Suomi suurvaltapolitiikassa 1939-1940

Saksan dokumentteja (käännöksiä) | Ruotsin ja pohjoismaalaisia dokumentteja (käännöksiä) | Финляндия во внешней политике СССР | British diplomatic dispatches | USA:n ulkoasianhallinnon Suomea koskevia dokumentteja (käännöksiä)

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940


Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus, 23.8.1939
Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus (suomeksi) 23.8.1939
Salainen lisäpöytäkirja (suomeksi) 23.8.1939
Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken den 23. August 1939
Das geheime Zusatzprotokoll den 23. August 1939
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 сентября 1939 г.
Секретный дополнительный протокол 23 сентября 1939 г.


Saksan, Suomen ja Neuvostoliiton suhteet 1939-1940 (pääosin diplomaattista kirjeenvaihtoa).
Saksankieliset alkuperäistekstit luettelona sekä myös ao. dokumentin kohdalla

Suomi tiedustelee Saksan asennetta Neuvostoliiton aluevaatimuksiin 9.10.1939
Saksan ilmoitus Suomelle Moskovan neuvotteluja koskien 9.10.1939
Saksan vastaus Ruotsille pyynnöstä tukea Suomea 9.10.1939
Saksan Suomen lähettilään huolestunut raportti esimiehilleen 10.10.1939
Saksan ulkoministeriön valtiosihteerin henkilökohtaiset ohjeet Saksan Helsingin lähettiläälle 11.10.1939
Molotov julkistaa Neuvostoliiton aluevaatimukset puheessaan korkeimmassa neuvostossa 31.10.1939
Molotov syyttää radiopuheessa Suomea Mainilan laukauksista ja irtisanoo yksipuolisesti hyökkäämättömyyssopimuksen 29.11.1939
Muistio Saksan ulkoministeriön poliittisen osaston esittelevän lähetystöneuvos von Grundherrin puhelusta Saksan Helsingin lähettiläälle von Blücherille 1.12.1939
Saksan lähetystöille annetut ohjeet talvisodan sytyttyä 2.12.1939
Saksan diplomaattien edellytetään tukevan Neuvostoliiton näkemyksiä talvisodassa 6.12.1939
Saksan Helsingin-lähettilään henkilökohtainen kirje Saksan ulkoministeriön valtiosihteerille: Venäjän hyökkäys uhka Saksalle 7.12.1939
Neuvostoliitto pyytää Saksan apua sukellusveneittensä huoltotäydennyksiin merellä Pohjanlahdella 9.12.1939
Neuvostoliitto protestoi asekauppaa Suomelle 11.12.1939
Suuramiraali Raeder raportoi Quislingista, sekä asetoimituksista Suomeen 12.12.1939
Saksan suurlähettiläs: Ero Saksan ja Italian asenteissa herättää ihmetystä Suomessa 14.12.1939
Neuvostoliiton erottaminen Kansainliitosta on seurausta Englannin ja Ranskan juonittelusta 16.12.1939
Saksan Helsingin lähettiläs ilmoittaa henkilökohtaisen tyytymättömyytensä Saksan politiikkaan Suomen ja Neuvostoliiton välisessä sodassa 18.12.1939
Viron puolustusvoimien ylipäällikön kenraali Johan Laidonerin puhe Tallinnan upseerikasinolla 1.1.1940
Saksa ilmoittaa selkeästi, että se ei salli aseiden läpikulkua Suomeen 4.1.1940
Saksan suurlähettiläs keskustelee Moskovassa Molotovin kanssa Venäjän ja Suomen konfliktista 8.1.1940
Saksan lähettiläs Tallinnassa raportoi kenraali Laidonerin keskusteluista Stalinin kanssa 19.1.1940
Saksan lähetystö Helsingissä varoittaa Saksan kansalaisia mahdollisista ongelmista, jos he jäävät Suomeen 25.2.1940
Saksan Helsingin lähettiläs kommentoi uutta rauhansopimusta 13.3.1940
Völkischer Beobachter: Moskovan rauha romutti länsivaltojen Suomen-politiikan 14.3.1940
Saksa pyrkii lämmittämään taloudellisia suhteita Suomen kanssa 28.3.1940
Molotov antaa selostuksen korkeimmassa neuvostossa Neuvostoliiton ja Saksan hyvistä suhteista sekä talvisodasta 29.3.1940
Neuvostoliitto on huojentunut Saksan sotatoimista Norjassa 11.4.1940
Saksalaiset kysyvät asenteiden kiristymisestä Venäjällä Suomesta puhuttaessa 14.8.1940
Saksan Helsingin suurlähettiläs raportoi venäläisten kauttakulkuliikenteestä Hankoon 11.9.1940
Suomen ja Saksan yleisesikuntien sopimus saksalaisten joukkojen ja materiaalin kauttakulkusäännöistä 12.9.1940
Ohje Neuvostoliiton informoimisesta saksalaisten joukkojen ja materiaalin kauttakulkuliikenteestä Suomessa 16.9.1940
Suomelle kerrotaan kauttakulkusopimuksen raportoinnista Moskovalle 16.9.1940
Neuvostoliitto ilmoittaa olleensa tietämätön saksalaisten joukkojen kauttakulusta Suomessa 27.9.1940
Saksa suostuu myymään aseita Suomelle. Huhtikuussa Norjaan pysäytetyt toimitukset kompensoidaan 1.10.1940
Saksa vakuuttaa, että kauttakulkuliikenne on puhtaasti teknistä laatua 2.10.1940
Neuvostoliiton pyytää tarkempaa tietoa kauttakulkuliikenteestä 4.10.1940
Petsamon nikkelitoimilupa Saksan ja Neuvostoliiton puristuksessa 8.10.1940
Ulkoministeri von Ribbentropin kirje Stalinille 13.10.1940
Neuvostoliitto huomauttaa Saksan asetoimituksista Suomeen 2.11.1940
Hitler-Molotov-keskustelu Berliinissä 12.11.1940
Myöhempi Hitler-Molotov-keskustelu Berliinissä
13.11.1940
Neuvostoliitto suostuu ehdollisesti Saksan esityksiin. Ehdotus Suomea koskevasta uudesta salaisesta pöytäkirjasta 25.11.1940
Hitlerin käsky Operaatio Barbarossasta 18.12.1940
Suomalaiset ovat huojentuneita siitä, että eivät jatkossa ole yksin Suomen ja Neuvostoliiton vastaisissa selkkauksissa 31.12.1940

Pohjolan hallitusten päätöksiä ja kannanottoja 1939-1940.

Pohjoismaiden pää- ja ulkoministerien puoluettomuusjulkilausuma Kööpenhaminan kokouksessa 18-19.9.1939
Ruotsin, Norjan ja Tanskan hallitusten tiedonanto neuvostohallitukselle 12.10.1939
Pohjoismaiden valtionpäämiesten ja ulkoministerien julkilausuma
- Presidentti Kallion radiopuhe 19.10.1939.
18-19.10.1939
Pääministeri Hanssonin selonteko Neuvostoliiton hyökkäyksen alettua Ruotsin valtiopäiville 13.12.1939
Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhteinen julistus Kansainliiton kokouksessa Neuvostoliiton erottamisesta 14.12.1939
Saksan Oslon lähettilään arvio: Norja Venäjän-Suomen sodassa (englanniksi) Dec. 15, 1939
Ulkoministeri Güntherin puhe parlamentin lähetekeskustelussa 17.1.1940
Kuningas Kustaa V:n lausuma Ruotsin sotilaallisesta puuttumattomuudesta valtioneuvoston pöytäkirjaan 19.2.1940
Ulkoministeri Güntherin puhe parlamentin molemmille kamareille talvisodan päättyessä 13.3.1940
Ulkoministeri Güntherin esitelmä Lehdistöklubilla syistä, miksi Ruotsi ei osallistunut sotavoimin talvisotaan eikä sallinut liittoutuneiden läpikulkua 16.3.1940
Ruotsin perintöprinssi Gustaf Adolfin (1906-1947) puhe Suomen auttamisesta talvisodan päätyttyä 23.3.1940
Saksan hallituksen muistutus Ruotsin tiukasta puolueettomuudesta Saksan miehittäessä Tanskan ja Norjan (saksaksi) 9.4.1940
Sopimus Wehrmachtin joukkojen ja materiaalin kauttakulusta Ruotsin läpi 29.6.1940 (8.7.1940)
Ruotsin ulkoasiainministeriön tiedonanto Saksan sotilaiden ja kuljetusten sallimisesta Norjasta Ruotsin läpi 5.7.1940
Pääministeri Hanssonin puhe kauttakulkuliikenteestä Ludvikassa 7.7.1940
Ruotsin lähettiläs Stig Sahlinin keskustelu ulkoministeri Rolf Wittingin kanssa 31.12.1940
Ruotsin hallituksen tiedonanto saksalaisen divisioonan kauttakulusta Norjasta Suomeen 25.6.1941


USA:n ulkoasianhallinnon Suomea koskevia dokumentteja.

Saksa ei ole lainkaan kiinnostunut tukemaan Suomea 8. lokak. 1939.
Englannin lähettiläs Helsingissä: Suomen politiikka ei ehkä ole riittävän joustavaa 9. lokak. 1939.
Ruotsin kruununprinssi vetoaa presidentti Rooseveltiin 11. lokak. 1939.
Suomen ulkoasiainministeri on Yhdysvaltojen, Englannin, Ranskan ja Skandinavian maiden ystävällisestä asennoitumisesta syvästi liikuttunut 11. lokak. 1939.
Molotov: Neuvottelut Latvian ja Liettuan kanssa ovat ystävällisiä ja Neuvostoliitto kunnioittaa niiden itsenäisyyttä 12. lokak. 1939.
Molotov: Yhdysvaltojen olisi syytä puhdistaa oma pesänsä ennen kuin antaa muille neuvoja 1. marrask. 1939.
Yhdysvaltojen lähettiläs pahoittelee, että Pravda on turvautunut sepitelmiin 3. marrask. 1939.
Suomen kysymyksen nopean ratkaisemisen pontimena voi olla halu saavuttaa taktisia etuja muualla pian 1. jouluk. 1939.
Molotov: USA:sta, joka sijaitsee 8 000 km:n päässä, ei ehkä näe, kuinka Neuvostoliiton ilmavoimat kunnioittavat Suomen kansan etuja 2. jouluk. 1939.
Neuvostoliiton lähettiläs Yhdysvalloissa paheksuu Yhdysvaltojen hallituksen ja suuren yleisön reaktioita 2.jouluk. 1939.
Suomen intressien valvojan löytäminen Moskovassa aiheuttaa hämmennystä 2. jouluk. 1939.
Suomi etsii taloudellista apua Yhdysvalloilta 3 Dec. 1939.
Sodasta Suomessa on tulossa arvovaltakysymys 18. jouluk. 1939.
USA ei myönnä lainaa Suomelle, mutta etsii muita taloudellisen tuen muotoja 2. tammik. 1940.
Englannin ulkoministeri lordi Halifax pohdiskelee Englannin asennoitumista sotaan Suomessa 4. tammik. 1940.
USA:n Export-Import Bank myöntää Suomelle lainan joskaan ei aseisiin 30 Jan. 1940.
Ulkoministeri Hull: USA:n hallitus ei voi myydä aseita, mutta hankinnoille yksityisiltä markkinoilta ei esteitä 8 Feb. 1940.
Molotov: Venäjällä ja USA:lla voi olla yhteisiä intressejä tulevaisuudessa 28. helmik. 1940.
The USA:n virallinen kannanotto Moskovassa todetaan tyytyväisyydellä Suomessa. Kuusinen ei ole rauhan este 8. maalisk. 1940.
Neuvostoliitto on sodassa Saksan kanssa vuoden sisällä 13. kesäk. 1940.
Petsamon nikkeliyhtiön ulkomaiset johtajat eivät aseta esteitä nikkelimalmin myynnille heidän kaivoksistaan saksalaisille ja venäläisille 29 July 1940.
Suomella ei ole keinoja torjua Venäjän kauttakulkuliikennettä Hankoon 1. elokuuta 1940.
Suomen näkökulmasta Saksan virallisessa asennoitumisessa on selkeästi havaittava käänne parempaan 11 Sept. 1940.
Neuvostolehdistössä on ajoittaisia purkauksia Suomea vastaan 25 syysk. 1940.
Suomen ulkoministeri Witting toivoo, että USA:n ja Suomen suhteet eivät koe epäsuotuisia muutoksia 26. syysk. 1940.
Saksan lähettiläs Moskovassa on jonkinverran huolestunut Suomen hallituksen uhmakkaasta asenteesta Neuvostoliittoa kohtaan 9 Nov. 1940.
Petsamon sekava tilanne jatkuu 9 Dec. 1940.

Talvisota | Historiasivut