Borgmästare.

I ordning efter Städernes Numer i Borgare-Ståndet.

Åbo, Borgmästare, Hr Abraham Öhmann, Justitiæ Borgmästare,

Lagman och Ledamot i Kejserl. Regerings Conseilen.
Hr Eric Jon. Synnerberg, Politiæ Borgmästare.

Justitiæ Rådman.

Hr Ulric Sacklén, Præses i Hall-Rätten.
Hr Samuel Dahl, Häradshöfding och tillförordnad Justitiæ Borgmästare.
Hr Gustaf Fredr. Sjöstedt.
Hr Carl van Hausen, Præses i Stadens Kämner-Rätt.

Politiæ Rådmän.

Hr Daniel Mesterton, Capitaine.
Hr Anders Christian Levon.
Magistrats-Secreterare, Hr Reinhold Sjöstedt, förvaltar tillika Notarii Publici Embetet.
Stads-Fiscal, Hr Carl Johan Fontén.
Krono-Casseur, (ad interim) Hr Lars Mozelli, Kamererare.
Auctions-Directeur och Stads-Casseur, Hr Anders Gustaf Laurin, Öfver-Directeur.
Lovisa, Borgmästare, Hr M. Flodberg, Assessor.
Helsingfors, Hr J. A. Strömberg, Justitiæ Borgmästare.
Vacant, Politiæ Borgmästare.

Justitiæ Rådmän.

Hr Joël Jacob Saurén, Præses i Kämners-Rätten.
Hr Eric C. Polon, Kongl. Translator.
Hr Carl Fredr. Gran.
Hr Johan Abrah. Logrén.

Politiæ Rådmän.

Hr Jacob Falk.
Hr Gustaf Gardberg.
Hr Carl Etholén.

Uleåborg - Hr Olof Liljedal, Lagman.
Wasa - - Hr Jonas Högman.
Björneborg - Vacant.
Raumo - - Hr Joh. Em. Normén.
Torneå - - Hr Ephraim Cajanus.
Borgå - - Hr Gust. Joh. Enckell, Assessor.
Ny Karleby Hr Carl Joh. Stenman.
Gl. Karleby Hr Hans Pehr Winge, Lagman.
Nystad - - Hr Carl Christian Ekman.
Ekenäs - - Hr Fredric Ringbom.
Christinæstad - Hr Daniel Mattens, Assessor.
Nådendal - Hr A. J. Achrenius.
Jacobsstad - Hr L. P. Häggström.
Tavastehus - Hr Josias Selin.
Brahestad - Hr Matts Wilander.
Kajana - - Hr Carl Georg Flander.
Kaskö - - Ordningsman, Hr Forsman.
Kuopio - - Hr Isaac Sjöberg, Post-Inspector.
Tammerfors - Ordningsman, Hr E. F. Thilman, Capitaine.


Tillbaka till innehållsförteckning.