Ecclesiastik-Staten i Åbo Erke-Stift.

Kyrkoherdar i Åbo Erke-Stift.

I. Dom-Prosteriet.

Åbo Domkyrka Svenska Församling:
Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theologiæ Doctor, Dom-Prost.

Åbo Domkyrka Finska Församling:
Hr Johan Adam Edman. Philos. och Theologiæ Doctor, Theol. Lector, Prost, Vicarius Præpositi i Dom-Prosteriet.
Domkyrko Syssloman: Hr Nils Elers. Vice Pastor.

S:t Carins eller Nummis Pastorat:
Hr Christian Blanqvist. Prost.

Piikkis Pastorat:
Hr Nils Abraham Stolpe.

Pemar Pastorat: (Praebende.)
Vacant. Curam Gerens: Hr Fredric Gabriel Hedberg. Philos. Magister, Interims-Predikant.

Sagu Pastorat:
Hr Gabriel Fortelius. Philos. Doctor.

Pargas Pastorat: (Praebende.)
Hr Eric Gabriel Melartin. Philos. och Theologiæ Doctor, Erke-Biskop.
Curam Gerens: Hr Johan Adolph Landtman. Pædagog och vice Pastor.

Nagu Pastorat:
Hr Michaël Avellan. Philos. Doctor, Fält-Prost.

Korpo Pastorat:
Hr Anders Wilhelm Fagerlund. Prost.

Nådendals och Reso Pastorat: (Praebende.)
Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theologiæ Doctor, Dom-Prost. Biträdes i Pastoral-vården af dess Adjoint Hr Vice Pastoren Fredric Adolph Björkqvist.

S:t Mariæ Pastorat: (Praebende.)
Hr Gustaf Gabriel Hällström. Philos. och Theologiæ Doctor, Physices Professor.
Curam Gerens: Hr Fredric Wilhelm Rancken. Kapellan och Vice Pastor.

Lundo Pastorat:
Hr Nils Christian Ahlstedt.

II. Wirmo Prosteri.

Masku Pastorat:
Hr Eric Almberg.

Nousis Pastorat:
Hr Carl Benjamin Sevonius.

Wirmo Pastorat:
Hr Anders Johan Rönnbäck. Philos. och Theologiæ Doctor, Contract-Prost i Wirmo Prosteri.

Lemo Pastorat:
Hr Henric Wideman.

Rimito Pastorat:
Hr Fredric Wahlstedt.

Pöyttis Pastorat:
Hr Carl Helenius. Philos. och Theologiæ Doctor, Prost.

III. Wehmo Prosteri.

Wehmo Pastorat:
Hr Johan Henric Mollin.

Nystads och Nykyrko Pastorat:
Hr Eric Johan Cumenius. Philos. och Medicinæ Doctor.

Töfsala Pastorat:
Hr Erland Rosenback. Philos. Doctor, Prost; biträdes i Pastoralvården af Hr Kapellanen och Vice Pastoren Christian Ahlfors.

Lethala Pastorat:
Hr Jacob Amnell. Prost, Vicarius Praepositi i Wehmo Prosteri.

Pyhämaa Pastorat:
Hr Carl Reinhold Danielsson. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Anders Limnell. Kapellan och Vice Pastor.

Raumo Pastorat:
Hr Johan Eric Levan.

Lappo Pastorat:
Hr Johan Henric Nordlund.

IV. Björneborgs Nedre Prosteri.

Ulfsby Pastorat:
Hr Gustaf Renvall. Philos. och Theol. Doctor, Professor, Contracts-Prost i Björneborgs Nedre Prosteri.

Sastmola Pastorat:
Hr Gustaf Johan Ingelius. Philos. Doctor, Prost, Vicarius Præpositi i Björneborgs Nedre Prosteri.

Euraåminne Pastorat:
Hr Henric Tallqvist. Philos. Doctor.

Eura Pastorat:
Hr Johan Jacob Homén. Prost, biträdes i Pastoralvården af dess Adjunct, Hr Gustaf Wilhelm Homén. Philos. Doctor, Vice Pastor.

V. Björneborgs Öfre Prosteri.

Loimjoki Pastorat: (Praebende.)
Hr Johan Adam Edman. Philos. och Theol. Doctor, Theol. Lector, Prost.
Curam Gerens: Hr Johan Robert Wialén. Pastors-Adjoint, Vice Pastor.

Hvittis Pastorat:
Hr Wilhelm Åkerman. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Björneborgs Öfre Prosteri.

Pungalaitio Pastorat:
Hr Gustaf Tallqvist. Prost.

Kjulo Pastorat:
Hr Anders August von Pfaler. Philos. Doctor.

Säkylä Pastorat:
Hr Carl Gustaf Mellberg.

Kumo Pastorat:
Hr Fredric Grönholm. Philos. Doctor, Prost.

VI. Tyrvis Prosteri.

Tyrvis Pastorat:
Hr Herman Hellén. Vicarius Præpositi i Tyrvis Prosteri.

Karku Pastorat:
Hr Anders Johan Hornborg. Prost.

Mouhijärvi Pastorat:
Hr Engelbrecht Boijer.

Tavastkyro Pastorat:
Hr Eric Johan Friberg. Prost.

Ikalis Pastorat:
Hr Gustaf Johan Bergroth. Philos. Doctor, Prost.

Birkala Pastorat:
Hr Gabriel Wallenius. Philos. Doctor, utnämnd.
Curam Gerens: Hr Johan Petter Sumelius. Kapellan.

Wesilax Pastorat:
Hr Benjamin Liljestrand.

VII. Tammerfors Prosteri.

Lempälä Pastorat:
Hr Carl Johan Schæffer.

Kangasala Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Alexander Magnus Jungberg. Sockne-Adjunct.

Messuby Pastorat:
Hr Abraham Lilius. Philos. Doctor.
Curam Gerens: Hr Bror Henric Reinhold Aspelin. Pastors-Substitut.

Orihvesi Pastorat:
Hr Johan Henric Levan. Prost.

Längelmäki Pastorat:
Hr Anders Gustaf Lilius.

Ruovesi Pastorat:
Hr Carl Henric Bergroth. Philos. Doctor, Prost, Vicarius Præpositi i Tammerfors Prosteri.

Keuru Pastorat:
Hr Carl Gabriel Calamnius.

VIII. Hattula Prosteri.

Sääxmäki Pastorat:
Hr Fredric Hellstein.

Pelkäne Pastorat:
Hr Isaac Immanuel Hällfors.

Sahalax Pastorat:
Hr Gustaf Willenius.

Hattula Pastorat:
Hr Gustaf Lindeqvist. Fält-Prost, Contracts-Prost i Hattula Prosteri.

Kalvola Pastorat:
Vacant. Curam Genrens: Hr Berndt Joseph Amnell.

Akkas Pastorat:
Hr Isaac Immanuel Perdén.

Urdiala Pastorat:
Hr Jacob Elias Hällfors.

IX. Tavastehus Prosteri.

Tammela Pastorat:
Hr Nils Magnus Tolpo. Philos. och Theol. Doctor, Contracts-Prost i Tavastehus Prosteri.

Tavastehus och Wåno Pastorat:
Hr Matthias Churberg. Prost.

Janakkala Pastorat: (Praebende)
Hr Johan Matthias Sundwall. Philos. Doctor, Professor i Theol. Moralen.
Curam Gerens: Hr Johan Henric Keckman. Philos. Magister, Kapellan och Vice Pastor.

Somero Pastorat:
Hr Henric Konsin.

X. Raseborgs Östra Prosteri.

Lojo Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Carl Henric Hafverberg. Kapellan och Vice Pastor.

Loppis Pastorat:
Hr Fredric Elers.

Wichtis Pastorat:
Hr Anders Johan Hipping. Prost, Vicarius Præpositi i Raseborgs Östra Prosteri.

Esbo Pastorat: (Praebende)
Hr Jacob Algoth Gadolin. Philos. Doctor, Theol. Licentiat, Adjunct i Theologien.
Curam Gerens: Hr Anders Palmberg. Kapellan och Vice Pastor.

Kyrkslätt Pastorat:
Hr Abraham Wessel. Prost.

Sjundeå Pastorat: (Praebende)
Vacant. Curam Gerens: Hr Eric Napoleon Bonsdorff. Utnämnd Kapellan i Jokkis.

XI. Raseborgs Vestra Prosteri.

Ingo Pastorat: (Praebende)
Hr Axel Adolph Laurell. Philos. Doctor, Professor i Theologiska Dogmatiken.
Curam Gerens: Hr Jonas Fredric Berg. Kapellan och Vice Pastor.

Karis Pastorat:
Hr Carl Henric Strandberg. Philos. Doctor, Prost.

Karislojo Pastorat:
Hr Gustaf Adolph Gedda.

Kisko Pastorat:
Hr Edvard Johan Laurell.

Pojo och Ekenäs Pastorat:
Hr Lars Anders Borgström. Contracts-Prost i Raseborgs Vestra Prosteri.

Tenala Pastorat:
Hr Carl Gustaf von Pfaler. Philos. Doctor, Prost.

XII. Bjerno Prosteri.

Kimito Pastorat:
Hr Gabriel Hirn. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Bjerno Prosteri.

Bjerno Pastorat:
Hr Carl August Hjorth. Philos. Doctor.

Kiikala Pastorat:
Hr Johan Linderman.

Uskela Pastorat:
Hr Eric Johan Saxén.

Haliko Pastorat:
Hr Joël Christian Grahn.

Nyby Pastorat:
Hr Carl Åström. Philos. Doctor, Prost.

XIII. Ålands Prosteri.

Finnströms Pastorat:
Hr Frans Pehr von Knorring. Prost.

Saltviks Pastorat:
Hr Carl Detlof Sipelius. Philos. Doctor, Prost.

Sunds Pastorat:
Hr Carl Eric Hällfors. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Ålands Prosteri.

Hammarlands Pastorat:
Hr Pehr Ulric Ferdinand Sadelin. Philos. Doctor, Prost.

Jomala Pastorat:
Hr Jacob Gustaf Chydenius. Philos. Doctor, Prost.

Lemlands Pastorat:
Hr Gustaf Englund.

Föglö Pastorat:
Hr Anders Michæl Lundenius. Philos. Doctor, tjenstledig.
Curam Gerens: Hr Matthias Forsberg. Pastors-Substitut.

Kumlinge Pastorat:
Hr Carl Gustaf Lundenius. Philos. Doctor.

XIV. Wasa Nedre Prosteri.

Wasa och Mustasaari Pastorat:
Hr Benjamin Frosterus. Philos. Doctor; Theol. Licentiat, Professor, Prost.

Malax Pastorat:
Hr Jacob Wegelius. Philos. och Medicinæ Doctor, Prost.

Nerpes Pastorat: (Praebende)
Hr Eric Gabriel Melartin. Philos. och Theol. Doctor, Erke-Biskop.
Curam Gerens: Hr Isaac Reinhold Eneberg. Philos. Doctor, Theol. Candidat, Vice Pastor.

Östermarks Pastorat:
Hr Olof Mellenius. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Berndt Gustaf Ringbom. Nådårs-Predikant.

Lappfjerds Pastorat:
Hr Jacob Jonas Estlander. Philos. Doctor, Prost, Vicarius Præpositi i Wasa Nedre Prosteri.

XV. Wasa Öfre Prosteri.

Ilmola Pastorat:
Hr Henric Reilin. Philos. Doctor, Prost.

Storkyro Pastorat: (Praebende)
Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theologiæ Doctor, Dom-Prost.
Curam Gerens: Hr Herman Magnus Inberg. Vice Pastor.

Lillkyro Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Nils Henric Chydenius. Kapellan och Vice Pastor.

Laihela Pastorat:
Hr Johan Stenbäck. Prost, Vicarius Præpositi i Wasa Öfre Prosteri.

XVI. Jacobsstads Prosteri.

Wöro Pastorat:
Hr Carl Joseph Estlander. Philos. Doctor, Theol. Licentiat, utnämnd.
Curam Gerens: Hr Johan Adam Bergh. Kapellan och Vice Pastor.

Ny-Carleby Pastorat:
Hr Johan Niclas Snellman. Philos. Doctor, Prost.

Pedersöre Pastorat:
Hr Johan Höckert. Philos. Doctor, Prost, Vicarius Præpositi i Jacobsstads Prosteri.

Lappajärvi Pastorat:
Hr Jacob Fellman.

Lappo Pastorat:
Hr Johan Daniel Alcenius. Philos. Doctor.

Kuortane Pastorat:
Hr Eric Johan Snellman. Prost.

XVII. Gamle-Carleby Prosteri.

Kronoby Pastorat:
Hr Anders Gustaf Kihlman.

Gamle-Carleby Pastorat:
Hr Simon Wilhelm Appelgren. Philos. Doctor, Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Abraham Wilhelm Chydenius. Kapellan och Vice Pastor.

Lochteå Pastorat:
Hr Carl Gustaf Elfving. Prost, Vicarius Præpositi i Gamle-Carleby Prosteri.

Kelviå Pastorat:
Hr Eric Henric Holm.

XVIII. Brahestads Prosteri.

Kalajoki Pastorat:
Hr Abraham Montin. Prost.

Haapajärvi Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Johan Janson. Kapellan.

Pyhäjoki Pastorat:
Hr Henric Gabriel Alcenius. Philos. Doctor.

Brahestads och Salo Pastorat:
Hr Johan Gyllenberg. Prost.

Siikajoki Pastorat:
Hr Isaac Montin. Philos. Doctor, Prost, Vicarius Præpositi i Brahestad Prosteri.

Carlö Pastorat:
Hr Gustaf Adolph Saxbäck. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Israël Reinhold Pettersson. Kapellan och Vice Pastor.

XIX. Uleåborgs Prosteri.

Limingo Pastorat:
Hr Jacob Gummerus. Philos. Doctor, Prost.

Uleåborgs Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Carl Ståhle. Vice Pastor.

Muhos Pastorat:
Hr Carl Jacob Frosterus. Philos. Doctor, Prost.

Ijå Pastorat:
Hr Eric Johan Frosterus. Prost, Vicarius Præpositi i Uleåborgs Prosteri.

Pudasjärvi Pastorat:
Hr Elias Ephraim Alcenius.

XX. Kajana Prosteri.

Paldamo Pastorat:
Hr Carl Aejmalæus. Contracts-Prost i Kajana Prosteri.

Sotkamo Pastorat:
Hr Carl Henric Rislachi.

Hyrynsalmi Pastorat:
Hr Johan Wegelius.

XXI. Kemi Prosteri.

Kemi Pastorat:
Hr Matthias Castrén. Philos. och Theologiæ Doctor, Contracts-Prost i Kemi Prosteri.

Neder Torneå Pastorat:
Hr Eric Castrén. Philos. Doctor, Prost.

Öfver Torneå Pastorat:
Hr Carl Arvid Castrén. Prost.

Kuusamo Pastorat:
Hr Johan Gustaf Kranck.

Rovaniemi Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Julius Abraham Widgrén. Interims-Predikant.

Kemiträsk Pastorat:
Hr Johan Wegelius.

Sodankylä Pastorat:
Vacant. Förestås af Hr Olof Mellenius. Utnämnd Kyrkoherde i Östermark.

Muonioniska Pastorat:
Hr Eric Christian Castrén. Tjenstledig.
Curam Gerens: Hr Jacob Fredric Liljeblad. Pastors-Substitut.

Utsjoki Pastorat:
Hr Fredric Stenbäck.

Rectorer vid Trivial-Skolorne i Åbo Erke-Stift.

Åbo Trivial-Skola:
Hr Gabriel Borg. Philos. Doctor.

Björneborgs Trivial-Skola:
Hr Johan Isaac Florin. Philos. Doctor.

Tavastehus Trivial-Skola:
Hr Carl Rudolf Forsman. Philos. Doctor.

Wasa Trivial-Skola:
Hr Johan Carl Ebeling. Philos. Doctor.

Uleåborgs Trivial-Skola:
Vacant. Tjensten förestås af Hr Simon Wilhelm Appelgren. Philos. Doctor, utnämnd Kyrkoherde i Gamle-Carleby.
Tillbaka till innehållsförteckning.