Kejserl. Åbo Academie.

Cantzler, Herr MICHAËL SPERANSKY, Geheime-Råd, Riks-Secreterare,
Ministre-Adjoint för Justitiæ Ärenderne, Directeur uti den Allernådigst tillförordnade Lag-Commissionen, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class, St. Wladimirs Ordens Andra Class med Stora Korset, St. Johannis af Jerusalem, och Kongl. Preussiska Röda Örns Orden.

Pro-Cantzler, Herr Biskopen, Doctor Jacob Tengström,

Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class och Ledamot af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Cantzlers Secreterare, Hr Carl Johan Walleen, Lagman,

Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.

Theologiska Faculteten.

Hr Doctor Christian Cavander, Dom-Prost och
Theologiæ Professor Primarius, Ledamot af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Hr Magister Gustaf Gadolin, Andre Theologiæ Professor,

Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.

Hr Theologiæ Licentiaten Magister Jacob Bonsdorff,

Tredje Theologiæ Professor, Inspector för Seminarium Theologicum.

Juridiska Faculteten.

Hr Matthias Calonius, Juris Professor,
Procurator i Kejserl. Regerings Conseilen, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class och af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Medicinska Faculteten.

Hr Doctor Gabriel Eric von Haarman, Medicinæ Practicæ Professor,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra, och St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Hr Doctor Gabriel Bonsdorff, Anat. Chir. & Artis Veterinariæ Professor.
Hr Doctor Joseph Gustafsson Pipping, Extra Ordinarie Medicinæ Professor.

Philosophiska Faculteten.

Hr Doctor Carl Niclas Hellenius, Oeconomiæ Professor.
Hr Magister Johan Gadolin, Chemiæ Professor, Riddare af Kejserl.
St. Wladimirs Ordens Fjerde Class, Kejserl. Academiens nu varande Rector.
Hr Magister Anders Johan Mether, Mathematum Professor.
Hr Magister Gustaf Gabriel Hällström, Physices Professor.
Hr Magister Johan Fredric Wallenius, Eloquentiæ Professor,
Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Hr Theologiæ Licentiaten Magister Anders Johan Lagus, Philosophiæ Theoreticæ Professor.
Hr Magister Johan Bonsdorff, Linguæ Graecæ Professor.
Hr Magister Gabriel Palander, Historiæ Litterariæ Professor,
och Kejserl. Academiens Bibliothekarie.
Historiarum och Moralium Professionerne, Vacante.
Academie Secreterare, Hr Magister Johan Fredric Ahlstedt.
Amanuensis Consistorii Academici, Hr Magister Carl Gustaf Nykopp.
Academie Kamererare, Hr Anton Christopher Federleii.
Academie Fogde, Hr Gustaf Magnus Björkbom.
Auctions-Directeur, Hr Lars Mozelli, Kamererare.

Adjucter.

I Theologiska Faculteten.

Hr Magister Hans Henric Fattenborg.
Hr Magister Alexander Lauraeus, Pastor Seminarii Theologici.

I Medicinska Faculteten.

Hr Doctor Johan Agapetus Törngren, Anatomiæ Prosector.
Hr Licentiaten, Magister Carl Reinhold Sahlberg, Botanices Demonstrator.
Hr Doctor Anders Boxström, Extraordinarie Medicinæ Adjunct.

I Philosophiska Faculteten.

Hr Magister Johan Henric Avellan, Philosophiæ Adjunct.
Hr Magister Johan Gustaf Rancken, Historiarum Adjunct.
[Hr] Hr Magister Henric Snellman, Lector Seminarii Pædagogici.
Hr Michaël Holmberg, Professor, Extraordinarie Chemiæ & Pharmaciæ Adjunct.

Docenter.

I Theologiska Faculteten.

Hr Magister Johan Adam Edman, Theol. Docens.

I Philosophiska Faculteten.

Hr Magister Johan Magnus Lindemarck, Chemiæ Docens.
Hr. Magister Fredric Wilhelm Pipping, Litteraturæ Graecæ Docens,

Ordinarie Amanuensis vid Acad. Bibliothek.
Hr Magister Gabriel Hirn, Linguae Hebræ[æ] Docens.
Hr Magister Johan Jacob Tengström, Historiæ Litterariæ Docens,
Extraordinarie Amanuensis vid Acad. Bibliothek.
Hr Magister Fredric Bergbom, Philosophiæ Theoreticæ Docens.
Hr Magister Carl Jacob Tengström, Litteraturæ Orientalis Docens.
Hr Magister Lars Johan Prytz, Historiæ Naturalis Docens.
Hr Magister Gustaf Renvall, Litteraturæ Fennicæ Docens.

Språk- ock Exercitii-Mästare.

Hr George Danet, Fransysk Språkmästare.
Hr Fredric Anton Meyer, Tysk Språkmästare.
Fäktmästare-Sysslan ledig.
Hr Eric Johan Hedberg, Ritmästare.
Hr Carl Wilhelm Salgé, Musices Directeur.
Hr Anders Cedervaller, Dansmästare.
Tillbaka till innehållsförteckning.