Öfverstyrelsen för Medicinal-Verket.

(Helsingfors.)

Otsikko:
General-Directeur: Hr Carl Daniel von Haartman. Philosophiæ och Medicinæ Doctor.

Collegium-Medicum.

Ordförande:
Hr Carl Daniel von Haartman. General-Directeur.

Ledamöter:
Hr Carl Reinhold Sahlberg. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Professor i Zoologien och Botaniken.
Hr Nils Abraham Ursin. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Professor i Physiologien och Anatomien.
Hr Immanuel Ilmoni. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Professor i Theoretiska och Practiska Medicinen.
Hr Lars Henric Törnroth. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Professor i Chirurgien och Barnförlossningskonsten.
En Ledamots-tjenst vacant.

Secreterare:
Hr Carl Grönlund. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Stads-Physicus i Helsingfors.

Kamererare:
Hr Frans Johan Rabbe. Philosophiæ och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare.

Cancellist:
Hr Petter Ervast. Philosophiæ Magister och Medicinæ Licentiat.

Extra Ordinarie Läkare:
Hr Anders Magnus Höglund. Philosophiæ Magister, Medicinæ Licentiat.
Hr Peter Anders Ervast. Philosophiæ Magister, Medicinæ Licentiat.
En Extra-Ordinarie-Läkare-tjenst vacant.
Tillbaka till innehållsförteckning.