[KOKOELMA SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA, JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.]
N:o 3.
2 p:nä syyskuuta (11 p:nä lokakuuta) 1910.

Suomennos.

Armollinen käsky, jonka Oikeusministeri on jättänyt Hallitsevalle Senaatille.

1601. Koskeva lakiehdotusten jättämistä Valtakunnanduumalle muiden Venäjän alamaisten saattamisesta oikeuksien puolesta yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa sekä vastikkeesta, joka Suomen valtiovaraston on valtakunnanrahastoon rahana maksettava, Suomen kansalaisten suoritettavan mieskohtaisen asevelvollisuuden sijasta.

Julkaistu N:o 158:ssa Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa 25 p:ltä syyskuuta 1910.


Oikeusministeri on 24 p:nä syyskuuta 1910 jättänyt Hallitsevalle Senaatille julkaisemista varten Ministerineuvoston Toimituspäällikön Apulaisen Oikeusministeriölle lähettämän Armollisen käskyn 22 päivältä syyskuuta samaa vuotta, joka koskee lakiehdotusten jättämistä Valtakunnanduumalle muiden Venäjän alamaisten saattamisesta oikeuksien puolesta yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa sekä vastikkeesta, joka Suomen valtiovaraston on valtakunnanrahastoon rahana maksettava, Suomen kansalaisten suoritettavan mieskohtaisen asevelvollisuuden sijasta.

Armollisella avoimella Kirjeellä 27 päivältä heinäkuuta (9 päivältä elokuuta) 1910 oli 1/14 päiväksi syyskuuta kuluvaa vuotta kokoonkutsuttu Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiset Valtiopäivät Suomea koskevien yleisvaltakunnallista merkitystä olevien lakien ja asetusten julkaisemisjärjestyksestä 17 päivänä heinäkuuta 1910 annetun lain I osan 7 kohdan mukaan antamaan lausuntonsa Ministerineuvoston laatimista ja Eduskunnan lausuntoon jätetyistä lakiehdotuksista muiden Venäjän alamaisten saattamisesta oikeuksien puolesta yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa ja vastikkeesta, joka Suomen valtiovaraston on valtakunnanrahastoon rahana maksettava, Suomen kansalaisten suoritettavan mieskohtaisen asevelvollisuuden sijasta. Alamaisimmalla kirjelmällään 10/23 päivältä kuluvaa syyskuuta on mainittu Eduskunta kieltäytynyt käsittelemästä sille annettuja asioita. Tämän johdosta on Hänen Majesteettinsa Keisari 22 päivänä syyskuuta kuluvaa vuotta Armossa suvainnut, Suomea koskevien yleisvaltakunnallista merkitystä olevien lakien ja asetusten julkaisemisjärjestyksestä 17 p:nä heinäkuuta 1910 annetun lain I osan 7 kohdan nojalla, käskeä jättää mainitut lakiehdotukset Valtakunnanduumalle.

Allekirjoitti: Ministerineuvoston Puheenjohtaja,

Valtiosihteeri Stolypin.


Venäjän Valtakunnanneuvoston ja Valtakunnanduuman 17.6.1910 hyväksymä laki yleisvaltakunnallisesta lainsäädännöstä. Vuoden 1912 yhdenvertaisuuslaki.

Takaisin sisällysluetteloon.