Rådstufvu-Rätten och Magistraten i Helsingfors Stad.

Justitiæ-Borgmästare: Hr Johan Adolph Strömberg. Lagman.
Politiæ-Borgmästare: Hr Johan Abraham Logrén. Collegii-Assessor.

Rådmän:
Hr Olof Christian Plantin. Justitiæ-Rådman.
Hr Herman Joseph Crohns. Politiæ-Rådman.
Hr Eric Röö. Politiæ-Rådman.
Hr Berndt Wilhelm Alftan. Politiæ-Rådman. Commerce-Råd.
Hr Gabriel Kekoni. Justitiæ-Rådman, Collegii-Assessor.
Hr Fredric Leonhard Manecke. Justitiæ-Rådman.
Ordförande i Kämner-Rätten: Hr Christian Fredric Ignatius.
Magistrats-Secreterare och Notarius Publicus: Hr Johan Robert Holmberg.
Notarier:
 • Hr Nils Herman Sanmark. Vice Häradshöfding.
 • Hr Carl Donat Forssell. Rådman.
  Actuarie: Hr Anders Reinhold Såltin.
  Stads-Fiscal: Hr Berndt Gabriel Sahlberg.
  Krono-Casseur: Hr Carl Henric Bergström. Andre Revisor i Finlands Allmänna Revisions-Contoir.
  Stads-Casseur: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Andre Revisor Bergström.
  Stads-Ingenieur: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Claës Wilhelm Gyldén. Ingenieur vid General Landmäteri-Contoiret.
  Tillbaka till innehållsförteckning.