Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland

(Helsingfors.)

CANCELLER: HANS KEJSERLIGA HÖGHET, THRONFÖLJAREN, CESAREWITSCH OCH STOR-FURSTEN ALEXANDER NICOLAJEWITSCH.

Tjenstförrättande Canceller: Hr Grefve Robert Henric Rehbinder. Verkeligt Geheime-Råd; Minister Stats-Secreterare för Finland.
Vice Canceller: Tjenstförrättande: Hr Alexander Amatus Thesleff, General-Lieutenant, Adjoint hos General-Gouverneuren i Finland.
Rector: Hr Nils Abraham Ursin. Philos. och Med Doctor, Professor i Physiologien och Anatomien.

Professorer:
Hr Gustaf Gabriel Hällström, Philos. och Theologiæ Doctor, Professor i Physiken.
Hr Carl Reinhold Sahlberg, Philos. och Medicinæ Doctor, Professor i Zoologien och Botaniken.
Hr Wilhelm Gabriel Lagus. Philos. och Juris utriusque Doctor, Professor i Finlands Allmänna Lagfarenhet, Universitetets nuvarande Pro-Rector.
Hr Nathanaël Gerhard af Schultén. Philos. Doctor, Professor i Mathematiken.
Hr Johan Jacob Tengström, Philos. Doctor, Professor i Theoretiska och Practiska Philosophien.
Hr Johan Gabriel Linsén. Philos. Doctor, Professor i Vältaligheten och Skaldekonsten.
Hr Carl Evert Ekelund. Philos. Doctor, Juris utriusque Licentiat, Professor i Romerska och Ryska Lagfarenhet.
Hr Axel Gabriel Sjöström. Philos. Doctor, Professor i Grekiska Litteraturen.
Hr Johan Matthias Sundwall. Philos. Doctor, Professor i Theologiska Moralen.
Hr Immanuel Ilmoni. Philos. och Medicinæ Doctor, Professor i Theoretiska och Practiska Medicinen.
Hr Johan Jacob Nordström. Philos. Doctor, Juris utriusque Licentiat, Professor i Folk- och Stats-Rätten samt National-Oeconomien.
Hr Gabriel Rein. Philos. Doctor, Professor i Historien.
Hr Gabriel Geitlin. Philos. Doctor, Professor i Orientaliska Litteraturen.
Hr Axel Adolf Laurell. Philos. Doctor, Professor i Theologiska Dogmatiken.
Hr Lars Henric Törnroth. Philos. och Medicinæ Doctor, Professor i Chirurgien och Barnförlossningskonsten.
Hr Alexander Blomqvist. Philos. Doctor, Professor i Lärdoms-Historien.
Hr Sergei Solovieff. Extra Ordinarie Professor i Ryska Språket och Litteraturen.
Hr Johan Jacob Nervander. Philos. Doctor, Extra Ordinarie Professor och Föreståndare för Universitetets Magnetiska Observatorium, Adjuct i Mathematiken och Physiken.

Vacante äro:
1:o Professionen i Bibliska Exegetiken.
2:o Professionen i Astronomien.
3:o Professionen i Kyrko-Historien och
4:o Professionen i Chemien.
Bibliothekarie: Hr Fredric Wilhelm Pipping. Philos. Doctor, Collegii-Råd, f.d. Professor i Lärdoms-Historien.

Adjuncter.
Hr Reinhold von Becker. Philos. Doctor, Adjuct i Historien, Professor.
Hr Johan Magnus af Tengström. Philos. och Medicinæ Doctor, Adjuct i Zoologien och Botaniken, samt Inspector vid Universitetets Museum, Professor.
Hr Iwar Ulric Wallenius. Philos. Doctor, Adjuct i Orientaliska Litteraturen.
Hr Germund Fredric Aminoff. Philos. Doctor, Adjuct i Theoretiska och Practiska Philosophien, Professor.
Hr Johan Jacob Nervander. Philos. Doctor, Adjuct i Mathematiken och Physiken, Extra Ordinarie Professor.
Hr Sten Edvard Sjöman. Philos. och Medicinæ Doctor, Adjuct i Medicinen.
Hr Nils Abraham G[y]ldén. Philos. Doctor, Adjuct i Grekiska och Romerska Litteraturen.
Hr Jacob Algoth Gadolin. Philos. Doctor och Theologiæ Licentiat, Adjuct i Theologien.
Hr Evert Julius Bonsdorff. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Adjuct i Physiologien och Anatomien samt Anatomiæ Prosector.
Hr Frans Ludvig Schauman. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Adjuct i Theologien och Pastor Seminarii Theologici.
Hr Alexander Fredric Laurell. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Adjoint i Chirurgien och Barnförlossningskonsten.
Hr Johan Ernst Adhemar Wirzén. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Adjuct och Demonstrator i Botaniken.
Hr Anders Boxström. Medicinæ Doctor, Extra-Ordinarie Medicinæ Adjuct, Professor.

Vacante äro: Adjuncturen i Finlands Allmänna samt Romerska och Ryska Lagfarenheten, Adjuncturen i Folk- och Stats-Rätten, National-Oeconomien och Finlands Oeconomiska Lagfarenhet, Adjuncturen i Chemien, samt Adjuncturen och Vice Bibliothekarie-tjensten.

Lectorer:
Hr Fredric Granbom. Collegii-Assessor, Lector i Franska Språket, Secreterare hos Universitetets Vice Canceller.
Hr John Wellmer. Lector i Engelska Språket.
Hr Henric Gustaf Borenius. Philos. Doctor, Lector i Tyska Språket, Docens.
Hr Matthias Akiander. Lector och Translator i Ryska Språket.
Hr Carl Axel Gottlund. Lector i Finska Språket.

Exercitie-Mästare:
Hr Joachim Otta. Lärare i Fäktkonsten, Öfver-Lärare vid Gymnastik-Inrättningen, Lector.
Hr Pehr Adolf Kruskopf. Lärare i Teckningskonsten.
Hr Fredric Pacius. Lärare i Musiken.
Hr Frans Fredric Semigradski. Extra-Ordinarie Lärare i Ritkonsten.
Lärare-tjensten i Danskonsten: Vacant.

Docenter:
Hr Claës Albert Tulindberg. Philos. Doctor, Docens i rena Mathematiken.
Hr Henric Gustaf Borenius. Philos. Doctor, Docens i Mathematiken, Lector.
Hr Johan Wilhelm Snellman. Philos. Magister, Docens i Philosophien.
Hr Fredric Hertzberg. Philos. Magister och Licentiat, Docens i Grekiska Litteraturen.
Hr Jacob Hällsten. Philos. Magister, Docens i Lärdoms-Historien.
Hr Adolf Moberg. Philos. Magister och Licentiat, Docens i Chemien.
Hr Bengt Olof Lille. Philos. Doctor, Theologiæ Licentiat, Docens i Theologien.
Hr Aaron Gustaf Borg. Philos. Magister, Theologiæ Licentiat, Docens i Theologien.
Hr Georg August Wallin. Philos. Magister, Docens i Orientaliska Litteraturen.
Hr Julius Immanuel Bergh. Philos. Magister, Docens i Hebraiska Språket och Litteraturen.
Hr Fredric Cygnæus. Philos. Magister, Rector vid Trivial-Skolan i Helsingfors, Docens i Allmänna Historien.

Lärare vid Gymnastik-Inrättningen:
Öfver-Lärare: Hr Joachim Otta. Lector.
Under-Lärare:
 • Hr Johan Victor Hummelin.
 • En Under-Lärare-tjenst vacant.

  Tjenstemän:
  Cancellers-Secreterare: Hr Otto af Schultén. Stats-Råd, Förste Expeditions-Secreterare.
  Vice Cancellers-Secreterare: Hr Fredric Granbom. Collegii-Assessor.
  Universitets-Secreterare: Hr Adolf Wilhelm Wegelius. Philos. Doctor.
  Universitets-Kamererare: Hr Axel Federley. Collegii-Assessor.
  Ombudsman: Hr Anders Gustaf Chydenius. Philos. Doctor, Juris utriusque Candidat, Cancellist i Kejserl. Senaten för Finland. Tills vidare constituerad.

  Amanuenser:
  Vid Consistorium:
 • Hr Gustaf Adolf Uhlenius, Philos. Doctor.
 • Hr Carl Adolf Bygdén. Philos. Magister.
 • Hr Henric Alexander Sirelius.
  Vid Bibliotheket:
 • Hr Sven Johan Backman. Philos. Doctor.
 • Hr Carl Henric Ståhlberg. Philos. Magister.
 • Hr Carl Wilhelm Ahrenberg. Philos. Magister.
  Vid Museum: Hr Reinhold Ferdinand Sahlberg, Philos. Magister och Medicinæ Licentiat.
  Vid Astronomiska Observatorium: Hr Fredric Wohlstedt. Philos. Licentiat.
  Tillbaka till innehållsförteckning.