Saksaksi

Cronberg, 14. joulukuuta 1918.Hänen Ylhäisyydelleen
Lähettiläälle ja Suomen Täysivaltaiselle Ministerille
herra tohtori E.  H j e l t i l l e
B e r l i i n i


Teidän Ylhäisyytenne
pyydän, että tahtoisi minun nimessäni ilmoittaa Teidän Hallituksellenne seuraavaa, jotta se saattaisi sen Suomen kansan tietoon:

Yleisen valtiollisen tilanteen muutos vaikuttaa välttämättömästi Suomeenkin, jonka kansa oli päättänyt uskoa minulle huolenpidon kohtalostaan. Kirjelmässäni marraskuun 4. päivältä Eduskunnan Puhemiehelle minun täytyi jättää toistaiseksi lopullinen ratkaisu, viitaten syihin, jotka tosin eivät enää ole olemassa. Sensijaan ovat muut vaikeudet, joihin mainitussa kirjelmässä jo viitattiin, kasvaneet ja asettuvat voittamattomina estämään Suomea samalla täyttämästä velvollisuuttaan itseänsä kohtaan ja velvollisuuksia minua kohtaan.

Käsittäen tämän minä, hetkeäkään empimättä, vapautan sen viimeksi mainituista velvollisuuksista.

Kun Suomi saavuttaa takaisin moraalisen vapautensa minuun nähden, saa se kaiken sen, mitä minä näissä oloissa voin antaa. Enempää sanoja ei tarvita. Tiedän, että minut ymmärretään.

Minä lähetän maalle ja sen vakavakatseiselle kansalle oman ja omaisteni tervehdyksen ja kiitoksen monesta myötätuntoisuuden osoituksesta. Tulkoon onnelliseksi tämä minulle rakas kansa, sen miehet ja naiset ja sen ihana nuoriso, johon tulevaisuuden toivo perustuu!


Friedrich Karl.           


Lähde: Kaksikymmentä vuotta Suomen itsenäisyyttä. Katsaus eduskunnan toimintaan vuodesta 1917 vuoteen 1937. Toim. Kaarlo Nuorvala. Tietoteos Osakeyhtiö, 1937.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.