Police-Kammaren i Wiborg.

Police-Mästare: Hr Ernst Hornborg. Major i Arméen.
Ledamöterne utgöras af tvenne Rådmän, hvilka årligen utses.
Notarier: Hr Carl Öijer. Justitiæ-Rådman.
Cancellist: Hr Andreas Prostoroff.
Tillbaka till innehållsförteckning.