Landtmätare i Finland.

Åbo och Björneborgs Län med Åland.

Förste Landtmätare, Hr Johan Tillberg, Landtmäteri-Directeur,
Riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens Fjerde Class.
Andre Landtmätare, Hr Nils Dahlén.
Tredje Landtmätare, Hr Isaac Tillberg.
Extraordinarie Landtmätare, Hr Carl Johan Lindeström.
Hr Anders Ringbom.

Nylands och Tavastehus Län.

Förste Landtmätare, Hr Gust. Jac. Jack, Justerare.
Andre Landtmätare, Hr Nils And. Zitting.
Tredje Landtmätare, Hr Simon Eric Saxelin.

Kymenegårds Län.

Förste Landmätare, Hr J. F. Winter, Landtmäteri-Directeur.
Andre Landtmätare, Hr Olof Tunée.

Savolax och Karelens Län.

Förste Landtmätare, Hr Reinh. Joh. Telén, Landtmäteri-Directeur.
Andre Landtmätare, Hr Israël Calonius, Landtmäteri-Directeur, Justerare.

Wasa Län.

Förste Landtmätare, Hr Eric Forsén.
Andre Landtmätare, Hr Petter Trana.

Uleåborgs Län.

Förste Landtmätare, Hr Johan Henr. Wallenborg.
Andre Landtmätare, Hr Lars Uhlbrandt, Justerare,
vice Lands-Kamererare.
Extraordinarie Landtmätare, Hr Anders Cajanus.

Finska Commissions-Staten.

Commissions Landtmätare.

Åbo och Björneborgs Län.

Hr Carl Grönlund.
Hr Johan Christian Wirzenius, Landtmäteri-Directeur, Justerare.
Hr Petter Wirzenius.
Hr Conrad Riddelin.
Hr J. J. Sacklén.
Hr Carl Tauler.
Hr Christ. Fabrell.
Hr G. A. Tuderus.
Hr Petter Hornborg.
Hr Georg Jan Elgh.
Hr Johan Henric Rungius.

Nylands och Tavastehus Län.

Hr Pehr Häggström, Öfver-Inspektor.
Hr Nathan. Lilius.
Hr P. H. Pelander.
Hr. E. J. Lindgrén.
Hr Adam Malmström, Tjenstfri.
Hr A. J. Bergh.
Hr Adam Wilh. Becker, Tjenstfri.
Hr I. M. Bellman.
Hr Lars J. Forselius.
Hr Anders Nordenstedt.

Vice Landtmätare.

Hr Carl Adam Fredenborg.
Hr Gustaf von Kraemer, Major.
Hr Abrah. Fred. Lind.
Hr Nils Herman Sillvan.
Hr Paul Herkepæus.

Kymenegårds Län.

Hr A. Sillvan.
Hr Is. G. Lemberg, Justerare.
Hr J. A. Orræus, Directeur.
Hr J. A. Neowii.
Hr C. E. Winter.
Hr J. Schele.
Hr C. H. Wallenström.
Hr P. A. Grundström.
Hr J. U. Hagström.

Vice Landtmätare.

Hr G. Gyldén, Öfver-Jägmästare.
Hr S. F. Barck, Lieutenant.
Hr B. J. Müller.
Hr E. G. Swahnström.
Hr H. Rosenblad.
Hr M. J. Lindén.

Savolax och Karelens Län.

Hr Henric Backman.
Hr Axel Johan Packman.
Hr Gustaf Costiander.
Hr M. J. Melin.
Hr Arvid Arckstedt.
Hr Gustaf Reinhold Gahmberg, Landtmäteri-Directeur, Justerare.

Vice Landtmätare.

Hr Carl Johan Wallenström.
Hr Fredric Ahlgren.
Hr Henr. Oliv. Ungern.
Hr Anders Röstedt.
Hr And. Christ. Nordenstreng.
Hr Fredr. Krook.
Hr J. N. Jack.
Hr Herman Forselli, Fändrik.
Hr Gust. Tehlen, Fält-Kamererare.
Hr Fredr. Wilh. Telén.

Wasa Län.

Hr Carl Henr. Salmén.
Hr Gabr. Långhjelm.
Hr Johan Hellstedt.
Hr Henric Forsberg.
Hr Harald Naukleer.
Hr Gust. Myrman.
Hr Gust. Fredr. Gronow.
Hr Carl Gust. Lewan.
Hr Henr. Joh. Ingman.

Vice Landtmätare.

Hr Carl Järnefeldt.
Hr Carl Fr. Boisman.
Hr L. J. Böringh.
Hr M. Kjellman.
Hr C. Gust. Holm.
Hr M. Sundstedt.
Hr M. Helsberg.
Hr Sim. Carwoue.
Hr D. Philip Danielsson.

Uleåborgs Län.

Hr Mårten Haxell.
Hr Gust. Odenwall.
Hr Fredr. Tesslair.
Hr Jeremias Lagerberg.

Vice Landtmätare.

Hr Anders Cajanus.
Hr Carl Eric Stenroth.
Hr Johan Jacob Garvoli.
Hr Olof [?]ordahl.
Tillbaka till innehållsförteckning.