По русски

1914.         KOKOELMA         N:o 17.
SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA,

JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.

24 heinäkuuta (6 elokuuta).

Suomennos.

Korkeimmanomakätisesti allekirjoitettu Armollinen Julistus,

Koskeva Suomen Suuriruhtinaanmaan ja sen rannikkovesialueen julistamista sotatilaan.
Julkaistu 18 (31) p:nä heinäkuuta 1914 N:ossa 184 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa (2033 art.).HALLITSEVALLE SENAATILLE.

Tarkastettuamme Ministerineuvoston  M e i l l e  esitetyn erityisen pöytäkirjan ja yhtyen Ministerineuvoston päätökseen, että on välttämätöntä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin valtiollisen järjestyksen ja yhteiskunnallisen rauhan säilyttämiseksi Suomen Suuriruhtinaanmaassa,  M e  k ä s k e m  m e:

I. Julistamaan yllämainitun maan sekä sen rannikkovesialueen sotatilaan, sovelluttaen niihin sotatilaan julistettuja paikkoja koskevat määräykset (Lak. Kok. II n. Yl. Ohjes. Kuv., 1892 v. pain., 23 art., liit.; Arm. As. 20 p:ltä toukok./2 p:ltä kesäk. 1904, S. A. K., N:o 35; S. A. K. 1909, N:o 73), ja

II. Antamaan korkeimman määräämisvallan valtiollisen järjestyksen ja yhteiskunnallisen rauhan ylläpitämistä varten mainituilla alueilla kaartin joukkojen ja Pietarin sotilaspiirin ylipäällikölle.

Hallitseva Senaatti ryhtyköön asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän täytäntöönsaattamiseksi.

Alkuperäiseen on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Korkeimmanomakätisesti kirjoittanut:

"NIKOLAI".

Pietarhovissa, 17 p:nä heinäkuuta 1914.


Varmentanut: Ministerineuvoston Puheenjohtaja,

Valtiosihteeri Goremykin.Frans Seynin uskollisuudenilmaus keisari Nikolai II:lle.

Takaisin sisällysluetteloon.