Alkuperäistekstit (yhtä lukuunottamatta ruotsiksi).

Lauttasaarta koskevia sanomalehtimainintoja Krimin sodan ajalta.


Helsingfors Annonsblad no 70
08.09.1854

Morgonbladet no 68
04.09.1854

"Kuulutus.

Käännös.
"Poliisikamari haluaa täten saattaa yleisön tarkoin huomioon otettavaksi, että läänin kuvernööri on esiintulleesta syystä kuulutuksilla kuluvan elokuun 19. ja 23. päivinä halunnut vielä varoittaa yleisöä, ettei se millään verukkeella kauppa- tai muin aluksin käytä kaupunkiin tultaessa tai sieltä poistuttaessa muita väyliä kuin Hevossalmea(?) ja Uunisuunsalmea ja samalla tarkoin pitämään vaarin, että kulkureitti ei kulje Drumsön, Melkin tai Pihlajasaaren editse, koska kaikki saarten lähestyminen on kiellettyä ja tulee niiden kaupunkiin tultaessa jäädä vasemmalle ja sieltä lähdettäessä oikealle ja että yleisölle on kiellettyä millään verukkeella maalta tai mereltä lähestyä kaupungin länsirantaa Punavuorten, Kaartinpuutarhan ja Ullanlinnan kaivopuiston vanhan ruutikellarinpaikan välillä ja huomautetaan, että joka tätä rikkoo, asettuu alttiiksi rannalle sijoitettujen sotilasvartioiden koville panoksille. Helsingissä, poliisikammarissa, 26. elokuuta 1854.
Carl Tavaststjerna.

Carl Ruth."Wiborg no 64
14.08.1855

Käännös.
"Kello 2:40 i.p. vihollisen tuli on tullut aika kiivaaksi; laukauksia on jopa 30 minuutissa. Kaksi vihollisen fregattia ja yksi höyrypursi ovat asettuneet Melkin ja Lauttasaaren välille ja suuntaavat voimakkaan tykkitulen viimeksimainittua saarta kohtaan. Laivasto on ampunut jo 5000 pommia."

"Kello 5 aamulla sen jälkeen kun vihollisen yritys lähestyä suuremmilla aluksilla Lauttasaarta oli torjuttu, kolme fregattia avasi tulen saaren metsien suuntaan. Iltapäivällä vihollinen alkoi tulituksen uudelleen suuremmalla voimalla aiheuttamatta kuitenkaan mitään näkyvää vahinkoa."


Helsingfors Morgonbladet no 63
20.08.1855

Käännös.
"Muista kohteista on saatu tietää: 9. päivänä kl 12 yksi korvetti ja kaksi fregattia avasi tulen Lauttasaarta kohden sekä kaksi linjalaivaa ja yksi fregatti Santahaminaa kohden; tuli jatkui kello 7:35 i.p.:ään jolloin se kummassakin paikassa lopetetttiin. Lauttasaaressa 7 miestä haavoittui. 10. päivänä avasi fregatti jälleen tulen kohti Lauttasaarta 11:20 e.p.p. ja lennätin syttyi tulee ja tuhoutui klo 5:50 i.p., mutta oli jälleen saatettu kuntoon 12. päivä klo 12."


Wiborg no 67
24.08.1855

Käännös.
" Kaikista oikeanpuolimmaisella sivustalla vihollisen ponnistelut suuntautuivat kohti Lauttasaarta; kaksi vihollisen fregattia ja yksi korvetti laskivat ankkurit saaren luoteisosan erääseen lahteen - pienempi lähemmäksi kuin virstan [noin 1 km] etäisyydelle rannasta - ja alkoivat ensin tulittaa lennätintä ja suuntasivat sen jälkeen ristitulen saarta kohti ampuen keskeytyksettä yhteislaukauksia koko osaston voimin.

Tämän kuluessa hyökkääjät lähettivät matkaan maihinnousuryhmiä pursilla tarkoituksena miehittää Lauttasaari. Ne saivat vastaansa hyvin tähdätyn luodikko- ja kivääritulen pitkin rantaa pystytetyistä rakennelmista ja olivat pakotettuja vetäytymään takaisin menetyksiä kärsien. Kello 2 iltapäivällä vihollisalusten tuli lakkasi ja ne vetäytyivät Melkin taakse."


Maamiehen Ystävä no 34
25.08.1855

"Helsingistä. Niinkuin jo wiime n:rossamme mainitsimme, on wihollinen wiime lauwantai-aamuna kello 6 lakannut ampumasta Weaporia kuin myös muitakin paikkoja. Maanantaina, 12 p:ä Elok., kello 7 aamuisella on se nostanut laiwastonsa ankkurin ja matkustanut kaikkine laiwoinensa tiehensä. Pitkälle matkalle asetetuilla tykki- ja pompi-aluksillansa on se häwittänyt lähemmä puoli Weaporin rakennuksista. Neljänkymmenen kuuden tiiman enemmän ja wähemmän tulisen ampumisen ajalla, on Weaporiin, Santahaminan, Drumsön ja kaupungin likimäiselle maalle tullut yleensä noin 15 eli 20 tuh. kappaletta itsekunkin laatuisia, suurempia ja pienempiä tulikuulia ja ja rakettia."


Wiborg no 68
28.08.1855

Käännös.
"— Toisena taistelupäivänä, 10. elokuuta (29. heinäkuuta) vihollinen rajasi operaationsa oikeaa sivustaamme kohti pommittamalla Lauttasaarta kello 8:sta aamulla klo 9:ään illalla; tämä tykkituli alkoi uudelleen jälleen 12. elokuuta (31. heinäkuuta) klo 3 i.p. Se vaurioitti lennätintä ja sytytti metsän useita kertoja, mutta tuli sammutettiin joka kerran välittömästi.
-----
"Likimääräisen ja varsin kohtuullisen arvion mukaan vihollinen ampui Lauttasaarta kohti noin 1000 ammusta, Viaporia ja linnoituksen läheisiä Helsingin puoleisia pattereita kohti noin 17,000 ja Santahaminan saarta kohden enemmän kuin 3000. Tästä kiivaasta ammunnasta huolimatta mieshukka on ollut varsin maltillinen: 44 miestä, 2 upseeria ja 3 aliupseeria on kaatunut sekä 110 miestä on haavoittunut."


Käännökset Pauli Kruhse.
Lähde/Källa: Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1890 . Helsingin Yliopiston kirjasto.

Takaisin Lauttasaareen.