Suomalainen Wirallinen Lehti n:o 178/1914. 5. elokuuta 1914:

Elokuun 5/heinäkuun 23 päivänä Suomenmaan Kenraalikuvernöörillä, Kenraaliluutnantti Seynillä oli onni saada vastaanottaa seuraava Armollinen sähkösanoma:

"Helsinki

Kenraalikuvernöörille.

Kiitän sydämellisesti kaikkia menestyksen toivotuksista ja julkilausutuista tunteista.

NIKOLAI."

Tämä  A r m o l l i n e n  sähkösanoma on saapunut vastaukseksi maan Ylimmän Käskynhaltijan elokuun 4/heinäkuun 22 p:nä lähettämään alamaiseen näin kuuluvaan sähkösanomaan:

„Pietarhovi.

H ä n e n  M a j e s t e e t i l l e e n  K e i s a r i l l e.

Kohottaen tänään Uspenskin tuomiokirkossa Helsingissä Kaikkeinkorkeimman Valtaistuimen puoleen palavat hartaat rukouksemme, että jumaloitu  K r u u n a t t u  J o h t a j a m m e  ja Venäjän aseet saisivat voiton vihollisesta, sotilas- ja siviili-virastojen edustajat sekä väestö yhdessä minun kanssani rohkenevat,  S u u r i  H a l l i t s i j a,  laskea  T e i d ä n  K e i s a r i l l i s e n  M a j e s t e e t t i n n e  jalkojen juurelle meidän alamaisimman ihailumme innostuneet tunteet ja alttiutemme uhrata henkemme  T e i d ä n  valtanne puolesta. Me uskomme,  H a l l i t s i j a,  että Herra Jumala on kuuleva  T e i d ä n  kansanne palavat rukoukset ja siunaava ne, jotka ovat asettuneet puolustamaan Pyhää Venäjänmaata. Suomenmaan Kenraalikuvernööri,

Kenraaliluutnantti SEYN."


Sotatilajulistus.
Takaisin historiasivulle.