Kejserlige Öfver-Krigs-Domstolen för Finska Militairen och Lots-Verket.

(Helsingfors.)

Ordförande:
Hr Ivan Tscherpurnoff. General-Major.

Ledamöter:
Två Stabs-Officerare samt Tre Capitainer, eller ock Marin-Officerare af lika rang.
Öfver-Auditeur: Hr Gustaf Adolph Ekelund. Lagman.
Krigs-Fiscal: Hr Paul Henric Edelheim. Protocolls-Secreterare i Kejserliga Senaten för Finland, J.U. Candidat.
Tillbaka till innehållsförteckning.