Lif-Gardes Finska Skarpskytte-Bataillon.

(Helsingfors.)

Hr Anders Edvard Ramsay.*) General-Major, Inspecteur för Skarpskytte-Bataillonerne.
Hr Anton Cronstedt. Öfverste, tjenstförrättande Gouverneur i S:t Michels Län.
Bataillons-Chef: Hr Alexander Wendt. Öfverste.
Yngre Stabs-Officer: Hr Wilhelm Göös. Öfverste-Lieutenant.

Capitainer:
Hr Oscar Falck.
Hr Gustaf Hjärne.

Stabs-Capitainer:
Hr Henric Lyra.
Hr Gustaf De Besche.

Lieutenanter:
Hr Victor Aminoff.
Hr Knut Stjernwall.
Hr Berndt Aminoff. Bataillons Adjutant.
Hr Lorentz Zetterman. Bataillons Casseur.
Hr Knut Furuhjelm.
Hr Fredric Rudolf Elving.

Under-Lieutenanter:
Hr Mauritz von Post.
Hr Alexander Tscherpournoff.
Hr Carl Bassi.
Hr Alexander Wulffert.

Fändrickar:
Hr Carl Tavaststjerna.
Hr Casten Wallenius.
Hr Magnus Fridolf Ehrnroth.
En Fändricks-tjenst vacant.

Civile Tjenstemän:
Auditeur: Hr Carl Fredric Gylling.
Bataillons-Läkare: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Carl Tapenius. Medicinæ Candidat och Philosophiæ Magister.
Bataillons-Predikant: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Fredric Melart. Philosophiæ Magister, Vice Pastor.
Kapellmästare: Hr Joseph Tvarjansky. Tjensteman af 10:de Classen.
Qvartermästare: Hr Johan Prysing. Tjensteman af 12:te Classen.
Translator och Lärare för Ryska Språket: Hr Adolph Åberg.
*) 1799-1877, uttal: ramsse. Senare som general-löjtnant han deltog framgångfullt i kampen om Sveaborg i det Krimska kriget.

Tillbaka till innehållsförteckning.