KANSAINLIITON NEUVOSTON 14 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1939 HYVÄKSYMÄ PÄÄTÖSLAUSELMA.


Suomennos.

Neuvosto,

tutustuttuaan yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1939 Suomen hallituksen vetoomuksen johdosta hyväksymään päätöslauselmaan,

1. yhtyy yleiskokouksen päättämään Sosialististen Neuvostotasavaltaa Liiton harjoittamaan Suomen valtiota vastaan kohdistuneen toiminnan tuomitsemiseen,

2. yleiskokouksen päätöslauselmassa esitetyistä syistä,

ottaen huomioon peruskirjan 16 artiklan 4 kohdan,

toteaa, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on toimintansa johdosta saattanut itsensä Kansainliiton ulkopuolelle. Tästä seuraa, että se ei enää ole Liiton jäsen.
Suomen sinivalkoinen kirja. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

TASS:n edustajan keskustelu ulkoministeri Holstin kanssa 12.2.1937. Pohjoismaiden hallitusten ilmoitus Kansainliiton yleiskokouksessa 14.12.1939. Pravdan arvio 16.12.1939 Kansainliiton päätöksestä.

Kansainliiton 107. neuvoston jäsenet. Neuvoston istuntosali 1938 ja 2004. Jälkimmäinen kuva: Pauli Kruhse.

Takaisin selontekoon.
Takaisin historiasivulle.