no-pyccku

Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus

I pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ryhtymättä minkäänlaiseen hyökkäykseen toinen toistaan vastaan.

II pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että kumpikin pidättäytyy avustamasta kolmatta valtaa, joka mahdollisesti hyökkää jommankumman kimppuun.

III pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat ylläpitämään kosketusta ja neuvottelemaan kaikista molempia valtioita koskevista asioista.

IV pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan osallistumatta minkäänlaiseen valtaryhmitykseen, joka on suunnattu jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.

V pykälä

Sovitaan tämän sopimuksen mahdollisesti antaessa aihetta erimielisyyksiin, siitä, että tällainen erimielisyys alistetaan välitysmenetelmän ratkaisuun, ellei sitä ystävällisillä neuvotteluilla voida saada sovituksi.

VI pykälä

Säädetään, että tämä sopimus tulee voimaan 10 vuodeksi, minkä jälkeen se jää voimaan viideksi vuodeksi kerrallaan ellei sitä yhden vuoden irtisanomisaikaa noudattaen ole irtisanottu.

VII pykälä

Sopimus tulee voimaan heti ja on ratifioitava mahdollisimman pian ja ratifioimiskappaleet vaihdettava Berlinissä.


Teksti julkaistiin Uudessa Suomessa seuraavana päivänä 24.8.1939.


Oheisen saksankielisen sopimustekstin käännös:

Saksan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välinen hyökkäämättömyyssopimus

Saksan Valtakunnanhallitus ja
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus

toivoen vahvistavansa Saksan ja SNTL:n välisen rauhan asiaa ja lähtien huhtikuussa 1926 Saksan ja SNTL:n välillä solmitun puolueettomuussopimuksen perustavanlaatuisista määräyksistä ovat päässeet seuraavaan sopimukseen:

I pykälä

Molemmat sopimuspuolet sitoutuvat pidättäytymään kaikesta väkivallanteosta, kaikesta hyökkäysluonteisesta menettelystä ja kaikesta hyökkäyksestä toista vastaan niin yksin kuin myös yhdessä toisten valtioiden kanssa.

II pykälä

Siinä tapauksessa, että toinen Sopimuspuolista joutuisi sodanluonteisten toimien kohteeksi kolmannen valtion taholta, toinen Sopimuspuolista ei tue tätä kolmatta valtiota millään tavalla.

III pykälä

Kummankin Sopimuspuolen hallitukset tulevat tästedes jatkuvasti pitämään konsultaatioita varten yhteyttä toisiinsa tiedottaakseen molemmin puolin kysymyksistä, jotka koskevat niiden yhteisiä etuja.

IV pykälä

Kumpikaan molemmista sopimuspuolista ei osallistu mihinkään valtaryhmittymään, joka suoraan tai epäsuorasti kohdistuu toista osapuolta vastaan.

V pykälä

Mikäli Sopimusosapuolten syntyisi näissä tai toisissa kysymyksissä riitaisuuksia tai ristiriitoja, molemmat osapuolet selvittävät nämä riitaisuudet tai ristiriidat yksinomaan ystävällisen mielipiteen vaihdon tietä tai tarvittaessa välityskomission asettamisella.

VI pykälä

Nykyinen sopimus on sovittu 10 vuoden pituiseksi niin menetellen, että jos toinen Sopimuspuoli ei ole sitä yhden vuoden kuluessa ennen sopimuskauden loppumista irtisanonut, tämän sopimuksen voimassaolon kestoa jatketaan automaattisesti viisi vuotta eteenpäin.

VII pykälä

Nykyinen sopimus tulee ratifioida mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. Ratifiointiasiakirjat tulee vaihtaa Berliinissä. Sopimus astuu heti allekirjoitettaessa voimaan.

Laadittu kahtena alkuperäistekstinä saksan ja venäjän kielellä.

Moskovassa 23. elokuuta 1939.
Saksan Valtakunnanhallituksen
puolesta

v. Ribbentrop
SNTL:n
Hallituksen
valtuuttamana

W. Molotow

Saksankielisestä sopimustekstistä kääntänyt Pauli Kruhse.

Suomenkielinen teksti julkaistu aikaisemmin mm. kirjassa Risto O. Peltovuori, "Saksa ja Suomen talvisota". Otava 1975. Kirjassa mainitaan lähdejulkaisuna "Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. Serie: D: 1937-1947. VII, S. 205-207." Baden-Baden 1953-1962.


Vuoden 1939 Neuvostoliiton-Saksan hyökkäämättömyyssopimuksen poliittisesta ja oikeudellisesta arvioinnista (Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kansanedustajien kongressin päätös 24.joulukuuta 1989)

Salainen lisäpöytäkirja.

Takaisin sisällysluetteloon..