Committéerne för Reglering af Kyrko-Äranderne i Finland.

(Åbo.)

Ordförande i samteliga Committéerne:
Hr Eric Gabriel Melartin. Philos. och Theol. Doctor, Erke-Biskop.
Vice Ordförande: Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theol. Doctor, Dom-Prost.

Committéen för Psalm-Boken.

Åbo Erke-Stift:
Hr Gustaf Renvall. Philos. och Theol. Doctor, Professor, Contracts-Prost.
Hr Erland Rosenback. Philos. Doctor, Prost.
Hr Carl Helenius. Philos. och Theol. Doctor, Prost.
Hr Eric Elfgren. Philos. Doctor, Eloquentiæ och Poëseos Lector.

Borgå Stift:
Hr Gustaf Ottelin. Philos. och Theologiæ Doctor, Biskop.
Hr Olof Pesonius. Prost.

Committéen för Handboken.

Åbo Erke-Stift:
Hr Gustaf Gabriel Hällström, Philos. och Theol. Doctor, Professor i Physiken.
Hr Matthias Castrén. Philos. och Theol. Doctor, Contracts-Prost.
Hr Johan Adam Edman. Philos. och Theol. Doctor, Theol. Lector, Prost.
Hr Carl Joseph Estlander. Philos. Doctor, Theol. Licentiat, Linguarum Sacrarum Lector, utnämd Kyrkoherde i Wörå Pastorat.
Hr Anders Johan Rönnbäck. Philos. och Theol. Doctor, Prost.
Hr Anders Johan Hipping. Prost.

Borgå Stift:
Hr Carl Gustaf Ottelin. Philos. och Theologiæ Doctor, Biskop.
Hr Magnus Alopæus. Philos. och Theol. Doctor, Dom-Prost.
Hr Carl Gustaf Nykopp. Philos. Doctor, Contracts-Prost.

Committéen för Kyrko-Ordningen.

Åbo Erke-Stift:
Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theol. Doctor, Dom-Prost.
Hr Anders Johan af Heurlin. Stats-Råd, Lagman.
Hr Wilhelm Gabriel Lagus. Philos. och Juris Utriusque Doctor, Professor i Finlands Allmänna Lagfarenhet.
Hr Johan Adam Edman. Philos. och Theol. Doctor, Theol. Lector, Prost.

Borgå Stift:
Hr Carl Gustaf Ottelin, Philos. och Theologiæ Doctor, Biskop.
Hr Magnus Alopæus. Philos. och Theol. Doctor, Dom-Prost.
Hr Johan Stråhlman, Theol. Doctor, Contracts-Prost.

Committéen för Catechesen.

Åbo Erke-Stift:
Hr Hans Henric Fattenborg. Philos. och Theologiæ Doctor, Professor Emeritus.
Hr Nils Magnus Tolpo. Philos. och Theol. Doctor, Contracts-Prost.
Hr Edvard Bergenheim. Philos. Doctor, Historiarum Lector.
Hr Carl Henric Strandberg. Philos. Doctor, Prost.
Hr Petter Ulric Ferdinand Sadelin. Philos. Doctor, Prost.

Borgå Stift:
Hr Carl Gustaf Ottelin, Philos. och Theologiæ Doctor, Biskop.
Hr Carl Adolph Hougberg. Prost.
Hr Johan Stråhlman. Prost.

Samtelige Committéernes Secreterare:

Hr Carl Fredric Widenius. Philos. Doctor, Theol. Candidat, Gymnasii Adjunct.


Tillbaka till innehållsförteckning.