II. Puhelimen käyttöohjeet.

Yleisiä  
ohjeita.
Nostakaa kuulotorvi korvalle ja odottakaa "vapaamerkkiä" automaattikeskuksesta (yksi lyhyt ja yksi pitkä n. s. summeri-ääni).

Jos sitä vastoin kuuluu yhtä pitkin väliajoin toistuva ääni tuut-tuut-tuut, pannaan kuulotorvi paikalleen ja soitetaan uudelleen muutaman minuutin kuluttua.

Kun vapaamerkki kuuluu, valitaan numero. Jos esim. halutaan päästä numeroon 48 792, menetellään seuraavasti: Ensin valitaan numero 4. Etusormi pistetään numerolla 4 merkittyyn reikään ja numerolevy kierretään oikealle pysähdysasentoon saakka. Sormi otetaan pois, ja levy palaa itsestään alkuperäiseen asentoonsa. Samalla tavoin valitaan numerot 8, 7, 9 ja 2.
Kun numero on valittu, kuuluu kuulotorvesta:

a) numeron ollessa vapaa joka 9:s sekunti summeri-ääni, joka osoittaa, että soitto on mennyt perille. Puhelu voi alkaa heti, kun pyydetystä puhelimesta on vastattu;

b) numeron ollessa varattu yhtä pitkin väliajoin toistuva summeri-ääni tuut-tuut-tuut. Kuulotorvi pannaan silloin paikalleen, ja uusi soitto voi tapahtua vasta muutaman minuutin kuluttua.

Puhelun päätyttyä asetetaan kuulotorvi paikalleen.

Huom.! Valitkaa numero vasta kuultuanne "vapaa merkin". Älkää jouduttako numerolevyn takaisinmenoa viemällä sitä väkisin alkuperäiseen asentoon. Tästä aiheutuu ainoastaan väärä valinta ja turha veloitus.

Älkää painako kuulotorven kannatinta puhelun kestäessä.
Painakaa sitä vastoin kannatin alas numerovalinnan aikana, jos huomaatte valinneenne väärin. Täten voitte ehkäistä soiton menemisen väärään numeroon.

Jos numerovalinnan aikana kuuluu pitkä, jatkuva ääni, merkitsee se, että tilaaja on valinnut väärän numeron. Kone on silloin heti suljettava ja uusi valinta tehtävä tavallisessa järjestyksessä.

Puhelu samassa  
osaryhmässä.
Samassa osaryhmässä olevalle tilaajalle soitetaan valitsemalla ainoastaan tilaajanumero. Ryhmänumeroa ei valita. Luettelossa ei Helsingin tilaajien kohdalle ole merkitty ryhmänumeroa, joten siis Helsingin osaryhmän alueella puhuttaessa luetteloon merkitty numero kokonaisuudessaan on valittava.

Puhuttaessa esim. Malmin osaryhmän alueella jätetään ryhmänumero 02 valitsematta ja valitaan ainoastaan numeron toinen osa s. o. tilaajanumero.

Puhelu osaryh-  
mästä toiseen.
Yhteyteen muussa osaryhmässä olevan tilaajan kanssa päästään valitsemalla koko puhelinnumero, siis sekä ryhmä- että tilaajanumero.

Huom! Puhuttaessa Malmin, Tikkurilan ja Leppävaaran osaryhmästä Helsingin osaryhmään on luettelossa olevan tilaajanumeron edellä valittava ryhmänumero 01, jota ei ole luetteloon merkitty.

Espoo keskim. keskukseen yhdistetylle tilaajalle soitetaan toistaiseksi, kunnes keskus automatisoidaan, Maaseutukeskuksen kautta.

Seuraava sivu.

Ensimmäinen sivu.

Paluu historiasivulle.