Suomen Aleksanterin-yliopiston ohjelma 1917-1918

6. Tieteellisiä apurahoja ja stipendejä*).

A. Matka-apurahoja.


*) Apurahoja ja stipendejä haettaessa on hakijan yleensä liitettävä oheen selvitys ansioistaan.

B. Akatemisia apurahoja.

C. Stipendejä.

Yleisiä säännöksiä valtion stipendeistä.

(Ote Stipendiohjesäännöstä toukok. 24 p:ltä 1911.)

(Stipendien allamainittu määrä on lukukautta kohti laskettu).

a) Yleisiä.

b) Yksityisiä.
(Stipendit, joita saadaan ilman stipendiaattitutkintoa, ovat tähdellä merkityt.)
D. Palkintoja tieteellisistä kirjoitelmista.

Takaisin kansilehdelle.