Ecclesiastik-Staten i Borgå Stift.

Dom-Capitlet.

Biskop: Hr Carl Gustaf Ottelin. Philos. och Theologiæ Doctor.
Dom-Prost: Hr Magnus Alopæus. Philos. och Theologiæ Doctor, Professor. Har för ålderdom och sjuklighet tjenstledighet.
Hr Gustaf Henric Forsius. Philos. och Theologiæ Doctor, Theologiæ Lector, Prost.
Hr Daniel Lindh. Philos. och Medicinæ Doctor, Philosophiæ et Historiæ Naturalis Lector.
Hr Alexander Ferdinand Borenius. Philos. Magister, Mathematum Lector.
Hr Carl Fredric Ticcander. Philos. Doctor, Linguarum Sacrarum Lector; har för sjuklighet tjenstledighet. Tjensten förrättas af Hr August Lindfors. Philos. Magister, Gymnasii Adjunct.
Hr Johan Ludvig Runeberg. Philos. Doctor, Eloquentiæ et Poëseos Lector.
Hr Johan Edvard Öhman. Philos. Magister, Historiarum Lector.
Consistorii Notarie: Hr Carl Magnus Kjellman.
Consistorii Förste Amanuens: Hr Claës Molander. Vice Notarie.
Tjenstförrättande Andre Amanuens och Consistorii Gymnastici Notarie: Hr Adolf Sirén. Director Cantus et Musices vid Borgå Gymnasium.

Borgå Gymnasium.

Ephorus Gymnasii: Hr Carl Gustaf Ottelin. Philos. och Theologiæ Doctor.
Hr Gustaf Henric Forsius. Philos. och Theologiæ Doctor, Theol. Lector, Prost.
Hr Daniel Lindh. Philos. och Medicinæ Doctor, Philosophiæ et Historiæ Naturalis Lector.
Hr Alexander Ferdinand Borenius. Philos. Magister, Mathematum Lector.
Hr Carl Fredric Ticcander. Philos. Doctor, Linguarum Sacrarum Lector; har för sjuklighet tjenstledighet.
Tjensten förrättas af Hr August Lindfors. Philos. Magister, Gymnasii Adjunct.
Hr Johan Ludvig Runeberg. Philos. Doctor, Eloquentiæ et Poëseos Lector.
Hr Johan Edvard Öhman. Philos. Magister, Historiarum Lector, Gymnasii nuvarande Rector.
Gymnasii-Adjunct: Hr August Lindfors. Philos. Magister.
Director Cantus et Musices: Hr Adolf Sirén.
Lärare i Ryska Språket: Hr Eric Johan Hongelin. Philos. Magister.

Consistorium Gymnasticum i Wiborg.

Præses: Hr Carl Gustaf Ottelin. Philos. och Theol. Doctor, Biskop.
Vice Præses: Hr Magnus Eric Alopæus. Philos. Magister, vicarierande Öfverlärare i Mathematiken och Naturvetenskaperna.
Hr Johan Gottlieb Loebnitz. Hof-Råd, Öfverlärare i Religionen, Philosophien och Bibliska Exegesen.
Hr Johan Lorenz Lagus. Lector i Ryska Språket och Litteraturen.
Hr Fredric Joachim Ekman. Philos. Doctor, vicarierande Öfverlärare i Romerska Språket och Litteraturen, Svensk Språklärare.
Hr Carl Wilhelm Ahrenberg. Philos. Magister, vicarierande Öfverlärare i Historien, Geographien och Statistiken.
Hr Johan Gabriel Fabritius. Philos. Magister, vicarierande Öfverlärare i Allmänna, Tyska och Grekiska Philologien, Rhetoriken och Poësien.
Consistorii Gymnastici Notarie: Hr Fredric Joachim Ekman. Philos. Doctor.
Tjenstförrättande Notarie: Hr Axel Emanuel Berner.

Wiborgs Gymnasium.

Ephorus Gymnasii: Hr Carl Gustaf Ottelin. Philos. och Theologiæ Doctor, Biskop.

Öfverlärare:
Hr Johan Gottlieb Loebnitz. Hof-Råd, Öfverlärare i Religionen, Philosophien och Bibliska Exegesen.
Hr Johan Lorenz Lagus. Lector i Ryska Språket och Litteraturen.
Öfverlärare-tjensten i Romerska Språket och Littaraturen: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Fredric Joachim Ekman. Philos. Doctor.
Öfverlärare-tjensten i Mathematiken och Naturvetenskaperna: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Magnus Eric Alopæus. Philos. Magister, Gymnasii nuvarande Rector.
Öfverlärare-tjensten i Historien, Geographien och Statistiken: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Carl Wilhelm Ahrenberg. Philos. Magister.
Öfverlärare-tjensten i Allmänna, Tyska och Grekiska Philologien, Rhetoriken och Poësien: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Johan Gabriel Fabritius. Philos. Magister.

Språklärare:
Hr Fredric Joachim Ekman. Philos. Doctor, Svensk Språklärare.
Tjenstförrättande Svensk Språklärare: Hr Axel Emanuel Berner.
Lärare-tjensten i Franska Språket: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Adolf Relander.
Lärare-tjensten i Ryska Språket och Ritkonsten: Vacant.
Tillbaka till innehållsförteckning.