Kalmbergin kartasto 1855

 • Klikkaa karttaa (osakarttojen koko 250..500K)
 • Klicka på kartan (delkartornas storlek 250..500K)

  Helsingin seutu - Helsingforsnejden

  Helsinki Area

  Rannikolla: Huomaa optinen lennätinlinja
  Vid kusten: Lägg märke till den optiska telegraflinjen

  Turku - Tampere - Viipuri / Åbo - Tammerfors - Viborg

 • Klikkaa ruutua (yhden kartan koko n. 900K)
 • Klicka på rutan (enstaka kartans storlek c. 900K)

  Turku-Tampere-Viipuri • Mittaus ja piirtäminen: Venäläinen sotilastopografivarikko 1855
 • Mätning och ritning: Ryska Militärtopografiska depån 1855


  Kartat: Helsingin yliopiston kirjasto. Toimittanut Pauli Kruhse.
  Kartorna: Helsingfors universitetsbibliotek. Redigerade av Pauli Kruhse.

  Suomen historian dokumentit / Dokument till Finlands historia