Puhelinpalvelu (P.P.)

Puhelinpalvelu toimii vuorokauden umpeen ja sen tehtäviin kuuluu:

1) Herätys määräaikaan

Herätyksestä suoritetaan Smk. 1:50 kerralta. Ilmoitus tehdään puhelimitse numeroon 21144 (vuorokausi umpeen). Maaseutuosaryhmästä valitaan 01/21 144. Väärinkäytön ehkäisemiseksi tulee P.P:n, herätyspyynnön saatuaan, puhelimitse vakuuttautua siitä, että asianomainen numero on pyytänyt herätystä.

2) Puhelinvahti. (P. V.)

Jos tilaaja on matkoilla tai muusta syystä ei ole tilaisuudessa vastaamaan soittoihin, mutta kuitenkin haluaa, että hänen numeroonsa tuleviin soittoihin vastataan, voidaan numero yhdistää P. V:iin.

Puhelinvahti

a) antaa soitettaessa lyhykäisiä, korkeintaan 10 sanaa käsittäviä tietoja, kuten esim.: "Herra N. N, on matkoilla, palaa torstai iltana", "Rouva M. M. tavataan soittamalla numeroon ..." j. n. e.
b) vastaanottaa ja merkitsee lyhykäisiä tiedoituksia, mutta ei huolehdi niiden edelleen saattamisesta, vaan tulee tilaajan itsensä ottaa selville onko tiedoituksia tullut.

P.V:iin voidaan kytkeä kaikki tilaajat, jotka ovat liitetyt johonkin pääkeskuksista Keskusta, Töölö tai Sörnäinen.
Alikeskuksien, kuten Munkkiniemen, Haagan tai Käpylän, tilaajia voidaan yhdistää P.V:iin ainoastaan sikäli, kuin vapaita johtoja on käytettävissä.

Anomus numeron yhdistämisestä P.V:iin on tehtävä kirjallisesti Helsingin Puhelinyhdistyksen P.P:lle tai konttoriaikana ilmoittamalla puhelimeen 21 144 ja on tällainen ilmoitus mieluimmin jätettävä päivää ennen kytkemistä.

P. V:iin kytkemisestä suoritetaan seuraavat maksut:

Pohjamaksuna yhdeltä vuorokaudelta     
tai sen osalta ................
Smk. 5: -
Jokaiselta seuraavalta vuorokaudelta
tai sen osalta ................
   "    3: -
Jokaiselta soitolta, jolloin P.V. mer-   
kitsee ainoastaan nimen tai nume-
ron ..........................
Smk. -: 50
Jokaiselta soitolta, jolloin P.V:a pyyde-
tään merkitsemään lyhykäinen tie-
doitus, 10 sanalta tai sen osalta ..
   "    1: -

3) Puhelinneuvottelu.

Jos joku haluaa puhelinneuvottelua, on hänen tästä ilmoitettava P. P:lle N:o 21 144 sekä mainittava

a) milloin neuvottelu halutaan
b) kuinka monelle henkilölle (kork. 5).
c) tilaajan numero ja nimi (nimi on välttämätön tarkistuksen vuoksi).

P. P. ilmoittaa tällöin neuvottelun numeron.
Neuvottelua pyytäneen henkilön on itse ilmoitettava muille neuvotteluun osaaottaville aika, jolloin neuvottelu tapahtuu, sekä neuvottelun numero.

Neuvottelu alkaa ja jatkuu.

Määrättynä aikana on neuvotteluun osaaottavien omaa etuaan silmällä pitäen niin täsmällisesti kuin suinkin valittava neuvottelunumero. Niin pian kuin kaikki osaaottajat ovat ilmoittautuneet, voi neuvottelu alkaa.
P. P. valvoo kontrollitaulukolla neuvotteluun osaaottavien soitot. Niin pian kuin lukumäärä on täysi, tai jos määrättyyn aikaan neuvottelun alettua kaikki eivät ole ilmoittautuneet, yhdistäytyy P. P. neuvottelunumeroon ja ilmoittaa "niin ja niin monta on valinnut neuvottelunumeron". Täten neuvotteluun osaaottavat itse voivat vakuuttautua siitä, että asiaan kuulumattomia ei ole neuvottelunumeron yhteydessä. Kun P. P. yhdistäytyy neuvottelunumeroon, huomautetaan tästä erikoisella merkkiäänellä. P. P. ei siis huomaamatta voi kuunnella neuvottelua. Kun merkkiääni kuuluu, on neuvotteluun osaaottavien lakattava puhumasta, niin että P. P:n ääni kuuluu. On selvää, ettei P. P. sekaannu keskusteluun tai kuuntele sitä muussa tarkoituksessa kuin helpottaakseen ja tarkastaakseen keskustelun säännöllistä kulkua.
On tarkoituksen mukaista, että neuvottelu tapahtuu puheenjohtajan - "neuvottelujohtajan" - johdolla. Tämä henkilö vastatkoon ensi kädessä niihin ilmoituksiin, joita P. P. ehkä voi tehdä, sekä johtakoon neuvottelua.

Neuvottelu päättyy.

Neuvottelun päätyttyä suljetaan puhelinkone tavallisella tavalla, jolloin yhteys katkeaa.

H u o m.!

Heti kun kone on suljettu, katkaistaan täten vapautunut johto P. P:n toimesta, niin ettei asiaan kuulumaton voi yhdistäytyä, jos muut jatkavat neuvottelua. Jos tilaaja uudelleen haluaa päästä neuvotteluun, on hänen valittava P. P. N:o 21 144, ja ilmoitettava toivomuksensa. P.P. yhdistäytyy silloin neuvotteluun ja ilmoittaa, että "herra N. N. tahtoo päästä neuvotteluun". Kytkeminen tapahtuu vasta sitten, kun neuvottelunjohtaja on antanut tähän suostumuksensa.

Tietoja haluttaessa, tai jos virheitä syntyy neuvottelun aikana, soitettakoon P. P:lle Nro 21 144.

Maksu neuvottelujärjestelmästä on Smk 10: - jokaiselta 3 minuutin ajanjaksolta tai sen osalta.

4) Aikatiedoitus. ("Neiti Aika")

Aikailmoituksen saa ympäri vuorokauden soittamalla n:oon 56, maaseudulta n:oon 0 56.
Automaattinen aikatiedoituskone lausuu tunnit ja minuutit, esim. "neljätoista, kuusi", ja toistaa tämän n. 6 sek. väliajoin k. o. minuutin aikana. Muutamia sekunteja ennen minuutin vaihtoa alkaa summeriääni, joka loppuu täsmälleen minuutin muutoshetkessä. Sitten ilmoitetaan "neljätoista, seitsemän" j. n. e.
Aikatiedusteluista veloitetaan tavallisen puhelun maksu.

Huom.! P. P. ei ole vastuussa mahdollisten virheiden tai väärinkäsitysten seurauksista.

Seuraava sivu.

Ensimmäinen sivu.

Paluu historiasivulle.