Lagmän och Häradshöfdingar.

Under Åbo Hof-Rätt.

Åbo och Björneborgs Lagsaga.

Lagman, Herr Adolph Fredric von Willebrand,
Ledamot i Kejserl. Regerings Conseilen och Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class.

Häradshöfdingar.

Hr Joseph Wallenius. (Öfre Satakunda Nedredels Härads Domsaga, hvartill lyda Loimjoki, Hvittis, Pungalaitio, Tyrvis, Karkku och Mouhijärvi Socknar.)

Vacant. (Satakunda och Öfre Satakunda Öfredels Häraders Domsaga, som utgöres af Orihvesi, Ruovesi, Kangasala, Messuby, Lempälä, Birkkala, Wesilax, Kyro och Ikalis Socknar.)

Hr Friherre Gustaf von Kothen, Lagman. (Wemo Härads Domsaga, bestående af Lappo, Eura-Åminne, Letala, Pyhäma, Nykyrka, Töfsala och Wemo Socknar.)

Hr Anders Henric Falck. (Nedre Satakunda Härads Domsaga, hvarunder lyda Ulfsby och Sastmola, Kumo, Eura, Kjulo och Säkylä Socknar samt Yläne Kapell.)

Hr Olof Anders Plantin. (Ålands Domsaga, bestående af Saltviks, Sunds, Kumlinge, Föglö, Lemlands, Hammarlands, Jomala och Finströms Socknar.)

Vacant. (Masku Härads Domsaga, utgörande Pöytis, St. Mårtens, Lundo, Nousis, Masku, St. Mariæ och Reso Socknar.)

Vacant. (Wirmo Härads Domsaga, hvartill höra Nagu, Korpo, Rimitto, Merimasku, Wirmo och Lemo Socknar.)

Nylands och Tavastehus Lagsaga.

Lagman, Herr Carl Johan Walleen, Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordern Fjerde Class.

Häradshöfdingar.

Hr Carl Christian Gadd, Lagman. (Nedre Säxmäki Härads Domsaga, som består af Säxmäki, Kalvola, Wåno, Janakkala, Loppis, Tammela, Somero, Akkas och Urdiala Socknar.)

Hr Olof Amporin, Protocolls-Secreterare. (Öfre Säxmäki Härads Domsaga, som utgöres af Pälkäne, Sahalax, Längelmäki, Jämsä och Hattula Socknar.)

Carl Henric Adlercreutz, Lagman. (Raseborgs Östra Härads Domsaga, hvarunder lyda Sjundeå, Lojo, Wichtis, Esbo och Kyrkslätts Socknar.)

Gustaf Sannholm, Lagman. (Raseborgs Westra Härads Domsaga, hvartill höra Ingo, Karis, Tenala, Pojo och Karislojo Socknar.)

Carl Johan Ekestubbe. (Pikie och Haliko Häraders Öfredels Domsaga, bestående af Kisko, Kiikala, Haliko, Uskela, Pemar, Pikie och St. Carins Socknar.)

Petter Ithimæus. (Pikie och Haliko Häraders Nedredels Domsaga, som utgöres af Bjerno, Kimitto, Sagu och Pargas Socknar jemte Kyrkosunds Skär.)

Kymene Lagsaga.

Lagman, Hr Jacob Wilhelm Hisinger.

Häradshöfdingar.

Hr Carl Jacob Mesterton, Lagman. (Haliko Härads Domsaga i Kymenegårds Län, hvartill lyda Gustaf Adolphs, Syssmä, Heinola, en del af Asikkala, Orimattila och Ithis Socknar.)

Hr Abraham Eric Archenholtz. (Hollola Härads Domsaga i Tavastehus Län, bestående af Hauho, Lampis, en del af Asikkala, Hollola och Padasjoki Socknar.)

Hr Anders Wilhelm Orræus. (Stor-Savolax Härads Domsaga, bestående af Hirvensalmi, Mändyharju, Christina, Sulkava, Pumala, Jokkas, Kangasniemi och St. Michels Socknar.)

Hr Jonas Brunér. (Kymene Härads Domsaga, utgörande Elimä, Pyttis, Lappträsk, Perno och Mörskom Socknar, jemte den inom Kymenegårds Län belägne delen af Borgå Socken.)

Hr Christian Magnus Ivendorff. (Borgå Härads Domsaga, hvartill lyda Helsing, Nurmijärvi, Thusby, Sibbo och Mäntzälä Socknar samt den delen af Borgå Socken, som ligger inom Nylands och Tavastehus Län.)

Under Wasa Hof-Rätt.

Wasa och Uleå Domsaga.

Lagman, Hr Johan Magnus Krook.

Häradshöfdingar.

Hr Julius Conrad Antell, Lagman. (Kemi), Kemi, Rouvaniemi, Kemi träsk, Kuusamo, Pudasjärvi, Ijo.

Hr Samuel Cassel, (Kajana), Paldamo, Hyrynsalmi, Sotkamo.

Hr Johan Jacob Polviander, (Uleå), Uleå och Karlö, Muhos, Limingå, Siikajoki.

Hr Zachris Alopæus, (Salo), Salo, Pyhäjoki, Kalajoki.

Hr Anders Söderlund, (Österbottens Medlede[]s Öfre) Lochteå, Gamla Karleby och Kelvio, Kronoby, Pedersöre.

Hr Christian Sundius, (Österbottens Medledels Nedre), Ny Karleby, Wöro, Lappo, Kuortane.

Hr Carl Gerhard Hising, [ ]Korsholms Norra), Lillkyro, Storkyro, Laihela, Malax, Mustasaari.

Hr Herman Ross, Lagman, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class, (Korsholms Södra), Nerpes och Östermark, Lappfjerd, Ilmola,

Karelska Lagsagan.

Lagman, Hr Fredric Wilhelm Krogius, Ledamot i Kejserl. Regerings Conseilen.

Häradshöfdingar.

Hr Jacob Herman Gadd, (Österbottens Östra), Sarijärvi, Laukas, Keuru.

Vacant. (Rautalambi), Rautalambi, Piexemäki, Wiitasaari.

Hr Anders Johan Envald, Lagman, (Lill Savolax Nedre), Leppävirta, Jorois, Randasalmi, Kerämäki och Säminge.

Hr Petter Reinhold Fabritius, Lagman, (Lill Savolax Öfre), Idensalmi, Kuopio.

Hr Henric Ervast, Lagman, Ledamot i Kejserl. Regerings Conseilen, (Karelens Öfre), Kaavi, Liebelitz, Pielisjärvi, Nurmis.

Hr Nils Arppe, (Karelens Nedre), Tohmajärvi, Kides, Ilomantz, Suojärvi, Kesälax.

Bergstaten i Finland.

Bergmåstare, Hr Pehr Eric Sahlman, (Björneborg.)
Bergs-Commissarie, Vacant.
Öfver-Masmästare, Vacant.
Bergs-Mechanicus, Hr Olof Smaræus, (Borgå.)


Tillbaka till innehållsförteckning.