenlaisia merkkejäkin oli. Virallisesti yhtiön toiminta Suomessa päättyi 1923.
 • Tiedot poistuneista yhtiöistä pohjautuvat Reino Keron kirjoitukseen, "Amerikkalaisyritysten toiminta Suomessa 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan" (Turun historiallinen arkisto 43, Tammisaari 1988).

  Tontiinivakuutus: Amerikkalaiset yhtiöt markkinoille tullessaan pyrkivät myymään alunperin Ranskassa1600-luvulla syntynyttä, napolilaisen pankkiirin Lorenzo de Tontin kehittämää tontiinivakuutusta. Periaatteena siinä on, että vakuutuskauden päättyessä elossa/mukanaolevat jakavat kertyneen pääoman ja sen tuoton. Minkäänlaisen riskin vakuuttamisesta ei tällaisessa ole kysymys. Tämäntyyppinen vakuutus kiellettiin Suomessa toiminnan tullessa 1891 luvanvaraiseksi. Myöskään USA:ssa tätä ei pidetä enää vakuutustoimintana.


  Sivun alkuun.
  Takaisin historiasivulle.