Lazaretts- och Curhus-Directionerne i samtelige Länen.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Åbo Län,
utgöres af Gouverneuren i Länet, såsom Ordförande, samt Dom-Capitlets och Magistratens Medlemmar, såsom Ledamöter.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Åbo.

Ordförande: Hr Lars Kekoni, Politiæ-Borgmästare.

Ledamöter:
Hr Abraham Kingelin. Commerce-Råd.
Hr Gustaf Rosell. Philos. och Medicinæ Doctor, Slotts-, Lazaretts- och Curhus-Läkare.
Hr Johan Lindström. Justitiæ-Rådman.
Hr Anders Leonard Nystedt. Vice-Lands-Kamererare.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Tavastehus Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Otto Gustaf Utter. Borgmästare.
Hr Matthias Churberg. Prost och Kyrkoherde.
Hr Wilhelm Granlund. Medicinæ Doctor, Provincial Läkare.
Secreterare: Hr Gustaf Reinhold Mennander. Vice Lands-Kamererare.
Syssloman: Hr Gustaf Adolf Ekholm.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Wiborgs Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Bror Sven Hougberg. Vice Pastor och Archi-Diaconus.
Hr Jonas Henric Mennander. Justitiæ-Rådman.
Hr Abraham Häggberg. Politiæ-Rådmän.
Secreterare: Hr Eric Johan Grönlund. Vice Lands-Kamererare.
Syssloman: Hr Pehr Ruotzi.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i S:t Michels Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Carl Gustaf Streng. Vice Pastor, Residence-Predikant.
Hr Jacob Reinhold von Platen. Magazins-Förvaltare.
Hr Alexander Toropoff. Handlande.
Secreterare: Tillförordnad: Hr Pehr Gustaf Svinhufvud. Lands-Kamererare.
Syssloman: Hr Jacob Fredric Grenman. Collegii-Registrator.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Kuopio Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Gustaf Aspelund. Assessor, Magazins-Förvaltare.
Hr Mårten Johan Lindfors. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare.
Hr Gustaf Lindberg. Borgmästare.
Hr Gustaf Wilhelm Jäderholm. Pastors-Substitut i Kuopio Socken, Vice Pastor.
Secreterare: Hr Carl Leopold Kepplerus. Vice Lands-Kamererare.
Syssloman: Hr Oscar Emil Oppman.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Wasa Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Benjamin Frosterus. Philos. Doctor, Theol. Licentiat, Professor, Prost.
Hr Eric Johan Sabelli. Med Doc, Provincial-Läkare.
Hr Fredric Gustaf Långhjelm. Lands-Kamererare.
Hr Johan Neuman. Borgmästare.
Hr Isaac Otto Strömsten. Rådman.
Syssloman: Hr Johan Adolph Bygdén.

Lazaretts- och Curhus-Directionen i Kajana Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.

Ledamöter:
Hr Carl Gustaf Bergbom. Collegii-Assessor, Lands-Kamererare.
Hr Gustaf Asp. Medicinæ Licentiat, Provincial-Läkare i Uleå District.
Hr August Appelgren. Borgmästare.
Syssloman: Hr Johan Fredric Löthman. Lieutenant.
Directionen för Arbets- och Corrections-Inrättningen,
samt den dermed förenade Uppfostrings-Anstalten
för fattige och värnlösa barn i Wiborgs Län.

Ordförande: Gouverneuren i Länet.
Vice Ordförande: Hr Lars Kuhlström. Hof-Råd.

Ledamöter:
Hr Raphaël Tavast. Öfverste-Lieutenant.
Hr Johan Rosenbom. Häradshöfding.
Hr Johan Lorentz Lagus. Lector vid Gymnasium i Wiborg.
Hr Andreas Thesleff. Titulair-Råd.
Hr Fredric Hackman. Consul.
Hr Charles Elfström. Rådman.
Hr Petter Tuderman. Handlande.
Hr Carl Fischer. Handlande.
Uppsyningsman å Corrections-Huset: Hr Carl Torsten Tavast. Capitaine.
Föreståndare vid Uppfostrings-Anstalten: Hr Adolph Ancker. Capitaine.

Directionen för Krono-Spinnhuset i Åbo.

Ordförande: Hr Lars Gabriel von Haartman. Gouverneur, Geheime-Råd.

Ledamöter:
Hr Fredric Reinhold Tamelander. Police-Mästare, Häradshöfding.
Hr Daniel Mesterton. Politiæ-Rådman, Capitaine.
Hr Anders Leonard Nystedt. Vice Lands-Kamererare.
Hr Henric Trygg. Jern-Handlande.

Directionen för Krono-Spinnhuset i Willmanstrand.

Ordförande: Hr Ernst Johan Åkerblom. Borgmästare.

Ledamöter:
Hr Jacob Alexander Stråhlman. Prost och Kyrkoherde.
Hr Wilhelm Dammert. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare.
Spinnhus-Inspector: Hr Anders Henric Aschan. Fändrik.
Predikant: Hr H. A. Berner.
Läkare: Hr Wilhelm Dammert. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare.
Tillbaka till innehållsförteckning.