Finska Handels-Ombudsmän.

I S:t Petersburg:
Hr Carl Schlüter. Stats-Råd.

I Riga:
Hr Carl Gustaf Westberg. Rådsherre i Riga Stad.

I Reval:
Hr Gustaf Fredric von Böningh. Translator vid Estländska Öfver Landt-Rätten.
Tillbaka till innehållsförteckning.