Lärare vid Navigations-Skolorne.

I Åbo:
Hr Albert Benzelstjerna. Collegii-Assessor, Lots-Uppsyningsman i Åbo Fördelning.

I Helsingfors:
Vacant. Tjenstförrättande: Hr C.A. Ingeström. Coopvaerdie Capitaine.

I Wasa:
Hr Gustaf von Schoultz. Hof-Råd.
Tillbaka till innehållsförteckning.