General Tull-Directionen.

(Helsingfors.)

Öfver-Directeur: Hr Christian Avellan. Hof-Rätts-Råd.
Assessor: Hr Gustaf Enckell. Öfver-Directeurens Adjoint, Collegii-Råd.
En Assessors-tjenst vacant.
Secreterare: Hr Gustaf Magnus Byman.
Kamererare: Hr Olof Henric Holmberg.
Advocat-Fiscal: Hr Carl Wænerberg. Häradshöfding.

Cancellister:
Hr Elis Ferdinand Waldens.
Hr Thure Mattheiszen.

Kammar-Skrifvare:
Hr Gustaf Åkesson. Kamererare i Allmänna Brandstods-Bolagets Direction.
Hr Samuel Sjövall.
Hr Carl Fredric Peron.
Tillbaka till innehållsförteckning.