Rådstufvu-Rätten och Magistraten i Åbo Stad.

Justitiæ-Borgmästare: Hr Lars Reinhold Forssell. Philos. Doctor.
Politiæ-Borgmästare: Hr Lars Kekoni.

Rådmän:
Hr Daniel Mesterton. Politiæ-Rådman, Capitaine.
Hr Carl Johan Lindström. Justitiæ-Rådman, Ordförande i Hall-Rätten.
Hr Anders Nystedt. Politiæ-Rådman.
Hr Carl Christian Sjöman. Justitiæ-Rådman.
Hr Reinhold Sjöstedt. Justitiæ-Rådman.
Hr Carl Gustaf Sundberg. Justitiæ-Rådman.
Ordförande i Kämner-Rätten: Hr Albert Johan Lignell.
Magistrats-Secreterare och Notarius Publicus: Hr Johan Wilhelm Råbergh.

Notarier:
Hr Gustaf Stålhandskée.
Hr Gustaf Adolf Brander. Vice Häradshöfding.
Hr Johan Fredric Lagerblad. Vice Häradshöfding.
Actuarie: Vacant. Tjensten bestrides af Notarien Stålhandskée.
Stads-Fiscal: Hr Johan Fredric Möller.
Vågmästare: Hr Johan Christian Trapp.
Krono-Casseur: Hr Zacharias Krook. Läne-Bokhållare.
Auctions-Directeur: Hr Johan Adolf Juselius.
Stads-Casseur: Hr Gustaf Stenroth.
Stads-Architect: Hr Pehr Johan Gylich. Lieutenant.
Tillbaka till innehållsförteckning.