Berg-Staten.

(Helsingfors.)

Öfver-Intendent: Hr Nils Nordenskiöld.
Bergmästare: Hr Gustaf Idenstam. Philos. Doctor.
Öfver-Masmästare: Hr Gustaf Laurell. Philos. Doctor.
Geschworner: Hr Fredric Tengström. Philos. Doctor.
Bergs-Mechanicus: Hr Edvard Berndtson. Geschworner.
Bergs-Commissarie: Hr Victor Hartwall. Philos. Doctor.
Bergs-Cadett: Hr Eric Johan Westling.
Tillförordnad Bergs-Cadett: Hr Elias Larsson Dahlström. Lieutenant. (Kuopio.)

Controll-Verket
för Guld-, Silfver- och Tenn-Arbeten:

Öfverinseendet är uppdraget åt Öfver-Intendenten för Bergs-Staten.
Föreståndare för Controlleringen: Hr Victor Hartwall. Philos. Doctor, Bergs-Commissarie.
Tillbaka till innehållsförteckning.