Tullkamrarnes Tjenstemän.

Björneborg, Tullförvaltare: Hr Pehr Gerhard Dahlbeck.
 • Controlleur å Räfsö: Hr Emil Nyberg.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Johan Danér.
  Borgå, Tullförvaltare: Hr Johan Adolph Dreilick.
  Brahestad, D:o Hr Gustaf Robert Brunow.
  Christinæstad, Tullförvaltare: Hr Johan Wilhelm Sahlberg. Stabs-Capitaine.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Carl Gustaf Dreilick.
  Degerby, Tullförvaltare: Hr Joh. Henric Calonius.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Christian Berggren.
  Eckerö, Tullförvaltare: Hr Torsten Petter Hagelin.
  Ekenäs, D:o Hr Carl Johan Jung.
  Fredrikshamn, Tullförvaltare: Hr Fredric Dykander. Titulair-Råd.
  Gamle-Carleby, Tullförvaltare: Hr Carl Anton Stening.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Anders Peitzius.
  Helsingfors, Tullförvaltare: Hr Eric Anton Bruun.
 • Packhus-Inspector: Hr Joël Falck.
 • Contoirs-Skrifvare:
 • Hr C.H. Forss.
 • Hr Petter Dittmar.
  Jacobstad, Tullförvaltare: Hr Henric Gabriel Kniper.
  Kaskö, Tullförvaltare: Hr Pehr Rudman Bergenstråhle. Major.
  Lovisa, Tullförvaltare: Hr Carl Johan Barck. Öfverste-Lieutenant.
  Marsund, D:o Hr Carl Adam Klingstedt. Capitaine.
  Ny-Carleby, D:o Hr Pehr Lundmark.
  Nystad, D:o Hr Anders Gustaf Holmberg.
  Nådendal, D:o Hr Lorentz Mörtengren.
  Raumo, D:o Hr Henric Christian von Brandenburg.
  Torneå, D:o Hr Jacob Fredric Lannér.
  Uleåborg, D:o Hr Thomas Elfsberg.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Johan Höckert.
  Wasa, Tullförvaltare: Hr Ephraim Emanuel Engdahl.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Gustaf von Knorring.
  Wiborg, Tullförvaltare: Hr Rafaël Tavast. Öfverste-Lieutenant.
 • Controlleur: Hr Johan Wulffert.
 • Contoirs-Skrifvare: Hr Gustaf Fredric Winter.
  Åbo, Tullförvaltare: Hr Carl Magnus Rotkirch. Major.
 • Packhus-Inspector: Hr Lorentz Reinhold Caloander.
 • Controlleur: Hr Carl Fredric Peitzins.
 • Contoirs-Skrifvare:
 • Hr Anders Sagulin.
 • Hr Anders G. Blomgren.
  Tillbaka till innehållsförteckning.