Suomen Aleksanterin-yliopiston ohjelma 1917-1918

4. Hallitus ja hoito.

Sijaiskansleri, Valtioneuvos HJELT on tavattavana arkipäivinä k:lo 10—11 e. p. p. Asunto: Pohjois Ranta 12.

Konsistori. Puheenjohtajana on Rehtori Professori RUIN sekä jäseninä: Professorit GUSTAFSSON, HEIKEL, ELFVING, SÖDERHJELM, TH. HOMÉN, RAMSAY, RINDELL, TIGERSTEDT, GUMMERUS, CHYDENIUS, KROGIUS, STENIJ ja STÅHLBERG.
   Pöytäkirjurina: Ensimäinen konsistorinamanuenssi.
   Kaikki varsinaiset professorit ottavat osaa rehtorin ja vararehtorin vaaliin, ehdotusten tekemiseen avonaisten opettajavirkojen täyttämiseksi sekä asioihin, jotka koskevat ylimääräisten professorien asettamisia, tieteellisten apurahojen myöntämistä sekä ehdotuksia tieteitä ja opetusta sekä opinnäytteitä ja oppiarvoja koskeviin muutoksiin yliopiston sisällisessä järjestyksessä.

Konsistorin Talousosasto. Puheenjohtajana on Rehtori Professori RUIN sekä jäseninä: Vararehtori Professori SUOLAHTI, räntterin inspehtori Professori ELFVING, Professori HEIKEL ja Yliopiston kamreeri.
   Pöytäkirjurina: Konsistorinnotario.

Inspehtorikollegi. Puheenjohtajana on Rehtori ja jäseninä Osakuntien inspehtorit.

Tiedekuntain dekanit ja pöytäkirjurit.

V. t. Kanslerinsihteeri: Sijaiskanslerinsihteeri: Yliopiston kanslia. Avoinna joka arkipäivä k:lo 12—2 j. p. p.; asianvalvomispäivinä k:lo 11:stä e. p. p. Kesän aikana on rehtori tavattavissa kansliassa vain keskiv. ja lauant. sekä joka kuukauden ensimäisenä ja viimeisenä päivänä, Yliopiston räntteri ja kamreerikonttori. Avoinna joka arkipäivä k:lo 12—2 j. p. p., kesäk. 15 p:stä—syysk. 1 p:ään vain keskiv. ja lauant.
Takaisin kansilehdelle.