Punaisten 1918 julkaisemat Suomen asetuskokoelman numerot 10-33
Ehdotus Suomen valtiosäännöksi

Suomen vallankumoushallitus ja Suomen Kansanvaltuuskunnan Julistus, julkaistu Suomen asetuskokoelman n:ona 10 (Annettu 28. tammikuuta. Painettu 1. helmikuuta 1918.)
Laki torppareiden, lampuotien ja mäkitupalaisten julistamisesta maanomistajista riippumattomiksi, n:o 11
- Väliaikainen Laki velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtävien hoitamisesta.
- Laki elintarvelautakuntien oikeuksien laajentamisesta.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös viljan takavarikoimisesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös viljan puimisesta, n:o 12.
Väliaikainen laki Vallankumousoikeuksista, n:o 13.
Laki korvauksen suorittamisesta työntekijöille vallankumousoloista johtuneiden työnseisausten ajalta, n:o 14.
Laki tammikuun 30 päivänä 1865 annetun Palkkaussäännön kumoamisesta, n:o 15.
- Laki kunnallisen tuloveron huojennuksesta vuonna 1918.
- Laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös Punaisesta Kaartista, n:o 16.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys elintarvevarastojen uuden tarkastuksen toimittamisesta.
Asetus Vallankumousoikeuksista 1 päivänä helmikuuta 1918 annetun väliaikaisen lain soveltamisesta, n:o 17.
Laki pankkien tehtävien hoitamisesta vallankumousaikana, n:o 18.
Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys vastavallankumouksellisten sanomalehtien toistaiseksi lakkauttamisesta, n:o 19.
- Laki painoasioita koskevain asetusten kumoamisesta.
- Laki naisen oikeudesta päästä valtion ja kunnan virkoihin ja toimeen.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys uuden kunnallistaksoituksen toimittamisesta erinäisissä tapauksissa.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys, koskeva suurten tulojen veron maksuunpanoa.
Laki kirkollisiin tarkoituksiin menevien verojen ja maksujen lakkauttamisesta, n:o 20.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys, koskeva Vallankumousoikeuksien jäsenten ja virkalijain sekä yleisten syyttäjien ja puolustajain palkanmaksua ynnä muita Vallankumousoikeuksien menoja.
Laki sisähallinnon väliaikaisesta järjestämisestä, n:o 21.
Laki Suomen Punaisen Kaartin palkkauksesta, n:o 22.
- Asetus rautatiehallinnon väliaikaisesta järjestämisestä.
- Laki säästöpankkien oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa.
- Asetus Suomen Pankin oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa.
Laki erinäisten virkamiesten ja toimihenkilöitten erottamisesta ja toimeenottamisesta vallankumouksen jälkeen, n:o 23.
- Laki omaisuuden siirtämisestä ulkomaille.
Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys erinäisten postimaksujen korottamisesta, n:o 24.
Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotuksessa, n:o 25.
- Laki asunto- ja liikehuoneverosta kaupungissa.
- Väliaikainen laki kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista.
Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys perunain takavarikoimisesta, n:o 26.
Laki täytäntöönpanon ja ulosoton väliaikaisesta järjestämisestä, n:o 27.
- Laki eläväinkuvain teattereiden verottamisesta.
Väliaikainen laki Vallankumousoikeuksien toimivallan laajentamisesta, n:o 28.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös syömäviljan käytöstä, n:o 29.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös perunain ja muiden juurikasvien käytöstä.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös karjanrehun takavarikoimisesta.
Laki väliaikaisesta vuokratulon verotuksesta kaupungissa, n:o 30.
Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä n:o 31. Venäjäksi.
Työväen Pääneuvoston päätös Suomen Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja toiminnasta, n:o 32.
Laki järjestyksenpidosta, n:o 33. (Annettu 26. maaliskuuta. Painettu 3. huhtikuuta 1918.) Viimeinen asetuskokoelman painettu säädös.
(Laki Punakaartiin kuuluvien naisten y.m. aseettomien jäsenten palkkauksesta.) 28.3.1918
(Laki työvelvollisuuden määräämisestä vallankumousaikana.) 3.4.1918
(Julistus työvelvollisuuslain kiireellisestä toimeenpanosta.) 6.4.1918
(Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Osaston julistus Punasen Kaartin sota- ja kenttäoikeuksista.) 8.4.1918

Suomen Kansanvaltuuskunnan ehdotus Suomen Valtiosäännöksi. (23.2.1918)
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.