Suomen Aleksanterin-yliopiston ohjelma 1917-1918 Painetun ohjelman kansilehti.

SUOMEN

ALEKSANTERIN-YLIOPISTO

OHJELMA

LUKUVUODELLE 1917-1918ALEXANDERS-UNIVERSITETET

I FINLAND

PROGRAM

FÖR LÄSEÅRET 1917-1918HELSINKI, HELSINGFORS
1917


Sisällysluettelo (elektroniselle versiolle):
1. Luentoja ja harjoituksia. 2. Täysinpalvelleita ja eläkettä nauttivia.
3. Laitoksia ja kokoelmia.
4. Hallitus ja hoito.
5. Tietoja tutkinnoista.
6. Tieteellisiä apurahoja ja stipendejä.
7. Maksuja.
8. Nimiluettelo.


Selityksiä (alkuperäisessä ohjelmassa sen lopussa):
FK. = Filosofian kandidaatti.
FL. = " lisensiaatti.
FM. = " maisteri.
FT. = " tohtori.
LLD. = Legum Doctor.
MK. = Lääkintöopin kandidaatti.
MKT. = " ja kirurgian tohtori.
MOK. = Molemp. oikeutten kandidaatti.
MOT. = Molemp. oikeutten tohtori.
OT. = Oikeustieteen tohtori.
Sc. D. = Scientiarum Doctor.
TL. = " lisensiaatti.
TT. = " tohtori.
VMD. = Eläinlääketieteen tohtori.

Sähköinen muoto: Pauli Kruhse 2004.

Takaisin historiasivuille.