In English

Ӏ Ӏ


ӀӀ

, , ,

І Ӏ

, , ,

і і ѣ і, , , і ѣ і ѣѣ і , ѣ ѣ ѣі; ѣі і і .

ѣ 16- 1809


    :

.


Enligheten med högstegenhändigt underskrifna höga Originalet intygar
Magnus Alopaeus
Lector i Matematiken och Secreterare vid
det Högv. Presteståndet under Landtdagen
år 1809 i Borgå.


/Källa: "Ur Finlands Historia". Publikationer ur de Alopaeiska pappren. Red. Ad. Neovius. Borgå 1890.
.