Helsingin vallankumouksellisen venäläisen aluekomitean puheenjohtaja Smilga, helmikuu 1918

Suomen vallankumous ja venäläiset sotilaat.

Helsingin työläis- ja sotilasneudoston lehdessä "Isvestija" on ylläolevan otsikon alla julkaistu seuraava:

Voittoisa vallankumous Helsingissä on suistanut porvarillisen senaatin ja jättänyt vallan Suomen kansan käsiin. Vallankumouksellisen Venäjän edustajina voimme tervehtiä pienen kivisen maan työtätekevää luokkaa ja toivoa sille uutta menestystä taistelussa. Meidän, sosialistisen vallankumouksen iskulauseet ovat itse asiassa alkaneet muuttua todeksi. Pieni Suomi liittää oman vallankumouksensa kautta kohtalonsa meidän vallankumoukseemme.

Koska Suomessa on venäläisiä sotilaita ja siksi , että porvarillinen valkokaarti on itse asiassa ryhtynyt taistelemaan meitä vastaan, on venäläisten sotilaiden keskuudessa herännyt kärjistynyt kysymys suhteestamme Suomeen. Meille, venäläisille vallankumouksellisille, vallankumouksen asettama Suomen hallitus kaikista laillisin hallitus.

Oikeus nousta vallankumoukseen sortajiaan vastaan on kansan korkein oikeus. Meille kaikille tämä on selvää eikä tarvitse mitään todisteita.

Mutta tämän ymmärtää myös Suomen porvaristo hyvin. Sille venälaisten sotilaiden myötätunto Suomen proletariaatille ei ole mikään salaisuus. Pohjanmaalla monella paikkakunnalla on hyökätty sotilaittemme kimppuun ja tehty heidän aseettomiksi. Tuntematonta on, miten vankien kanssa on menetelty. Valkokaartin joukkiot kokoontuvat Pohjanmaalla ja valmistautuvat sotaan Helsinkiä vastaan. Mitä meidän täytyy tehdä tällä vakavalla hetkellä?

Tuleeko meidän olla "puolueettomia", pitääkö meidän luovuttaa aseet valkokaartille? Mitään häpeällisempää ei voi ajatella. Täytyykö venäläisten vallankumouksellisten sotajoukkojen antautua porvarillisten joukkojen edessä? Kunniallinen venäläinen sotilas ei koskaan tule laskemaan asetta valkokaartin edessä. Ennemmin kuolema kuin vallankumouksen pettäminen.

Armoton taistelu kaikkia valkoisia rosvoja vastaan! Porvariston palkkasoturit tulee tuhota. Meidän sotilaamme, jotka ovat kotona voittaneet porvariluokan, eivät tule sietämään leikinlaskua Suomen porvariston taholta. Vallankumouksen viholliset likvidoitakoon armotta! Kaikki kunnialliset elementit joukoissamme, nouskaa taisteluun valkorosvoja vastaan!

He saavat satakertaisesti vastata väkivallasta tovereitamme kohtaan. Kaikkien sotajoukkojemme tulee olla valmiina taisteluun! Tulemme täyttämään velvollisuutemme Suomen vallankumoukselle loppuun saakka.

Aluekomitean puheenjohtaja
I. Smilga.


Arbetarnas Notisblad N:o 4. [Työväenjärjestöjen Tiedonantolehden ruotsinkielinen versio]. Sunnuntaina 3. helmikuuta 1918.

Alkuperäinen uutinen Arbetarnas Notisbladissa. Käännös Pauli Kruhse.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.