Borgå Stift.

Gymnasium.

Ephorus Gymnasii, Hr Doctor Magnus Jacob Alopæus, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.

Hr Magister Johan Borgström, Theologiæ Lector, Prost.

Hr Magister Magnus Alopæus, Mathematum och Logices Lector, Professor.

Hr Magister Joachim Adolph Cleve, Linguarum Sacrarum Lector.

Hr Magister Gustaf Niclas Molin, Eloquentiæ och Poëseos Lector.

Historiarum och Moralium Lectionen, Vacant.

Gymnasii Adjunct, Hr Magister Gustaf Henrik Forsius.

Director Cantus, Hr Magister Sven Petter Thunberg.

Dom-Capitlet.

Biskop, Hr Doctor Magnus Jacob Alopæus,
Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.
Dom-Prost, Hr Magister Pehr Johan Alopæus.
Hr Magister Johan Borgström, Theologiæ Lector, Prost.
Hr Magister Magnus Alopæus, Mathematum och Logices Lector, Professor.
Hr Magister Joachim Adolph Cleve, Linguarum Sacrarum Lector.
Hr Magister Gustaf Niclas Molin, Eloquentiæ och Poëseos Lector.
En Vacant.
Consistorii Notarie, Hr Israël Reinhold Hoffrén.
Vice Notarie och Domkyrko Syssloman Hr Mårten Gustaf Bergholm.

Pastores i Borgå Stift.

1. Dom Prosteriet.

Borgå Pastorat.

Hr Magister Pehr Johan Alopæus, Dom-Prost och Kyrkoherde.

Lappträsk Annex Pastorat.

Hr Magister Johan Borgström, Theologiæ Lector, Prost och Kyrkoherde.

Lovisa Pastorat.

Hr Carl Adolph Hougberg, Prost och Kyrkoherde.

Mäntzälä Pastorat.

Hr Anders Johan Asp, Prost och Kyrkoherde.

Mörskom Annex Pastorat.

Hr Doctor Magnus Jacob Alopæus, Biskop och Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.

Perno Annex Pastorat.

Hr Doctor Magnus Jacob Alopæus, Biskop m. m.

2. Nyländska Prosteriet.

Helsingfors Pastorat.

Hr Magister Fredric Collin, Contracts Prost och Kyrkoherde.

Nurmijärvi Pastorat.

Hr Magister Johan Fabritius, Prost och Kyrkoherde.

Sibbo Annex Pastorat.

Hr Doctor Magnus Jacob Alopæus, Biskop och Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Första Class.

Thusby Pastorat.

Hr Simon Jusselius, Kyrkoherde.

3. Östra Tavastländska Prosteriet.

Gustaf Adolphs Pastorat.

Hr Lars Abraham Hoffren, Fält-Prost och Kyrkoherde.

Hollola Pastorat.

Hr Magister Zachris Cygnaeus, Prost och Kyrkoherde, Riddare af Kejserl. St. Annæ Ordens Andra Class.

Ithis Pastorat.

Hr Israel Ståhlberg, Prost och Kyrkoherde.

Orimattila Pastorat.

Hr Edvard Daniel Hartman, Kyrkoherde.

Syssmä Pastorat.

Hr Carl Streng, Contracts-Prost och Kyrkoherde.

4. Wästra Tavastländska Prosteriet.

Hauho Pastorat.

Hr Doctor Iwar Wallenius, Contracts-Prost och Kyrkoherde, Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjärde Class, och Ledamot af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Jämsä Pastorat.

Hr Magister Samuel Niclas Heurlin, Prost och Kyrkoherde.

Lampis Pastorat.

Kyrkoherde Embetet Vacant.

Padasjoki Pastorat.

Kyrkoherde Embetet Vacant.

5. Södra Savolax Prosteri.

Christina Pastorat.

Hr Samuel Lizelius, Kyrkoherde.

Jokkas Pastorat.

Hr Matthias Gottlund, Prost och Kyrkoherde.

Kangasniemi Pastorat.

Hr Magister Aaron Molander, Prost och Kyrkoherde.

St. Mickels Pastorat.

Hr Doctor Henric Forsius, Contracts-Prost och Kyrkoherde.

Mändyharju Pastorat.

Hr Axel Abraham Berner, Kyrkoherde.

Pumala Pastorat.

Hr Magister Georg Winter, Prost och Kyrkoherde.

Sulkava Pastorat.

Hr Magister Berndt Johan Gadd, Kyrkoherde.

6. Norra Savolax Öfre Prosteri.

Idensa1mi Pastorat.

Kyrkoherde Embetet Vacant.

Kuopio Pastorat.

Hr Arvid Wallgren, Kyrkoherde.

Rautalambi Pastorat.

Hr Magister Johan Fredric Boucht, Kyrkoherde.

7. Norra Savolax Nedre Prosteri.

Jorois Pastorat.

Hr Magister Zachris Wahlsten, Kyrkoherde.

Leppävirta Pastorat.

Hr Magister Gabriel Krogius, Kyrkoherde.

Piexämäki Pastorat.

Hr Magister Petter Bonsdorff, Prost och Kyrkoherde.

Randasalmi Pastorat.

Hr Magister Johan Henric Cygnæus, Kyrkoherde och Ordinarie Contracts-Prost i Norra Savolax Nedre Prosteri, samt vice Contracts-Prost i Norra Savolax Öfre Prosteri.

8. Öfre Karelska Prosteriet.

Kavi Pastorat.

Hr Samuel Kiljander, Prost och Kyrkoherde, vice Contracts-Prost.

Liebelitz Pastorat.

Hr Nils Johan Perander, Kyrkoherde.

Nurmis Pastorat.

Kyrkoherde Embetet Vacant.

Pielisjärvi Pastorat.

Kyrkoherde Embetet Vacant.

9. Nedre Karelska Prosteriet.

Ilomants Pastorat.

Hr Magister Johan Molander, Contracts-Prost och Kyrkoherde.

Kesälax Pastorat.

Hr Eric Lucander, Kyrkoherde.

Kides Pastorat.

Hr Sven Abr. Hougberg, Kyrkoherde.

Pelgjärvi Pastorat.

Hr Lars Johan Hultin, Kyrkoherde.

Tohmajärvi Pastorat.

Hr Magister Petrus Wallenius, Kyrkoherde.

10. Wasa Läns Prosteri.

Laukas Pastorat.

Hr Adolph Arvidsson, Kyrkoherde.

Saarijärvi Pastorat.

Hr Eric Johan Roschier, Contracts-Prost och Kyrkoherde.

Wiitasaari Pastorat.

Hr Magister Johan Boxström, Prost och Kyrkoherde.

Rectores Scholarum i Borgå Stift.

Helsingfors Trivial Skola.

Hr Matthias Ingman, Rector.

Kuopio Trivial Skola.

Hr Magister Daniel Winquist, Rector, Tjenstfri. Sysslan förvaltas af
Hr Magister Adolph Henric Winter, Conrector.

Lovisa Trivial Skola.

[Mr] Otto Magnus Appelroth, Rector.


Tillbaka till innehållsförteckning.