Lots-Verket.

Inspecteur: Hr Arvid Finkenberg. General-Major.

Inspecteurs-Cancelliet:
Secreterare: Hr Otto Wilhelm Furuhjelm. Hof-Råd.
Copist: Hr Adrian Siljander.

Lots-Staten.

Lots-Major: Hr Carl Gustaf Hisinger. Öfverste-Lieutenant.

Lots-Uppsyningsmän:

I Lovisa Fördelning:
Hr Eric Gottsman. Capitaine.

I Ekenäs Fördelning:
Hr Gustaf Daniel Brodd. Lieutenant.

I Åbo Fördelning:
Hr Eric Albert Benzelstjerna. Collegii-Assessor, Navigations-Lärare i Åbo.

I Flisöbergs Fördelning:
Hr Gustaf Hacklin. Lieutenant. Tjensten bestrides af Hr Johan Fredric Nordlund. Lieutenant vid Första Finska Sjö-Equipaget.
Tillbaka till innehållsförteckning.